top of page
Foggy Lake
Terapeut

Finne terapeut og annen støtte

Alle som gjennomgår en spirituell krise vil ha behov for informasjon, hjelp og støtte. For noen kan det også være nyttig å gå i terapi og / eller lære en spirituell praksis som bistår prosessen. Listen nedenfor, er kun ment som forslag. Vi har valgt å navngi behandlere som vi antar har størst potensiale med tanke på spirituelle kriser, vi kjenner få av dem personlig. Vær klar over at de fleste, i beste fall vil ha en teoretisk tilnærming det vi her definerer som spirituelle kriser (kundalinisyndrom).   

 

Det finnes også oppføringer i 'non-profit' kategorien under 'støtte og fellesskap'. 

Terapeut

Støtte og fellesskap

 

Finn en terapeut

 - Norsk Forening for Analytisk Psykologi, oversikt over Jungianske psykologer i Norge

NFAP er en sammenslutning utdannede jungianske analytikere. Jungiansk terapi/analyse bygger på psykiateren C.G. Jungs analytiske psykologi.

 - Norsk Forening for Psykosyntese, finn en terapeut

Psykosyntese er en ressursorientert, humanistisk-eksistensiell psykologisk metode og forståelsesmodell som integrerer et åndelig menneskesyn, som bygger på teorier fra psykoanalytisk, humanistisk, eksistensiell og transpersonlig psykologi

 - Norsk Forening for Kunst og uttrykksterapi, finn en terapeut

Kunst- og uttrykksterapi er en psykoterapeutisk behandlingsform der forestillingsevnen og kreative skapende uttrykk kombineres med samtale.

 - Forening for Psykodrama og aksjonsmetodikk, finn en terapeut

Psykodrama er en terapimetode som legger vekt på handling og uttrykk, i tillegg til samtaleterapi. 

Sentralt står spontan isenesettelse av rollebytte rundt situasjoner man ønsker belyst.

 

 - Norsk Forening for Integrativ terapi, finn en terapeut

Integrativ terapi er faglig og vitenskapelig forankret, med fokus på hele mennesket i hele sin livssammenheng.

 - Norsk Gestaltterapiforening, finn en terapeut, finn en veileder 

Gestaltterapi er en retning innen klinisk psykoterapi som tydeliggjør hvordan vi i ulike relasjoner og situasjoner tilpasser oss omgivelsene (bevisstgjøring av ubevisste mønster).

- Integral Psykologisk Institutt, webadresse /kontaktopplysninger

Psykolog og advokat Grethe Nordhelle & U.S. Sakhi, Cand. polit. & psykologisk rådgiver

Integralterapi, personlig oppmøte eller Teams hvis du bor langt unna.

 - Norsk Forbund for Psykoterapi

En paraplyorganisasjon for psykoterapi. 

 - Norsk Psykologforening, finn en psykolog.

 - Frittstående Terapeuter

Det finnes også mange terapeuter utenfor disse foreningene, for å finne dem, må man eventuelt kombinasjons-søke med følgende stikkord: 

/ Transpersonlige terapeuter / Psykoterapi med utgangspunkt i Transpersonlig psykologi /  

Psykoterapi og psykosyntese / Integralterapi / Mindfulness basert terapi, Mindfulness Coach, Yogaterapeut / Psykospirituelle kriser o.l. 

 - Osteopater

Denne kategorien behandlere har vist seg å være til stor hjelp for mange under spirituelle kriser. Spesielt har man erfart at kombinasjonen mindfulness og osteopati er til stor hjelp.

- Polaritetsterapeuter 

Kroppsterapi som stimulerer og balanserer kroppens systemer og løser opp i psykiske og fysiske blokkeringer. 

 

Støtte og fellesskap

Support Spirituell krise

Supportteam som tilbyr faglig og erfaringsbasert veiledning ved psykospirituelle kriser og endringsprosesser kostnadsfritt.

Telefon 922 44 176

(mandager mellom kl. 10:00 - 13:00)

STE Fellesskap

Fellesskap/interesseforening -  ekstraordinær transcendental opplevelse / spirituell transformerende erfaring STE.

Telefon 922 44 176 

(mandager mellom kl. 10:00 - 13:00) 

Hvite Ørn

En organisasjon for og av personer med brukererfaring av psykiske helsetjenester og deres pårørende, som jobber for å reformere behandlingsformen innenfor psykisk helsevern. Støttetelefon: 981 06 672

 

Støttetelefon 981 06 672

mandager (17:00 - 21:00)

Hjelpetelefonen Mental Helse

Hjelpetelefonen er Mental Helses gratis døgnåpne telefontjeneste for alle som trenger noen å snakke med. Du kan være anonym og vi har taushetsplikt.

 

Hjelpetelefon 116 123 

Telefon er åpen hele døgnet, alle dager, året rundt

Kirkens SOS 

Her kan du ringe, skrive eller chatte.

Krisetelefon: 22 40 00 40

Døgnåpen 7 dg i uken. Ved stor pågang, kan det være kø, i såf all kan du sende en SOS-melding 

 

Angstringen Norge

Informasjon og igangsetting av selvhjelpsgrupper for personer med angst. Drives av personer som selv har /har hatt angst, ikke fagfolk.

  

Telefon 22 22 35 30

(mandag–torsdag 10–13)

Biopolarlinjen

Anonym støttetelefontjeneste for mennesker med bipolare lidelser og deres pårørende.

Telefon 21 99 65 00

Mandag - Onsdag 17:00 - 20:00

Foreningen We Shall Overcome

For deg som eventuelt opplever overgrep, tvang og krenkelse i møtet med psykisk helsevern. Foreningen er en bruker- og interesseorganisasjon for menneskerettigheter, selvbestemmelse og verdighet innenfor psykisk helse.

WSO's telefonstøtte:

Her får du snakke med en av WSO's godkjente likepersoner.

Dersom du har spørsmål eller forslag til terapeuter/organisasjoner eller lignende, ta gjerne kontakt pr telefon eller via kontaktskjema. 

Yogaprosess

www.thejourneyofzen.com

Støtte og fellesskap
bottom of page