top of page

Livskriser, eksistensielle kriser og identitetskriser 

Fra den transpersonlige psykologiens ståsted, har kriser flere muligheter enn begrensninger. Man tenker også at kriser ofte oppstår som følge av at vi fornekter deler av oss selv (disosiajon/blokkering). Erfaringen transpersonlige terapeuter gjør seg, er at kriser kan fungere som døråpnere til vårt psykiske univers. når man legger til rette for dette. Sammenbrudd kan snus til gjennombrudd. 

Vi er vanligvis ikke opplært til å tenke på denne måten. Vi har heller ikke lært oss hvordan sinnet fungerer, og utnytte det til vår fordel. Videre er mange av oss er opplært til å tro at følelser må skjules, og at for mange følelser er sykdom som må medisineres. Vår verdi som menneske synes i stor grad å bero på hvor vellykkethet vi anses å være. Og her ligger den største hindringen -  vi tillater oss ikke å være den vi er. Vår verdi har dypest sett ingenting med personlig historie og ytre omstendigheter å gjøre. Det er noe vi tror fordi vi har 'lært' at det er slik, men alt vi har lært, kan vi også avlære. Hjernen omformes kontinuerlig (nevroplastisitet) gjennom det vi tenker og erfarer i livet. Det vi velger å gi oppmerksomhet, avgjør i siste instans hvilke av hjernens nettverk som blir sterke og hvilke som svekkes eller forsvinner. 

Eksistensielle kriser henger nøye sammen med tap av identitet. Fordi vi har bygget den på noe utenfor oss selv; andre personer, andres anerkjennelse, noe vi har oppnådd, utseende, kroppen vår, historie / bakgrunn, roller /arketyper o.l. Har vi ikke substans utover det andre kan gi oss, blir livet skjørt og det blir vårt liv,  hvis vi ikke gjør noe med det.

 

Når kriser oppstår, møter vi noe i oss selv som vi egentlig ikke ønsker å se eller føle, fordi det ofte er forbundet med sorg, smerte eller skam. Men som Sigmund Freud, grunnleggeren av psykoanalysen sa; "Å være fullstendig ærlig ovenfor seg selv, det er den største innsats et menneske kan gjøre."  Spørsmålet er, hvor ærlig vi er i stand til å være. Det var nok også derfor han sa det, for her ligger 'nøkkelen'.

Siv-Anita Øiaas

transpersonlig- og holistisk terapeut

 

Whatever you fight, you strengthen and what you resist, persists

~Echart Tolle

bottom of page