top of page

Transformerende selvutvikling

Zen, Mindfulness og Meditasjon

~ Mastering Mind ~

Zen og vitenskap

Buddhister og utøvere av Zen har i tusenvis av år forstått årsaken til menneskelig 'lidelse'. Først i nyere tid har vitenskapen forstått det samme.

Veldig mange mennesker, kanskje de aller fleste, er fanget i levd liv (negative tanker og følelser på repeat). Det er liksom alltid noe som mangler, vi er rastløse, misfornøyde og vi kjeder oss. Hvorfor er det slik? Årsaken ligger i ubevisst, selvrefererende tenkning - innenfor Zen omtalt som ’clinging, grasping and aversion'. Nevrovitenskapen har knyttet dette til et spesielt hjernenettverk, the default mode network’, hjernens standardmodus som har med levd liv, ønsker og forestillinger om fremtiden.

314812_367625259977595_1660880617_n.jpg

Psykospirituell støttetjeneste 

Support ved transcendental transformerende opplevelse

Spirituell oppvåkning, Spirituell krise, Kundalinisyndrom m.v. 

Ring støttetjeneste mandager mellom kl 10:00 - 13:00.

Mindfulness

En nøkkel til indre transformasjon

Nyere forskning viser at hjernen er et levende organ og altså ikke statisk, slik man trodde tidligere. Måten hjerneceller (nevroner) vokser og endrer seg på, kaller forskerne nevroplastisitet.​ Nevroner endres kontinuerlig, og formes gjennom våre erfaringer. Hver gang vi opplever noe nytt, dannes en ny nevral bane, og hvis dette gjentas, forsterker og styrkes denne forbindelsen. Dette skjer gjennom hele livet, de nevrale forbindelsene kan både styrkes og svekkes, slås av eller på og vi kan skape nye. Dersom vi integrerer Mindfulness i livene våre, kan vi endre nevroplastisiteten, og med det kan vi også endre våre liv. 

bottom of page