Image by Beth Macdonald
Kopi av Kopi av DSCN2554_redigert_edited.jpg

Om
Zen Sangha ..

 

Samtale ~ Veiledning ~ Kurs

Selvutvikling; personlig / spirituell / transpersonlig

Meditasjon /Meditativ terapi

Integral- og mindfulnessbasert coaching og selvutvikling

Om

Siv-Anita 

Yoga, mindfulnesslærer, spirituell doula, transpersonlig og holistisk terapeut. Trent i Yogiske og Buddhistiske visdomstradisjoner.

Jeg er født og oppvokst i Steinkjer i Nord-Trøndelag, men bor nå i Stjørdal, litt nord for middelalderbyen Trondheim. Jeg var spirituelt bevisst allerede fra fødsel og ekstremt høysensitiv. Det gjorde meg tidlig til en 'outsider', jeg kunne på ingen måte, forstå den verden jeg ble født inn i. Dette utgangspunkt, kombinert med en utfordrende oppvekst - som for øvrig ikke skyldtes dårlige foreldre - de gjorde så godt de kunne, ble jeg tidlig interessert i psykologi, og i mekanismene som styrer menneskelig adferd. Observatørrollen falt naturlig, det var egentlig gitt tenker jeg, at jeg etter hvert skulle fordype meg i mekanismene bak menneskesinnet.  Og slik kom bl.a. Yoga, Mindfulness og bevissthetsmedisin inn i mitt liv.

Jeg begynte å studere helthetlig årsak basert medisin i 2003, og har fordypning / praksis / sertifisering innenfor flere retninger klassisk yoga og meditasjon;  Hata Yoga , Ashtanga Yoga, Yin Yoga, Kriya Yoga, Tantra Yoga, Polarity Yoga og Raja Yoga, Vipassana, True /Real meditation (Adyashanti / Tubali) og Mindfulness MBSR.  

I 2008, etter en periode med mye meditasjon, hadde jeg en kundalinireisning som satte i gang en dyp transformasjonsprosess. Det har tatt meg mange år å integrere og gjennomleve de mange utfordringer som følger slike opplevelser. Parallelt med denne prosessen, begynte jeg også å studere transpersonlig psykologi, Buddhistisk / Hinduistisk / Yogisk / filosofi og psykologi, Polaritetsterapi, (bevissthetsmedisin /menneskets trådløse anatomi), Meditative Psychotherapy, Non-duality, Zen og Raja Yoga, som er bevissthetens og meditasjonens veg.

Min erfaring ledet meg mot mer ukjente og dypere lag av menneskelig psyke /bevissthet. Jeg har derfor 'spesialisert' meg på å hjelpe mennesker som gjennomgår psykospirituelle prosesser, men jobber også med utfordringer av mer generell art - eksistensielle kriser, traumer, sjokk, angst, frykt, fobier, høysensitivitet, lavt selvbilde, tap, sorg, stressrelaterte plager og 'syke' dommer. 

Jeg har hatt flere spirituelle lærere, bl.a. Adyashanti, Echart Tolle, Rupert Spira og Shai Tubali.

Jeg har også 30 års erfaring fra administrativ ledelse og omstilling i politi- og påtaleenheten, og har tidligere drevet egen naturmedisinsk klinikk.

ASI code of ethics

Association for Spiritual Integrity

ASI-Member-150px.png