e66a44033bb03f33e1ec3834a1809f3a_edited.
Yogaprosess

Yoga er å transendere sinnets begrensninger.

"Yoga is to rise above the modifications of your mind, when you cease your mind, when you cease to be a part of your mind, that is yoga." ~Patanjali

 

 lenge vi styres av sinnet, styres vi også av fortiden. Sinnet er ikke annet enn en akkumulering av levd liv. Som vi er dømt til å gjenta på nytt og på nytt', inntil vi blir i stand til å mestre/transcendere det. Menneskets separasjonen fra et Yogisk perspektiv, handler kun om sinnets bindinger. Transcenderer vi sinnet fullstendig, transcenderes også tid og rom - deg og meg, her og der, lys og mørke. 

Image by Joshua J. Cotten

I tradisjonell og akademisk sammenheng, betyr klassisk yoga, Patanjali Yoga. I Sutraene beskriver han konkret hva det innebærer å praktisere yogaens høyeste praksis, Samadhi. I de åtte lemmene (the eight limbs of yoga), beskrives byggesteinene. Etter min mening, beskriver han også den opplyste bevissthetens kvaliteter. 

Les mer..

The way of liberation is a way of completely facing yourself. It's a means of piercing through the veils of illusion and awakening to truth.

Adyashanti.

 
120766867_10159017283289824_2553062506078668959_n_edited.jpg
Yoga beskriver en bevissthetstilstand

Ordet yoga beskriver en konkret tilstand, men peker også på vegen mot denne tilstand.

 

Yoga slik det vanligvis praktiseres i Vesten, er egentlig bare forberedelser til noe langt 'dypere'. I tekstene til Patanjali heter det at Yoga først begynner når sinnet 'opphører'. I vesten hvor det ikke har vært tradisjon å jobbe med bevissthet, har dette vært målet.  

Yoga is not about bending and twisting your body or holding your breath, yoga essentially means finding the keys to the nature of existence.  It's a mechanism and a technology to get you to that state of experience where you see reality just the way it is. ~Sadhguru

Direkte oversatt fra Sanskrit, er Yoga frafall av sinnets svingninger/fluktuasjoner. Som betyr å se livet slik det er, og ikke via linser farget av tanker om godt eller dårlig, ditt eller mitt. Dualiteten hører sinnet til.

De gamle Yogiske skriftene inneholder dype innsikter om den meditative prosessen og bevissthetens utvikling (evolusjon av bevissthet), men de er ofte skrevet i en form som gjør at den må 'gjenkjennes' av den enkelte (derav mange misforståelser). Dette er noe av årsaken til at Yoga (og Zen) omtales som en erfaringsbasert eller erkjennelsesbasert 'viten'. Det handler om å realisere virkeligheten /realiteten i seg selv, ikke gjennom å tilegne seg kunnskap eller gjennom blind tro.

Det store potensialet som ligger i meditasjon

awakening from thought tolle.png

Meditasjon praktiseres i dag på ulike måter, og med ulike formål verden over. Dette er selvfølgelig positivt, utfordringen kan være at kunnskapen og dybden har en tendens til å gå tapt. Det som er selve essensen på tvers av forskjellige retninger og tradisjoner, mulighetene som ligger i meditasjon kan gå tapt. 

 

Selv har jeg derfor alltid søkt til kilden så langt det har vært mulig, og jeg oppdaget tidlig en rød tråd i alle tradisjoner. Også innenfor religion, men her er det godt 'skjult', dessverre også for presteskapet som etter min mening har en tendens til å ta alt bokstavelig. Åndelige forståelse kan ikke videreformidles i ord, derav lignelser, men er de forstått?

I dag er meditasjon  mest kjent som teknikk, noe man gjør. Meditasjon i klassisk yoga, beskriver det syvende av åtte trinn i "eight limbs of yoga", som er en bevissthetstilstand før Samadhi.

 

Den klassiske meditasjonens mål er som Yoga, selvrealisering og frihet fra sinnets programmerte forestillinger, ideer og overbevisninger. Som også betyr å være fullstendig i kontaktet med øyeblikket, her og nå.  

Meditasjonens formål gjengitt av Shri Aurobindo, "Formålet med all meditasjon, er å bringe overflatesinnet til ro og begynne å leve innenfra."

 
Image by Simon Wilkes

Meditasjon som innvielsesveg del I

Har du noen gang filosofert over hvem du er, uten å bruke mentale konsepter, din historie og planer fremtiden?

