e66a44033bb03f33e1ec3834a1809f3a_edited.

Integrativ spiritualitet

'The direct path' -  Zen, Yoga, Mindfulness

Zen  

er en samling av 'metoder' (innadvendt praksis) som handler om å erfare, forstå og transformere menneskesinnets dualistiske tilstand av 'dyp søvn'.

 

Som betyr å innta livets mysterium, 'realisere' dypere 'virkelighetsplan og bli i stand til å sette en stopper for den repetitive syklusen som genererer og forsterker 'lidelse'.  Zen har metoder som hjelper oss ut av reaktive mønstre, og vekker oss fra 'søvnen' om at vi er adskilte og separate fra alt vi erfarer. Separasjonen er egentlig en fiksjon, men mange filosofer og søkende har i stor grad gått glipp av dette. Når søken preges av å finne individuell mening i det vi fornemmer som et 'kaotisk' univers, forutsettes det at vi er separate fra den verden vi lever i, men dette er kun på 'overflaten'.  

Zen og Yoga er to sider av samme sak, men Yoga er ikke helt 'forstått' i vesten. Her praktiseres for det meste bare toppen av isfjellet. Mer om dette lenger ned på siden.  

masker.jpg

 When mind is pure, Joy follows as a shadow ~Buddha

Image by Simon Wilkes

Meditasjon som innvielsesveg

Har du noen gang filosofert over hvem du er, uten å bruke mentale konsepter, din historie og planer fremtiden?

120766867_10159017283289824_2553062506078668959_n_edited.jpg
Hva er egentlig Yoga?

 

Yoga slik det vanligvis praktiseres i Vesten, er egentlig bare forberedelser til noe langt 'dypere'. I tekstene til Patanjali (Yoga Sutra) heter det at Yoga først begynner når sinnet 'opphører'. I vesten hvor det ikke har vært tradisjon å jobbe med bevissthet, har dette vært målet.

 

De gamle yogiske skriftene inneholder dype innsikter om den meditative prosessen og bevissthetens utvikling (evolusjon av bevissthet), men de er skrevet i en form som gjør at den må 'gjenkjennes' av den enkelte (derav mange misforståelser). Dette er noe av grunnen til at Yoga (og Zen) omtales som en erfaringsbasert eller erkjennelsesbasert 'viten'. Det handler om å realisere virkeligheten i seg selv, ikke gjennom å tilegne seg kunnskap eller gjennom blind tro. Slik yogapraksis blir ofte referert til som avansert yoga eller yoga for viderekommende.

Lytt til denne videoen med Sadhguru, og forstå hva han mener når han sier, "Yoga is no Teachings, No Morals - Just Yoga"... For det er akkurat slik det er.

Avansert yoga 

Avansert yoga, er bevissthetens yoga  eller meditasjonens veg, det er en mer direkte veg (the direct path) til yoga (enhet). Det er ikke det samme som kommersiell yoga, som er det folk flest er i befatning med (asanas, fysiske øvelser.)  

 

Yoga betyr som kjent 'forening eller integrering' av kropp, sinn og høyere bevissthet ('selfrealization' og 'enlightenment'). Ordet yoga beskriver en konkret bevissthetstilstand, men peker også på vegen mot denne tilstand.

 

Transpersonlig psykologi bygger på oppdagelsen av transcendentale tilstander, men inkluderer hele spektret av menneskelig bevissthet i sin terapeutiske tilnærming. Jeg har i mange sammenhenger valgt å bruke begrepet Integrativ spiritualitet  når jeg skriver, da dette rommer alle aspekter av Yoga og Zen-praksis.

 
 

 

Integrativ terapi og spiritualitet

Integrativ terapi og integrativ spiritualitet er terapiformer forankret i transpersonlig psykologi, studiet om menneskelig vekst og utvikling utover såkalt 'vanlig' personbasert bevissthet'. Den følger ikke rammene fra adferdspsykologi, psykoanalyse eller humanetisk psykologi. Den kommer som et tillegg til disse , men favner likevel alle. Man kan også si at det er en syntese mellom Vestens psykologi og Østens (Yoga) fantastiske forskning på menneskesinnet og bevissthetens evolusjon.

  • Søker du etter en dypere mening med livet? 

  • Sliter du i livet (eksistensielle kriser, angst, depresjon og stressrelaterte lidelser)?

  • Er du klar for å frigjøre deg fra ubevisste mønstre, 'heale' ditt 'indre barn' og slippe følelsesmessige krykker?

  • Eller ønsker du bare å øke graden av nærvær, indre ro og glede?

 

Liker du samtidig meditasjon, mindfulness og det å gå i dype personlige prosesser?  Da kan integrativ spiritualitet kanskje være noe for deg.

Les gjerne artikkelen Integrativ spiritualitet vs selvutvikling.

Siste blogginnlegg:

Image by Juan Davila
Have you ever asked yourself the question, who am I? This investigation will, in the end, lead to the discovery of something within you which is behind the mind.
If you solve that great problem, you will solve all other problems.

Ramana Maharishi ~

Zen Sangha

Journey of Zen