top of page

Lidelse: Fra Østens psykologiske ståsted, ofte forklart som cravings and aversions - det som hindrer oss i å realisere utover normal tredimensjonal bevissthet.

 

Matrix: Er et begrep som sikter til det dualistiske bevissthetsnivået som folk fleste forbinder med virkelighet.  

Lidelse
bottom of page