Mindfulness -

"the art of living"

Mindfulness er bl.a. hentet fra Yogisk / Buddhistisk filosofi og meditasjonspraksis. Når sinnet 'renses' for 'mentale urenheter' skjer et betydelig bevissthetsskifte, men det har lite med dogmer og tro å gjøre.  Mindfulness bygger på forståelsen om hvordan sinnet fungerer, og handler derfor mest av alt om psykologi. Det er en metode for å 'rense' og trene sinnet ut av vanemessige psykologiske mønstre og autopilot for å utvikle/evolusjonere menneskelig bevissthet.

Praktisk, innebærer Mindfulness konsentrasjons-, oppmerksomhets- og nærværstrening for å bli i stand til å være til stede uavhengig av situasjon.

 

Vi lærer å akseptere og gi slipp på det vi ikke kan forandre, eller gjøre noe med i øyeblikket. Vi lærer å bli oppmerksomme på våre forutinntatte og ofte 'fordreide tanker, og slippe dem. Vi lærer å være til stede med, og romme vanskelige følelser og forstå hva de trenger. Vi lærer å gi slipp på vurderinger av oss selv /andre og utvikler balanse - og med det, skjelneevne, medfølelse og omtanke.

I dag er mindfulness en naturlig del av vestlig medisin og brukes som behandling for en rekke lidelser. 

Lær om mindfulness her 

mind full or mindful.jpg
 

Zen  

Zen kan forstås som en samling av 'metoder' (innadvendt praksis) som handler om å erfare, forstå og transformere menneskesinnets dualistiske tilstand av 'dyp søvn'.

 

Som betyr å innta livets mysterium, 'realisere' dypere 'virkelighetsplan gjennom å bli i stand til å sette en stopper for den repetitive syklusen som genererer og forsterker 'lidelse'.  Zen har metoder som hjelper oss ut av reaktive mønstre, og vekker oss fra 'søvnen' om at vi er adskilte og separate fra alt vi erfarer. Separasjonen er egentlig en fiksjon, men mange filosofer og søkende har i stor grad gått glipp av dette. Når søken preges av å finne individuell mening i det vi fornemmer som et 'kaotisk' univers, forutsettes det at vi er separate fra den verden vi lever i, men dette er kun på 'overflaten'.  

Zen-praksis er ikke basert på tro, det er ingen dogme eller religiøs doktrine. Den har en dyp og direkte 'vitenskapelig' tilnærming som innebærer direkte realisering av menneskelig begrensning og tilværelsens natur - den ultimate virkelighet, eller det absolutte.

Zen og Yoga er to sider av samme sak, men Yoga er ikke helt 'forstått' i vesten. Her praktiseres for det meste bare toppen av isfjellet. 

masker.jpg

 When mind is pure, Joy follows as a shadow ~Buddha

 

Echart Tolle - nåets mester !

echart tolle_edited.jpg

Hva er det sentrale i Echart Tolles budskap? Ifølge Tolle tilbringer de fleste mennesker sine liv innesperret i egne tanker og begrensninger. Vi bekymrer oss om fremtiden og grubler over fortiden, og derfor går vi glipp av den rikdom og livsfylde som kun finnes her og nå. Sinnet eller evnen til å tenke er et fremragende instrument når vi for eksempel skal planlegge en reise eller et prosjekt.  Men problemet er at instrumentet har en tendens til å fullstendig ta over. Vi begynner å miste oss selv i tanker og spekulasjoner,  og ofte i en slik grad at vi har vanskelig for å sove om natten. 

 - "Vi er her for å oppdage den dimensjonen i oss som er dypere enn tanken"

forklarer Tolle.

Som er selve essensen av det vi er. Vi kan kalle det ren væren, tilstedeværelse eller ubetinget bevissthet. Gjennom å erkjenne (selvrealisering) denne bevissthetsdimensjon frigjøres vi for identifikasjon med tanker og følelser og innser, at i vårt innerste vesen, så er vi alltid fullkomment frie og uberørte av bevissthetens skiftende innhold. Denne erkjennelse kan bare finne sted, når vi er totalt tilstede i nuet og sinnet er frigjort for all mental støy, dvs. tanker om fortid eller fremtid.

En artikkel om Echart Tolle av Svend Trier

Image by Juan Davila
Have you ever asked yourself the question, who am I? This investigation will, in the end, lead to the discovery of something within you which is behind the mind.
If you solve that great problem, you will solve all other problems.

Ramana Maharishi ~