Helhetlig Medisin 

Helhetlig medisin kan oppsummeres som 'opprinnelig' medisin (før Rockefellers korstog med syntetiske og

symptomdempende legemidler), inkludert nyere medisinsk vitenskap.  

Helhetsprinsippet stammer fra erkjennelsen om at alt henger sammen, og at det ikke finnes noe skille mellom det fysiske, mentale, følelsesmessige og åndelige plan. Man anser at alt er bevissthet (også den fysiske kroppen), og at bevissthet opererer på forskjellige nivå (frekvens), men samtidig alltid forbundet. Det multidimensjonale mennesket, er mye omtalt i transpersonlig psykologi, en del av psykologien skolemedisinen omtaler som kontroversiell fordi den strider mot teorier den selv er best tjent med. Og, som legger grunnlaget for symptombehandling med patenterte og syntetiske legemidler.

Et sentralt begrep i helhetlig medisin, er homeostase, som betyr balanse eller likevekt. Sykdom utvikles når homeostasen brytes, dette skjer når summen av de belastninger vi utsettes for, overskrider kroppens iboende evne til selvregulering. Stress, usunn livsstil og dårlig ernæring har stor påvirkning på vårt 'indre liv' (mikrobiota, biokjemiske og endokrine prosesser, det sentrale og det perifere nervesystem). Dette anerkjennes ikke av skolemedisin, selv om det for lengst er godt 'vitenskapelig' dokumentert. Mikroorganismene sies å være 'gamechangers', for de forandrer kroppens 'spilleregler.

Quote Antonie Bechamp,  the primary cause of disease is within us. 

 

Ny medisinsk helseportal er under oppbygging. 

 

Vårt grunnleggende mål er å gjøre holistisk og helhetlig medisin, mer kjent blant folk. Det er mange i dag som ikke vet hva de selv kan gjøre for å bedre sin helse. Langt færre vet at helbredelse faktisk er mulig. Ordet helbredelse ble utradert da den syntetiske medisinen infiltrerte helsevesenet, helseforetakene, vitenskapen og utdanningsinstitusjonene. Legene som nektet å gi slipp på 'helbredelsens kunst', ble stemplet som kvakksalvere, og slik er det fremdeles. I dag er naturleger/terapeuter bundet i lovverk som som regulerer og til dels forbyr medisinsk informasjon som kan hjelpe mennesker til en bedre helse.

Vi har nå kommet så langt bort fra 'naturen' som det er mulig å komme. Dette speiles i den måten moderne medisin praktiseres, spesielt ser vi dette nå i Coronatiden hvor the germ theory', har overtatt både vitenskap og fornuft. Vi lever i en meget spesiell tid, hvor meningsmotstand,  helhetlig medisin og nyere vitenskap sensureres i stadig større grad.

 

  • Informasjonsportal for helhetlig medisin

 

Nettstedet er tenkt å være et senter for helhetlig helseinformasjon, med egen redaksjon, åpen for aktører innenfor samme felt.

 

Vi ønsker derfor å komme i kontakt med helsejournalister, leger, naturleger, behandlere innenfor Ayurvedisk og Kinesisk medisin, naturterapeuter, holistiske jordmødre, psykologer/psykoterapeuter, ernæringsterapeuter, homeopater, biopater, polaritetsterapeuter og andre som ønsker å fremme helhetlig medisin. Vi trenger å samle vår kompetanse og gjøre den tilgjengelig.  

 

  • SOS hjelpetelefon

Nettstedet ønsker å etablere egen SOS hjelpetelefon (gratis) for mennesker i vanskelige livssituasjoner.

  • Faktainformasjon:  helse, stress, pandemi, tiltak, lov og rett, vaksiner, vitenskap m.m.

 

Helhetlig informasjon er viktigere enn noen gang. Biter av et 'puslespill', er viktige, men det er det store bildet som gir perspektiv og forståelse.   

 

  • Terapeutoversikt

På sikt ønsker vi å implementere en terapeutoversikt (database) for helhetlig/holistisk medisin, oppføringen medfører ingen kostnad. Ta kontakt for oppføring.

 

 

 

Vil du være med å bygge et nytt helseparadigme, og bidra til at helhetlig medisin gjeninntar sin naturlige autoritet og posisjon?

 

Ta kontakt på telefon 400 62 833.

   

www.helhetligmedisin.com

helseinformasjon, helsetjenester, hjelpetelefon, nettmagasin

Telefon 400 62 833

Zen Sangha

Journey of Zen