top of page

Transpersonlig og spirituelle kriser - Sentre, nettverk, studier, psykologi osv.

The Journal of Transpersonly reserarch:   http://transpersonaljournal.ati-transpersonal.org/enter/en

 

Association for Transpersonal Psychology: https://www.atpweb.org/about.aspx

 

International spiritual emergency network: http://www.spiritualemergencenetwork.org/what-is-spiritual-emergency/

 

The Emerging Science Foundation: https://www.emergingsciences.org/

 

California Institute of integral studies: https://digitalcommons.ciis.edu/

 

International journal of transpersonal studies: https://digitalcommons.ciis.edu/ijts-transpersonalstudies/

 

Stanislaf Grof, transpersonal psychologist: http://www.stanislavgrof.com/

 

United Kingdom spiritual crisis network: https://spiritualcrisisnetwork.uk/

 

National Empowerment Centre: https://power2u.org/spiritual-emergence/

 

The Scientific and Medical network: https://explore.scimednet.org/index.php/2016/01/18/spiritual-emergency-the-transpersonal-path-to-understanding-and-supporting-psychospiritual-crisis/

 

Spiritual Emergence Network, Usa, http://spiritualemergence.org/

 

Peak States research, https://www.peakstates.com/spiritual.html

"Vår misjon

.... være en 'veiviser' på vår felles evolusjonære bevissthetsreise, bort fra sinnets begrensning til full spirituell oppvåkning. Først når vi er i stand til å erkjenne og akseptere oss selv på et dypt plan, kan vi forstå verdien av ydmykhet, takknemlighet og sann tilgivelse - forutsetningen for dyp indre ro og indre åpenbaring.  

bottom of page