top of page

Master Your Mind
Et Transformerende selvutviklingskurs


Den indre reisen gjennom deg selv, til deg Selv

Grunnkurs:
Filosofi, Meditasjon og Mindfulness
Forstå samhandlingen i men
neskets subtile anatomi og hvordan det påvirker den fysiske kroppen
Forstå dybden i sinnets natur og hvordan det forsøker å kontrollere din virkelighet.

Lærere og utøvere av yoga og transformerende spiritualitet snakker ofte om det å 'gå innover' for å finne 'sannhet' og den vi egentlig er, men hva mener de med dette? 

Koshas er Yogafilosofiens fremstilling av de 'bevissthetsslør' som dekker og maskerer vår ubegrensede natur og hindrer oss i å se virkeligheten slik den faktisk er. Det er et bevissthetskart som gir innblikk i alle deler av vårt vesen, og som samtidig viser veg til yogiens indre reise mot Selvrealisering.  Hvert lag har ulike filter (egenskaper og funksjoner) og krever ulik tilnærming for å avdekkes. I balanse bringer de oss (i tillegg til velvære og god helse) nærmere vår indre essens og det som er Yogaens mål, selvrealisering. I følge dr Amit Goswani er det menneskelige biofeltet tilsvarende forståelsen om de Yogiske Koshas, allerede anerkjent innenfor kvantefysikk. Går man går ut fra at menneskelig bevissthet er et resultat av materie og ikke omvendt, reduseres det til en hjelpeløs, adskilt og mekanisk modell, noe vi absolutt kan erfare at vi ikke er gjennom å praktisere avansert Yoga. 

 

Koshaene er visstnok første gang beskrevet i Upanishadene ( Taittiriya) rundt 6 århundre f.Kr.  Indisk filosofi bruker ordet ’Maya’ (blendeverk eller illusjon) for å beskrive den tilslørte og dualistiske bevissthet og påpeker at visdom, kunnskap, og åndelig forståelse ligger skjult bak disse bevissthetsfelt i dypet av oss selv. 

 

De fem Koshaene

1. Annamaya Kosha 

Den fysiske kroppen er det ytterste laget og resultatet av de indre. Deretter kommer

2. Pranamaya Kosha 

Det vitale laget som er det energetiske systemet (livskraft og pust). Så kommer det tyngste som er

3. Manomaya Kosha

Det mentale som er sinnet vårt (tanker og følelser) identitet og ego, så kommer

4. Vijnanamaya Kosha

Supramental, (visdomskroppen) som kjennetegnes for Stillhet, Awareness, intellekt og klarsyn. Det siste er

5. Anandamaya Kosha – Blissbody

Bliss, Lykke, (Samadhi) som sies å dekke den indre essens, vår sanne natur, som er ren bevissthet - Atman.

 

 

Hvordan det å jobbe med indre bevissthetslag, kan hjelpe deg:


- Du blir mer klar over hva som begrenser deg  (sinn, ego, tanker, følelser og handlinger) 

- Du vil lære å forstå samspillet mellom ditt fysiske, emosjonelle, mentale og åndelige jeg

- Du vil få et vegviserkart på din åndelige reise

- Du vil forstå  hvor viktig self -inquiry (selvobservasjon) er for selvtransformasjon

- Du vil lære deg å skille mellom egobevissthet og deg selv

- Du vil lære hvordan egobevissthet oppstår og hvordan den fanger oss 

- Du vil styrke mentalt fokus og konsentrasjon

- Du vil føle mer indre styrke, glede og tilfredshet gjennom å gi avkall på det som begrenser

- Du vil styrke din evne til å føle indre ro

- Du vil få en bedre forståelse av virkelighetens sanne natur

- Du vil begynne vegen mot selvrealisering og opplysning


 

Integrering av koshaene

Alle de fem lagene av vårt vesen er gjensidig avhengige og forbundet med hverandre. Når de oppløses oppdager vi sannheten om hvem vi egentlig er. Når disse dype sannheter oppstår, må de integreres (embodiment) for å komme videre. Dette arbeid krever tålmodighet, ydmykhet, overgivelse, tillit samt kunnskap om bevissthetens evolusjon.

Sandstrand

Master Your Mind

Et Yogisk Selvutviklingskurs

- En indre reise gjennom deg selv til deg Selv

Filosofi, Meditasjon og Mindfulness

- Lær hvordan du stilner sinnet

- Forstå dybden i sinnets natur og hvordan det forsøker å kontrollere din virkelighet

- Forstå samhandlingen i menneskets subtile anatomi og hvordan det påvirker alle deler av deg selv

- Meditasjon og selvobservasjon

bottom of page