top of page

Meditasjon, Mindfulness og
Nærværstrening

Tap into the Power of Now, discover Meditation

Lær meditasjon, Mindfulness og transformerende selvutvikling :

Skap indre ro, transformer ditt liv gjennom avansert Yogapraksis og Mindfulnessbaserte teknikker. 

Hvorfor meditere?

⟡ Du ønsker et mer stabilt sinn (redusere stress og mental støy)
⟡ Du ønsker mer glede og tilfredshet 
⟡ Du ønsker å kultivere nærvær, bli mer tilstede her og nå 
⟡ Du ønsker å jobbe med ubevisste mønstre og/eller traumer
⟡ Du ønsker å utvikle deg, forstå deg selv bedre, få mer selvinnsikt
⟡ Du ønsker å 'utvikle' mer vennlighet mot deg selv og andre
⟡ Du ønsker å forbedre konsentrasjon
⟡ Du ønsker dypere kontakt med deg selv (bak tanker og programmerte mønstre)
⟡ Du ønsker å redusere smerter eller forbedre fysisk helse (blodtrykk, psykosomatiske utfordringer o.a)
⟡ Du ønsker å redusere frykt, bekymring, usikkerhet eller annet ubehag
⟡ Du ønsker å utvide sanser, intuisjon, energi- og kroppsbevissthet

transparent mandala.png

Her er min tilnærming til meditasjon og transformerende selvutvikling m.m.

Change your mind

Change your life!

kystlinje

«Neuroplasticity is the ultimate expression of Zen and Mindfulness practice, the mind can change the brain and the brain can change the mind.»

 - Roger Wolcott Sperry

Mindfulness - for mer nærvær, konsentrasjon og indre ro

10 Enkle Mindfulnessbaserte Nøkler (meditasjon og nærværstrening) som kan forandre ditt liv.

25. februar 2024

Siv-Anita Øiaas, terapeut, yoga- og mindfulnesslærer

Har du lurt på hvorfor enkelte mennesker ser ut til å være mer 'i flyt' (in the zone) enn andre? Svaret er 'nærvær', en tilstand og et erfaringsnivå bakenfor sinnets standardmodus (default mode network). Mennesker som praktiserer Mindfulness og nærværsmeditasjon sies å være lykkeligere enn andre mennesker nettopp av den grunn. De fantastiske fordelene slik meditasjon gir, handler om at når sinnet endres, så endres også den ubevisste og automatiske måten hjernen fungerer på. Dette er selvfølgelig noe som skjer over tid, men hvis du bestemmer deg for å bruke 30 -45 minutter på meditasjon og oppmerksomhetsøvelser hver dag, så kan jeg love at du vil merke forandringer i løpet av kort tid. 

 

Her er noen enkle teknikker og litt informasjon som kan hjelpe deg å komme i gang.

Du vil neppe angre!

Neuroplasticity blows away decades of scientific dogma.
Scientists agree that Meditation is the number one brain change.

mindfulness brainwawes.png

Når Øst møter Vest :

Vitenskapen bak Zen, Mindfulness og meditasjon 

Buddhister og utøvere av Zen har i tusenvis av år forstått årsaken til menneskelig 'lidelse'. Først i nyere tid har vitenskapen forstått det samme.

Veldig mange mennesker, kanskje de aller fleste, er fanget i levd liv (negative tanker og følelser på repeat). Det er liksom alltid noe som mangler, vi er rastløse, misfornøyde og vi kjeder oss. Hvorfor er det slik? Årsaken ligger i ubevisst, selvrefererende tenkning - innenfor Zen omtalt som ’clinging, grasping and aversion'. Nevrovitenskapen har knyttet dette til et spesielt hjernenettverk, the default mode network’, hjernens standardmodus som har med levd liv, ønsker og forestillinger om fremtiden.

Mindfulness som transformasjonsprosess

I Vesten, er Mindfulness mest kjent som 'teknikker' for stressmestring. Mindre kjent er at Mindfulness bygger på forståelsen om hvordan sinnet fungerer, altså, ren psykologi - og at mindfulness er en metode for å 'rense' og trene sinnet ut av vanemessige psykologiske reaksjonsmønstre for å utvikle/evolusjonere menneskelig bevissthet.

 

Nyere forskning viser at hjernen er et levende organ og altså ikke statisk, slik man trodde tidligere. Måten hjerneceller (nevroner) vokser og endrer seg på, kaller forskerne nevroplastisitet.​ Nevroner endres kontinuerlig, og formes gjennom våre erfaringer. Hver gang vi opplever noe nytt, dannes en ny nevral bane, og hvis dette gjentas, forsterker og styrkes denne forbindelsen. Dette skjer gjennom hele livet, de nevrale forbindelsene kan både styrkes og svekkes, slås av eller på og vi kan skape nye. Dersom vi integrerer Mindfulness i livene våre, kan vi endre nevroplastisiteten, og med det kan vi også endre våre liv. 

Hvordan avansert Yogapraksis kan endre vår hjerne

I løpet av de siste 20 årene har det kommet en mengde vitenskapelig dokumentasjon på at praktisering av oppmerksomhetsbasert yoga og meditasjon, inkludert Mindfulness kan føre til betydelige endringer i hjernens funksjon, struktur (nevroplastisitet) og blodgjennomstrømming. Samlet viser studier at Yogapraksis har positiv effekt på hippocampus, amygdala, the prefrontal cortex, the cingulae cortex samt hjernenettverkene.

Hva er egentlig Yoga?

Yoga slik det vanligvis praktiseres i Vesten, er egentlig bare forberedelser til noe langt 'dypere'. I tekstene til Patanjali heter det at Yoga først begynner når sinnet 'opphører'. I vesten hvor det ikke har vært tradisjon å jobbe med bevissthet, har dette vært målet.

 

Les mer om dette, samt mer utdypende  om Yogafilosofi; Patanjali's 8 limbs, Yogafilosofiens 'selvrealiseringskart', Kundalini Ofte Spurte Spørsmål, Om Zen, Potensialene i Mindfulness, meditasjon som innvielsesveg, transformerende selvutvikling  m.m. 

Spirituell krise

Psykospirituelle utfordringer

Spirituell support

Når du trenger noen å snakke med

 

922 44 176

 

Mandager

10:00 - 13.00

Psykospirituell krise er noe som kan følge i kjølevannet av 'non-dual' oppvåkning. En transpersonlig (transcendental) erfaring som skjer for raskt eller for tidlig. Det kan også oppstå som følge av sterke traumatiske opplevelser. Begrepet kommer fra transpersonlig og integral psykologi og er ikke en del av tradisjonell vestlig psykologi.

 

Her kan du lese litt om hvordan det kan påvirke sinn, sanser og virkelighetsforståelse, om utfordringer man kan stå ovenfor og hvor man kan finne hjelp og støtte, og nyttig informasjon.

Inspirerende Quotes

Quotes knyttet til yoga, mindfulness og spirituell oppvåkning:

Yoga Quotes | Mindfulness Quotes | Awakening Quotes | Kundalini Quotes 

In Zen,
we don't find the answers,
we lose the questions.

bottom of page