Storparten i dag ser rart på oss som snakker om naturlige helbredelsesmetoder,  holistisk og helhetlig medisin. Og det er en grunn til at det er blitt slik..

Ordet helbredelse ble utradert da den syntetiske medisinen infiltrerte helsevesenet, helseforetakene, vitenskapen og utdanningsinstitusjonene. Legene som nektet å gi slipp på 'helbredelsens kunst', ble stemplet som kvakksalvere.

I dag er naturleger/terapeuter bundet til lovverk som regulerer og til dels forbyr medisinsk informasjon som kan hjelpe mennesker til en bedre helse. Vi har kommet så langt fra naturen som det er mulig  å komme. Dette speiles i den måten moderne medisin praktiseres, spesielt ser vi dette nå i Coronatiden hvor the 'germ theory', har overtatt både vitenskap og fornuft og hvor helhetlig medisin og nyere vitenskap sensureres i stadig større grad.