top of page

Tap into the Power of Now, discover Meditation

Lær meditasjon, Mindfulness og transformerende selvutvikling :

Skap indre ro, transformer ditt liv gjennom avansert Yogapraksis og Mindfulnessbaserte teknikker. 

Hvorfor meditere?

⟡ Du ønsker et mer stabilt sinn (redusere stress)
⟡ Du ønsker mer glede og tilfredshet 
⟡ Du ønsker å jobbe med ubevisste mønstre og/eller traumer
⟡ Du ønsker å '
utvikle' mer vennlighet mot deg selv og andre
⟡ Du ønsker å få dypere kontakt med deg selv (transformerende selvutvikling)
⟡ Du ønsker å utvikle deg, forstå deg selv bedre, få mer selvinnsikt 
⟡ Du ønsker å redusere smerter eller forbedre fysisk helse (blodtrykk, psykosomatiske utfordringer o.a)
⟡ Du ønsker å redusere frykt, bekymring, usikkerhet eller annet ubehag
⟡ Du ønsker å utvide sanser, energi- og kroppsbevissthet

transparent mandala.png

Her er min tilnærming til meditasjon og transformerende selvutvikling m.m.

Change your thoughts

Change your life!

Cherry Blossom

«Neuroplasticity is the ultimate expression of Zen and Mindfulness practice, the mind can change the brain and the brain can change the mind.»

 - Roger Wolcott Sperry

Mindfulness - forbedre nærvær, konsentrasjon og avslapning

10 enkle Mindfulnessbaserte nøkler som kan forandre ditt liv

25. februar 2024

Siv-Anita Øiaas, terapeut, yoga- og mindfulnesslærer

Har du lurt på hvorfor enkelte mennesker ser ut til å være mer 'i flyt' (i sonen) enn andre? Svaret er 'nærvær', en tilstand og et erfaringsnivå bakenfor sinnets standardmodus (default mode network). Mennesker som praktiserer Mindfulness og nærværsmeditasjon sies å være lykkeligere enn andre mennesker nettopp av den grunn. De fantastiske fordelene meditasjon gir, handler om at når sinnet endres, så endres også den ubevisste og automatiske måten hjernen fungerer på. Dette er selvfølgelig noe som skjer over tid, men hvis du bestemmer deg for å bruke eksempelvis 30 minutter på meditasjon og oppmerksomhetsøvelser hver dag, så kan jeg love deg at det kommer forandringer i løpet av kort tid. 

 

Jeg håper dette inspirerer til å komme i gang med egen Mindfulnesspraksis.

Du vil neppe angre!

mindfulness brainwawes.png

Yoganytt: 

Vitenskapen bak Zen, Mindfulness og meditasjon 

Buddhister og utøvere av Zen har i tusenvis av år forstått årsaken til menneskelig 'lidelse'. Først i nyere tid har vitenskapen forstått det samme.

Veldig mange mennesker, kanskje de aller fleste, er fanget i levd liv (negative tanker og følelser på repeat). Det er liksom alltid noe som mangler, vi er rastløse, misfornøyde og vi kjeder oss. Hvorfor er det slik? Årsaken ligger i ubevisst, selvrefererende tenkning - innenfor Zen omtalt som ’clinging, grasping and aversion'. Nevrovitenskapen har knyttet dette til et spesielt hjernenettverk, the default mode network’, hjernens standardmodus som har med levd liv, ønsker og forestillinger om fremtiden.

Mindfulness som transformasjonsprosess

I Vesten, er Mindfulness mest kjent som 'teknikker' for stressmestring. Mindre kjent er at Mindfulness bygger på forståelsen om hvordan sinnet fungerer, altså, ren psykologi - og at mindfulness er en metode for å 'rense' og trene sinnet ut av vanemessige psykologiske reaksjonsmønstre for å utvikle/evolusjonere menneskelig bevissthet.

 

Nyere forskning viser at hjernen er et levende organ og altså ikke statisk, slik man trodde tidligere. Måten hjerneceller (nevroner) vokser og endrer seg på, kaller forskerne nevroplastisitet.​ Nevroner endres kontinuerlig, og formes gjennom våre erfaringer. Hver gang vi opplever noe nytt, dannes en ny nevral bane, og hvis dette gjentas, forsterker og styrkes denne forbindelsen. Dette skjer gjennom hele livet, de nevrale forbindelsene kan både styrkes og svekkes, slås av eller på og vi kan skape nye. Dersom vi integrerer Mindfulness i livene våre, kan vi endre nevroplastisiteten, og med det kan vi også endre våre liv. 

Yogafilosofiens 5 Kosha, et selvrealiseringskart 

Ny! 

Kartet beskriver fem forskjellige elektromagnetiske bevissthetsfelt (slør) som dekker hverandre og som maskerer vår egentlige ubegrensede natur.

 

Hvert lag har sine egenskaper og funksjoner og krever derfor ulike metoder for å avdekkes. Å bringe de fem koshaene i balanse gir ikke bare god helse og velvære, det bringer oss også nærmere vår egen indre essens (sjel). Kosha brukes i yogafilosofien (Vedanta) for å beskrive de forskjellige bevissthetslagene i vårt vesen. Hver kropp (fysisk, astral og kausal) har en dimensjon (et erfaringsnivå) og et felt (slør /tildekning). Lagene kalles slør fordi de dekker hverandre og hindrer oss å se virkeligheten slik den faktisk er. Koshaene blir ofte sammenlignet med «russiske dukker», hvilket er en god beskrivelse.

