Image by Praniket Desai

Zen Sangha, proud co-sponsor for

Spiritual Awakening International online Conference
11. og 12. juni 2022 

 

logo spiritual awakening international.jpg

Spiritual Awakening International setter for andre gang opp en internasjonal konferanse 'free of charge'. Fjorårets åpningskonferanse var ekstraordinær med over 900 registrerte personer fra minst 20 land og 6 kontinenter! I år er det ventet mange flere.

 www.spiritualawakeningsinternational.org

 

 

Dette er en unik mulighet til å møte likesinnede fra hele verden. Her møter du genuine  STE-experiencere, mennesker som har har hatt ekstraordinære transcendentale opplevelser som har snudd opp ned på deres liv. Hør dem fortelle om opplevelsene, og om hvordan det har påvirket dem i ettertid. 

 

Velkommen til Zen Sangha

Yogaprosess, Mindfulness og psykospirituelle prosesser

Siste nytt..

Spirituell oppvåkning

 

Spirituell oppvåkning og prosessene som følger er nok noe av det vanskeligste et menneske kan gjennomgå. Dyp erfaringsbasert åndelighet, og at det finnes en intelligens bakenfor ordinær menneskelig erfaring, har ingen plass i det samfunnet vi lever i...

Ekstraordinære transcendentale

opplevelser, STE. 

STE er en forkortelse for Spiritual Transformative Experience. Det er en samlebetegnelse for transcendentale ekstraordinære opplevelser som assosieres med karakteriske endringer i personlighet, persepsjon, adferd, verdier og identitetsforståelse.  

Les mer...

Spiritual emergence / emergency..

Begrepet spiritual emergence referer til aspektet ved menneskets utvikling utover personlig identitet - åndelig ekspansjon og transformasjon. Spiritual emergency beskriver en form for identitetskrise som kan oppstå hvis 'noe' skjer plutselig, for fort eller for intenst, og samtidig kjennes uforenlig å integrere i livet. Les mer om disse prosessene her.   

 

Dersom du er i en psykospirituell metamorfose..

 

Hva kan du gjøre for å hjelpe deg selv? 

Forestill deg, at du hele ditt liv kun har kikket ut på verden gjennom et nøkkelhull. Hvis du så plutselig åpner begge verandadører på fullt gap, så kan det godt bli en smule overveldende, og lyset kan bende deg. 

Det er nok bedre å begynne med dørene på gløtt, men slik er det ofte ikke i vår del av verden. Og dette er nok hovedårsaken til at spirituelle kriser oppstår. Kroppene våre ikke er forberedt på de store omveltningene som settes i gang når dypere bevissthetslag åpnes, og ubearbeidet materialet kommer opp fra underbevisstheten. Det kan bli mye på en gang.

 

Les mer...

Image by Annie Spratt

SEN Norge 

Nyetablering! 

Vi søker etter frivillige som kan tenke seg å være en del av SEN's supportteam i Norge i samarbeid med det internasjonale ISEN-nettverket. 

Image by Kelly Sikkema

Selvhjelpsgruppe

STE-erfaring

Nyhet!

Kunne du tenke deg å være en del av et fellesskap som forstår din oppvåkningsopplevelse og prosessene som ofte følger i ettertid?

Hvem er jeg

Kontakt

Tjenester

Personlig veiledning

Selvhjelpsgruppe

Ressurser

psykospirituelle prosesser

10399885_111029354823_5874178_n_redigert_edited.jpg

Master your Mind

Mindfulnesskurs

SEN Norge

Spirituell oppvåkning og kundalini

Image by Annie Spratt

SEN Norge 

Nyetablering! 

Vi søker etter frivillige som kan tenke seg å være en del av SEN's supportteam i Norge i samarbeid med det internasjonale ISEN-nettverket. 

Image by Kelly Sikkema

Selvhjelpsgruppe

STE-erfaring

Nyhet!

Kunne du tenke deg å være en del av et fellesskap som forstår din oppvåkningsopplevelse og prosessene som ofte følger i ettertid?

