top of page

Forskjellen mellom holistisk og 'moderne' medisin. 

Fra en helhetsterapeuts ståsted, artikkelserie i fire deler.

 

Aldri har årsaksbasert (helhetlig) medisin vært mer kneblet enn i dag, og aldri har vel behovet for å forstå forskjellene mellom symptombasert og årsaksbasert medisin vært større. Følgende artikkelserie er viet til nettopp dette. Ikke for å påstå eller konkludere, men for å løfte frem lenge undertrykte teorier og perspektiver som kan vise seg å bli avgjørende for fremtidig liv og helse.

Vi er blitt 'indoktrinert' med at helhetlig tilnærming til sykdom, er noe som i beste fall, kan komme som et tillegg. Bransjen selv har vært så hjernevasket, at den har undergravd det åpenbare; Diagnoser og symptombehandling med syntetiske legemidler, kan aldri bli en del av helhetlig medisinsk behandling. 

Hva er egentlig forskjellene på holistisk og moderne medisin og hvorfor er det ingen som snakker om det åpenbare her?

Hvordan moderne medisin, slik vi kjenner den i dag, oppsto. Konspirasjonsteorier eller undertrykt sannhet? Døm selv!

Banebrytende studier om mikroorganismene og mikrobiotaens rolle for liv og helse. Hvorfor gjenspeiles ikke dette i vårt helsevesen? 

Moderne medisin holdes i hevd av Louis Pasteur's germ theory, men den belyser i beste fall, kun halve 'sannheten'.

seeds.jpg
bottom of page