Kort om Integralterapi

 

Integralterapi er en terapiform / spirituell praksis forankret i transpersonlig psykologi, studiet om menneskelig vekst og utvikling utover såkalt 'vanlig' personbasert bevissthet', herav begrepet 'psykospirituell utvikling'. Integral psykologi følger ikke vanlige psykologiske rammer, de kommer som et tillegg til disse, men favner likevel alle. Man kan også si at transpersonlig psykologi forener Vestlig psykologi og Østens forskning på menneskesinnet /bevissthetens evolusjon. 

Integrale terapeuter kan inkorporere  elementer fra flere teorier og tradisjoner som Yogapsykologi/filosofi, Mindfulness, Kunstterapi, Skrive/tegneterapi og lignende former for innadvendt oppmerksomhet. Formålet er å gi klienten innsikt i dype psykologiske mekanismer som begrenser livsutfoldelsen. I henhold til Integral terapi, blir livet og lidelsen sett på som muligheter til kontinuerlig transformasjon for å øke følelsen av indre tilfredshet, glede og harmoni.

Mye av æren for at integrale terapier nå sprer om seg, kan vi tillegge Ken Wilber, også kalt 'bevissthetens- og spiritualitetens Einstein' og Jon Kabat-Zinn, som er sagt å være  grunnleggeren av Mindfulness slik vi kjenner den i dag.

Teknikkene og filosofien i Mindfulness er hentet fra Yoga og Buddhistisk filosofi, spesielt har Thich Nhat Hanh spilt en nøkkelrolle her. Han har opprettet Mindful communities (Sanghas) over hele verden og har hatt stor innvirkning både på politikere, næringslivsledere, aktivister, lærere og utallige andre. I dag er Mindfulness en naturlig del av vårt helsevesen, spesielt innenfor psykiatri. 

Det finnes en mengde relevant forskning som viser at Mindfulness rekonstruerer hjernen og at jevnlig praksis kan kurere en lang rekke lidelser og tilstander. Her er mer inngående om mindfulness.

 

In the midst of every crisis, lies great opportunity'.

~ Albert Einstein

Image by Aldo Hernandez