Image by Jo Jo

Hva du kan gjøre for å hjelpe deg selv

Dersom du er i en psykospirituell metamorfose 

Forestill deg, at du hele ditt liv kun har kikket ut på verden gjennom et nøkkelhull. Hvis du så plutselig åpner begge verandadører på fullt gap, så kan det godt bli en smule overveldende. Lyset kan bende deg. ~Jes Bertelsen. 

Ja, det er nok bedre å begynne med dørene på gløtt, men slik er det ofte ikke i vår del av verden. Og dette er nok hovedårsaken til at spirituelle kriser oppstår. Kroppene våre ikke er forberedt på de store omveltningene som settes i gang når dypere bevissthetslag åpnes, og ubearbeidet materialet kommer opp fra underbevisstheten. Det kan bli mye på en gang.

 

Når du nå likevel står midt oppe i det..

Les mer...

Selvhjelp

Psykospirituelle prosesser

Terapi

og annen støtte

Psykospirituelle prosesser

Samlede ressurser

Psykospirituelle prosesser

The art of
Mindfulness

Hva er mindfulness, hvordan kan mindfulness forandre våre liv.

Terapi og veiledning

Mindfulness- og Integralbasert terapi / Spirituell veiledning

Mindfulness
MBSR

8 - ukers kurs

Spesielt tilrettelagt for angst og depresjon

Read More >

Sangha
community

Meditasjon / Nærværspraksis /Samtale /Åndelig fellesskap /Satsang

Read More >

Psykologiske og mentale helseproblemer kan være dypt transformerende når vi legger til rette for gjennombrudd i stedet for sammenbrudd.

buddhababy_edited_edited.jpg

Spirituell oppvåkning

Om oppvåkningsprosesser

 og spirituelle kriser

'emergence /emergency'

Image by Suzanne D. Williams

Transcendens

Utløsende faktorer for spirituell oppvåkning, spiritual transformative experiences

Image by Lina Trochez

Tjenester

Mindfulness- og Integralbasert terapi Spirituell veiledning

Meditasjonsundervisning

Image by Jo Jo

Spiritual Awakenings International 

  - Et non-profit verdensomspennende nettverk hvis misjon er å spre kunnskap om spirituelle transformative erfaring  for å øke global åndelig bevissthet.

Begrepet "Spiritually Transformative Experiences, STE" kommer fra Dr MD Yvonne Kasons arbeider og inkluderer bl.a: Nær døden opplevelser (NDEs), Mystical experiences og Kundalinioppvåkning. Det karakteriseres gjerrne som ekstraordinære opplevelser, eksepsjonelle menneskelige opplevelser, åndelig fremvekstsyndrom, samadhis, siddhis, oppstigningsopplevelser og lignende.

 

Alle typer STE opplevelser er det vi kan kalle transformerende, da de har en tendens til mer eller mindre lede bort fra det personlige perspektivet og mer inn mot åndelige verdier, helhetsperspektiv, ønske om å hjelpe andre osv. En STE erfaring fører ofte til flere og lignende erfaringer, f.eks kan en nær-døden opplevelse eller kundalinierfaring åpne opp for psykiske/intuitive opplevelser og mystiske opplevelser.

 

Mange av de som har disse erfaringene føler seg ofte isolerte og misforstått. De kan være mentalt ustabile og frykter for å bli stemplet som gale eller merkelige. Derfor er det viktig med støtte på disse tingene, og øke bevisstheten for STE over hele verden.  

  

Helhetlig Medisin 

Helhetlig medisin kan oppsummeres som 'opprinnelig' medisin (før Rockefellers korstog med syntetiske og

symptomdempende legemidler), inkludert nyere medisinsk vitenskap.  

