You are the sky, everything else is the weather.

~Pema Chödrön

31891bbf109357bc434bf1c0d6903b0e_edited_

Meditasjon og self-enquiry

Zen journey, Zen coaching,

Zen healing, Zen living

Transpersonlig/Transformativ /Integral Spiritualitet

Transformativ spiritualitet..

 

er knyttet til transcendens (bevissthetsutvidelse). Slik praksis har alltid vært en del av menneskets søken gjennom hemmelige tradisjoner knyttet til yoga, klosterordner og gamle mysterietradisjoner.

Hva yoga egentlig handler om..

Yoga slik det vanligvis praktiseres i Vesten, er egentlig bare forberedelser for noe langt dypere.

Kurs

"Master your mind"...

 

Dette kurset er en dypt transformerende indre reise,

via 'personlige', ubevisste nivåer til høyere og mer universelle og overbevisste deler av den vi er. 

Meditasjon som innvielsesveg..

 

Har du noen gang filosofert over hvem du er, uten å bruke mentale konsepter, din historie og planer fremtiden...

Have you ever asked yourself the question, who am I? This investigation will, in the end, lead to the discovery of something within you which is behind the mind.
If you solve that great problem, you will solve all other problems. ​
Ramana Maharishi ~

Zen coaching ~ Zen healing ~ Zen living 

Journey of Zen

~Transformativ spiritualitet og selvutvikling~

​© 2019/20 www.thejourneyofzen.com

© 2019/2020 by Journey of Zen. Proudly created with Wix.com