stunning sunset.jpg

Om
Zen Sangha ..

Siv-Anita Øiaas 

transpersonlig og holistisk terapeut 

 

 

Siv-Anita har studert helthetlig årsak basert medisin siden 2003, og har fordypninger i flere retninger innenfor klassisk yoga og meditasjon, bl.a: Hata, Ashtanga, Yin, Kriya, Tantra, Polaritet og Raja Yoga, Real meditation, Transformative spirituality, Mindfulness MBSR, og Vipassana (innsiktsmeditasjon) m.m.

 

Hun har 13 års erfaring rundt dyp spirituell transformasjon (kundalinioppvåkning og spiritual ’emergency’) og har parallelt i disse årene studert Transpersonlig psykologi, Buddhistisk/Hinduistisk/Yogisk filosofi og psykologi, Mystikk, Non-duality, Zen og Raja Yoga, som er bevissthetens og meditasjonens veg.

Hun er sertifisert lærer og terapeut i henholdsvis Mindfulness MBSR, Polaritetsterapi, Detox Chi terapi/ Chi Nei Tsang, Virvelsøyleterapi m.m.  Hun er også Reiki Master teacher. 

Meditasjon og self-inquiry er i dag en integrert del av hennes liv og en naturlig måte å leve på. Hennes lærere de siste 13 årene har vært og er Adyashanti, Echart Tolle, Rupert Spira, Shai Tubali og Gangaji,   

Hun har også 30 års erfaring fra administrativ ledelse og omstilling, og har tidligere drevet egen naturmedisinsk klinikk. ​

Kontakt-
opplysninger

Siv-Anita Øiaas

7506 Stjørdal, Norway

sivanitaoiaas@protonmail.com 

 

Andre nettsteder:

www.helhetligmedisin.com

www.rainintl.com/sivanitaoiaas

Thanks for submitting!

Zen Sangha

Journey of Zen