Helhetsprinsippet stammer fra erkjennelsen om at alt henger sammen, og at det ikke finnes noe skille mellom det fysiske, mentale, følelsesmessige og åndelige plan. Man anser at alt er bevissthet (også den fysiske kroppen), og at bevissthet opererer på forskjellige nivå (frekvens), men samtidig alltid forbundet. Det multidimensjonale mennesket, er mye omtalt i transpersonlig psykologi, en del av psykologien skolemedisinen omtaler som kontroversiell fordi den strider mot teorier den selv er best tjent med. Og, som legger grunnlaget for symptombehandling med patenterte og syntetiske legemidler.

Et sentralt begrep i helhetlig medisin, er homeostase, som betyr balanse eller likevekt. Sykdom utvikles når homeostasen brytes, dette skjer når summen av de belastninger vi utsettes for, overskrider kroppens iboende evne til selvregulering. Stress, usunn livsstil og dårlig ernæring har stor påvirkning på vårt 'indre liv' (mikrobiota, biokjemiske og endokrine prosesser, det sentrale og det perifere nervesystem). Dette anerkjennes ikke av skolemedisin, selv om det for lengst er godt 'vitenskapelig' dokumentert. Mikroorganismene sies å være 'gamechangers', for de forandrer kroppens 'spilleregler.

Quote Antonie Bechamp,  the primary cause of disease is within us. 

 

Ny medisinsk helseportal er under oppbygging. 

 

Vårt grunnleggende mål er å gjøre holistisk og helhetlig medisin, mer kjent blant folk. Det er mange i dag som ikke vet hva de selv kan gjøre for å bedre sin helse. Langt færre vet at helbredelse faktisk er mulig. Ordet helbredelse ble utradert da den syntetiske medisinen infiltrerte helsevesenet, helseforetakene, vitenskapen og utdanningsinstitusjonene. Legene som nektet å gi slipp på 'helbredelsens kunst', ble stemplet som kvakksalvere, og slik er det fremdeles. I dag er naturleger/terapeuter bundet i lovverk som som regulerer og til dels forbyr medisinsk informasjon som kan hjelpe mennesker til en bedre helse.

Vi har nå kommet så langt bort fra 'naturen' som det er mulig å komme. Dette speiles i den måten moderne medisin praktiseres, spesielt ser vi dette nå i Coronatiden hvor the germ theory', har overtatt både vitenskap og fornuft. Vi lever i en meget spesiell tid, hvor meningsmotstand,  helhetlig medisin og nyere vitenskap sensureres i stadig større grad.

 

  • Informasjonsportal for helhetlig medisin

 

Nettstedet er tenkt å være et senter for helhetlig helseinformasjon, med egen redaksjon, åpen for aktører innenfor samme felt.

 

Vi ønsker derfor å komme i kontakt med helsejournalister, leger, naturleger, behandlere innenfor Ayurvedisk og Kinesisk medisin, naturterapeuter, holistiske jordmødre, psykologer/psykoterapeuter, ernæringsterapeuter, homeopater, biopater, polaritetsterapeuter og andre som ønsker å fremme helhetlig medisin. Vi trenger å samle vår kompetanse og gjøre den tilgjengelig.  

 

  • SOS hjelpetelefon

Nettstedet ønsker å etablere egen SOS hjelpetelefon (gratis) for mennesker i vanskelige livssituasjoner.

  • Faktainformasjon:  helse, stress, pandemi, tiltak, lov og rett, vaksiner, vitenskap m.m.

 

Helhetlig informasjon er viktigere enn noen gang. Biter av et 'puslespill', er viktige, men det er det store bildet som gir perspektiv og forståelse.   

 

  • Terapeutoversikt

På sikt ønsker vi å implementere en terapeutoversikt (database) for helhetlig/holistisk medisin, oppføringen medfører ingen kostnad. Ta kontakt for oppføring.

 

 

 

Vil du være med å bygge et nytt helseparadigme, og bidra til at helhetlig medisin gjeninntar sin naturlige autoritet og posisjon?

 

Ta kontakt på telefon 400 62 833.

   

www.helhetligmedisin.com

helseinformasjon, helsetjenester, hjelpetelefon, nettmagasin

Telefon 400 62 833