top of page
paint transcendental spiritual transformation.jpg

STE, Interessefellesskap

STE står for 'spiritual transformative experience' og er en fellesbetegnelse på ekstraordinære transcendentale og transformerende opplevelser.   

For deg som ønsker å være en del av et fellesskap som forstår din oppvåkningsopplevelse og prosessene som ofte følger i etterkant av slike opplevelser ?

Yogaprosess (Zen Sangha) er tilknyttet SAI, Spiritual Awakening International, en 'non profit', multireligiøs og multikulturell organisasjon som bl.a. jobber for å øke global bevissthet rundt åndelige transformerende opplevelser internasjonalt.

Spirituell oppvåkning / metamorfose er ofte en strabasiøs og ensom livsreise fordi man 'skifter ham' uten mulighet til å kommunisere med kjære og nære hva dette innebærer. 

Yogaprosess

www.thejourneyofzen.com

Kontaktskjema

bottom of page