Lær hvordan du stilner sinnet og

transformerer ditt liv.

2019 - 2020

 4 langhelger (4 dg), den siste som stilleretreat, samt 4 kortere samlinger (2 dg).

 

Dette kurset er en dypt transformerende indre reise gjennom 'personlige' ubevisste nivåer til høyere og mer universelle og overbevisste deler av oss selv. Kurset er unikt og det eneste i sitt slag i Skandinavia.

 

Slik vi tenker og responderer, slik blir våre liv. 'The mind is like an ocean, when it's turbulent, it's difficult to see. When it's calm, everything becomes clear'.  Den virkelige intelligensen ligger i stillheten bakenfor sinnet, men vi er opplært til å tro at den ligger i selvet sinnet. På denne reisen, vil du selv erfare hva som er tilfellet.

 

 

Kurset handler bl.a om:

  • Hvordan  du stilner ditt sinn og transformere ditt liv.

  • Å forstå dybden i sinnets natur. Hvordan det fungerer og hvordan det forsøker å kontrollere din virkelighet.
  • Å realisere og erkjenne 'virkeligheten' slik den er gjennom egen meditasjonspraksis. Dette er et av de viktigste prinsippene når vi praktiserer Zen, vi må gjenkjenne og realisere gjennom oss selv.
 
Denne bevissthetsreisen kan være med på å gi deg de svarene du søker. I tillegg er det et fantastisk verktøy for transformasjon, og faktisk også, det eneste verktøy du noensinne vil trenge. For vi mennesker trenger egentlig ikke så mange kurs, men vi trenger ofte en 'los', en kjentmann til å peke ut retningen for oss. For når 'vannet' er klart, finner vi vegen selv :) 
Kurset består av fire ulike deler, som alle bygger på hverandre. Først må vi bygge en sterk grunnmur, deretter reisverk osv. En solid grunnstruktur er forutsetningen for å lykkes. 
 

De fire ulike delene:

Første del av kurset handler om å forstå sinnet. Dyp forståelse er en av mektigste måtene å stilne det på. Vi bruker hele første langhelg på dette, men det blir ikke bare teori, vi skal også erfare det vi lærer gjennom meditasjon. Stikkord; Sinnets aspekter og tendenser og hvordan vår identifisering og respons på dette, bidrar til et ubevisst liv i kamp, kontroll og frykt - og uten noen som helst kontakt med den vi dypest sett er. Videre vil vi komme inn på sinnets automatiske responser som faktisk blir vår skjebne om vi ikke blir i stand til å snu denne tendensen.
I andre del lærer du flere forskjellige aktiviteter og meditasjonsteknikker som alle vil bidra til en dypere erkjennelse og realisering.  Vi vil også komme inn på hvordan dette kan overføres fra en indre praksis til det virkelige liv.  Denne helgen bygger på alt det vi lærte i første del av kurset. Stikkord; avidentifisering, våkenhet, nøytral, ikke-reaktiv oppmerksomhet, annerkjennelse, medfølelse og sentrering. Vi vil også komme inn på universelle prinsipper som ligger til grunn for alt det vi opplever, inkludert materie.

I den tredje delen går vi dypere innover i oss selv. Det blir mye meditasjon, men også veiledning og undervising. Vi kommer inn på mange forskjellige tema som naturlig hører med, stikkord: Awareness (oppmerksomt nærvær), indre smil, gaps, tidløshet, stillhet, væren, sammensmelting (merging), 'oneness', illusjon kontra virkelighet. Vi kommer også til å snakke en del om våre iboende kvaliteter, som ubetinget glede og kjærlighet, mot, styrke, kraft, intelligens og visshet. Kvaliteter som alle mennesker besitter i dypet av seg selv.

 
Den fjerde og siste delen, er en stilleretreat. Her får vi virkelig praktisere det vi har lært slik at vi kan åpne opp for nye rom og dybder i oss selv. For det meste vil vi praktisere 'innsiktsmeditasjon (real meditation), en dyp og transformerende meditasjonspraksis, men vi skal også gjøre Kundalinimeditasjon og avslutte med Metta-meditasjon som synkroniserer vår bevissthet i universets 'hjerte'. Å være i stillhet sammen med andre mennesker er dypt transformerende fordi vi ganske raskt kommer i kontakt med våre trossystem, mønstre og tendenser, som står i vegen for vår såkalte 'lykke' (frihet og glede, ubetinget av hva som skjer på utsiden av oss selv.).

 

Innsiktsmeditasjon og selvrealisering

Å lære seg å mestre sinnet gjennom meditasjon og selvobservasjon, er den tradisjonelle vegen til selvrealisering. Ingen blir 'opplyst' på noen få helgekurs :) men når du forstår hvordan sinnet fungerer og du har de verktøy du trenger, blir det enklere å navigere. Det kan spare deg mange års 'selvstudium' og gi din meditasjonspraksis en helt annen dybde og retning.

 

Vi lever i en intens tid med mye turbulens på alle plan, personlig og kollektivt. Vi er midt i et bevissthetsskifte og mange opplever å få livene sine snudd på hodet i denne tiden med store frustrasjoner og sjelelig smerte. Når vi i tillegg fanges og blindes av sinnets lavere bevissthet, kan livet bli kaotisk. Når vi lærer oss å forstå hvordan det fungerer og hvordan vi kan transformere det, blir alt mye enklere.

 

Undervisning er forankret i Zen, avansert yogapraksis (meditasjon), Mindfulness, Transpersonlig psykologi/spiritualitet og Østens visdomstradisjoner.

 

 

 

A man lives in slavery without meditation, because he lives unconsciously.

He lives like a robot.

Meditation starts changing you:

It transforms your unconsciousness into consciousness.

It changes your darkness into light.

It is the only alchemy wich transforms the raw energy

into a refined world of mysteries.

 

Osho ~

zenstone1.jpg

'Master your mind'

1 års fordypning i meditasjon og integral spiritualitet

 

masker.jpg

Dette kurset kan passe for deg som

  • Søker etter en dypere mening med livet

  • Sliter i livet (eksistensielle kriser, angst, depresjon og stressrelaterte lidelser)
  • Klar for å frigjøre deg fra ubevisste mønstre og slippe følelsesmessige krykker (indre barn)
  • Ønsker å øke graden av nærvær, indre ro og glede

Zen Sangha

Journey of Zen