Samadhi og 8 limbs of Yoga

Før Patanjali's tid (2200 år fvt) var Yoga en muntlig tradisjon. Patanjali Yoga Sutras er 196 nedtegnelser som beskriver hvordan sinnet fungerer og vegen mot yoga / frigjøring. I følge Patanjali er yogaens midler like viktige som sluttresultatet. Og med det forstår vi at målet ikke er å perfeksjonere kroppen, men praksis. Og praksis, i følge Patanjali, er Yogaens 8 lemmer, en åttedelt sømløs veg som alle bygger på hverandre.

De fire første er eksterne og krever stor egeninnsats. Når disse beherskes, kommer de fire siste av seg selv, over tid. Utfordringen er at moderne Yoga i stor grad har hoppet bukk over de to første. Yama og Niyama, selve fundamentet for de andre lemmene som bør være på plass før noe annet. Et 'vanlig sinn' som ikke kan skille mellom det virkelige og det uvirkelige (standardmodusnettverket), kan ikke oppleve transcendens, Samadhi. Ved å gi mer plass til Yama og Niyama i yogapraksis, renses sinnet og gjør Samadhi mulig. 

Kundalini, Ofte Spurte Spørsmål 

Populær! 

En veiledning om kundalini og kundalinioppvåkning. Om Symptomer, kundalinisyndrom (psykospirituell krise), hvordan kundalini 'vekkes' på en trygg måte, hvordan man vet at man er i en oppvåkningsprosess, om vitenskap, hjelp og selvhjelp. 

 

"Kundalini som begrep kommer fra den Yogiske tradisjonen (de tidligste opptegnelsene finner vi i Upanishadene, the Tantras og middelalderske skrifter fra Hatha Yoga), men er praktisk talt omtalt i alle esoteriske tradisjoner og religioner inkludert vår egen - helliggjøringen gjennom the Holy Spirit, om enn ikke like tydelig." 

Hvordan avansert Yogapraksis kan endre vår hjerne

I løpet av de siste 20 årene har det kommet en mengde vitenskapelig dokumentasjon på at praktisering av oppmerksomhetsbasert yoga og meditasjon, inkludert Mindfulness kan føre til betydelige endringer i hjernens funksjon, struktur (nevroplastisitet) og blodgjennomstrømming. Samlet viser studier at Yogapraksis har positiv effekt på hippocampus, amygdala, the prefrontal cortex, the cingulae cortex samt hjernenettverkene.

Hva kan utløse psykospirituelle kriser?

Spirituell transformerende erfaring (STE), er en samlebetegnelse for transcendentale og andre ekstraordinære opplevelser som assosieres med karakteristiske endringer i personlighet, persepsjon, adferd, verdier og identitetsforståelse. Begrepet kommer fra dr Yvonne Kason, og ble første gang presentert i hennes bok 'A fathers Shore' tilbake i 1994.  En STE- opplevelse forårsaker et grunnleggende skifte i måten man opplever liv og død. Resultatet er ofte et sterkt utvidet syn på harmonien i all skapelse, erkjennelsen om alle tings sammenheng og meningen med livet. Det er flere årsaker til at slike opplevelser utløses..

Spirituell utvikling vs oppvåkning og krise

Psykospirituell krise er noe som ofte følger i kjølevannet av 'non-dual' oppvåkning, en transpersonlig erfaring som som skjer plutselig, for raskt eller for tidlig. Det kan også oppstå som følge av sterke traumatiske opplevelser. Her kan du lese litt om tegnene, hvordan det kan påvirke virkelighetsforståelse, sansene og sinnet, om utfordringer man kan stå ovenfor, hvor man kan finne hjelp og støtte, og nyttige linker.

Inspirerende Quotes

Quotes knyttet til yoga, mindfulness og spirituell oppvåkning:

Yoga Quotes | Mindfulness Quotes | Awakening Quotes | Kundalini Quotes 

Hva er egentlig Yoga?

Yoga slik det vanligvis praktiseres i Vesten, er egentlig bare forberedelser til noe langt 'dypere'. I tekstene til Patanjali heter det at Yoga først begynner når sinnet 'opphører'. I vesten hvor det ikke har vært tradisjon å jobbe med bevissthet, har dette vært målet.

Utdypende om transformerende spiritualitet?

Transformerende selvutvikling og spiritualitet er knyttet til transformasjon og evolusjon av menneskelig bevissthet, i motsetning til tradisjonell selvutvikling, som handler mest om å utvikle, støtte og styrke personlig identitet. Nederst i artikkelen finner du en oversikt over ulike bevissthetsnivå som gir god forståelse rundt dette tema.

Meditasjon som innvielsesveg I

Har du noen gang filosofert over hvem du er, uten å bruke mentale konsepter, din historie og planer for fremtiden? Og har du filosofert over hvordan sinnet ditt fungerer, hva som ubevisst styrer ditt liv?  Det er bare en måte å finne ut av det på.

Meditasjon som innvielsesveg II

For å stilne sinnet, må vi trene bevissthetsmuskelen på samme måte som en kroppsbygger trener kroppens muskler. Vanligvis er bevisstheten bundet, preferanser og trossystem avgjør hva vi til enhver tid er bevisst, og denne 'blindsonen' blir vårt liv. Paradoksalt er blindsonen en overlevelsesstrategi på repeat - en dissosiasjon, en mestringsstrategi i møte med en overveldende situasjon. Dette styrer i veldig stor grad våre liv og hvordan vi til enhver tid har det med oss selv.

bottom of page