Eksistensielle kriser 

Fra den integrale psykologiens ståsted, har eksistensielle kriser flere muligheter enn begrensninger. Erfaringen vi som transpersonlige terapeuter gjør oss, er at de oppstår fordi vi 'fornekter' oss selv, bevisst og/eller ubevisst. Kriser fungerer som en døråpner inn til det underbevisste og med riktig tilnærming kan situasjonen, uansett utfordring, føre til store gjennombrudd, personlig og bevissthetsmessig.

Vi er vanligvis ikke opplært til å tenke på denne måten. Vi har heller ikke lært oss hvordan sinnet fungerer, og utnytte det til vår fordel. Videre er mange av oss er opplært til å tro at følelser må skjules, og at for mange følelser er sykdom som må medisineres. Vår verdi som menneske synes i stor grad å bero på hvor vellykkethet vi anses å være. Og her ligger den største hindringen for alle -  vi tillater oss ikke å være den vi er. Vår verdi har egentlig ingenting med personlig historie og ytre omstendigheter å gjøre. Det er noe vi tror fordi vi har lært at det er slik, men alt vi har lært, kan vi også avlære. Hjernen omformes kontinuerlig (nevroplastisitet) gjennom det vi tenker og erfarer i livet. Det vi velger å gi oppmerksomhet, avgjør i siste instans hvilke av hjernens nettverk som blir sterke og hvilke som svekkes eller forsvinner. 

Eksistensielle kriser henger nøye sammen med tap av identitet. Fordi vi har bygget den på noe utenfor oss selv; andre personer, andres annerkjennelse, noe vi har oppnådd, utseende, kroppen vår, vår historie / bakgrunn, roller /arketyper o.l. Har vi ikke substans utover det andre kan gi oss, blir livet skjørt, og dette vil følge oss resten av livet om vi ikke gjør noe med det.

 

Når kriser oppstår, møter vi noe i oss selv som vi egentlig ikke ønsker å se eller føle, fordi det ofte er forbundet med sorg, smerte eller skam. Men som Sigmund Freud, grunnleggeren av psykoanalysen sa; "Å være fullstendig ærlig ovenfor seg selv, det er den største innsats et menneske kan gjøre."  Spørsmålet er, hvor ærlig vi er i stand til å være. Det var nok også derfor han sa det, for her ligger nok 'nøkkelen'.

Siv-Anita Øiaas

transpersonlig- og holistisk terapeut

 

Whatever you fight, you strengthen and what you resist, persists

~Echart Tolle