top of page

18 umiskjennelige tegn på Spirituell oppvåkning

 

Av PhD Steve Taylor

forfatter, universitetslektor, med doktorgrad i  psykologi og mastergrad i consciousness and Transpersonal psychology. Ref. wikipedia

Hva betyr det å være våken? Hva er kjennetegnene på tilstanden spirituell våkenhet /opplysthet? Les hva som har kommet frem av PhD Steve Taylors forskning 

Oppvåkning og 'embodiment' fra et Yogisk perspektiv

 

Spirituell oppvåkning fra et Yogisk perspektiv er en realisering av at vi er mer enn personlig bevissthet (det begrensede jeget). Realisering kommer som følge av utvidet bevissthet, ofte som følge av en livsforvandlende erfaring. Fra et non-dualt perspektiv er åndelig oppvåkning en klar gjenkjennelse av hvem vi er - ett og intelligent forbundet med all eksistens. Realisering kan ledsages av ekstase/bliss, mystiske lysfenomener, ubetinget kjærlighet og en innsikt langt utover det vi vanligvis har tilgang til.

Når/hvis oppvåkning blir stabil, kan vi erfare opplysthet (liberation). Alle bærer dette potensiale fordi det er alles sanne natur som allerede eksisterer inni oss. Vi frigjøres fra tidligere identifikasjoner om hvem vi er, inkludert sinnets begrensende og dømmende bevissthet.

 

Enlightenment er forsøkt beskrevet av mange tradisjoner; 

  • Permanent transcendens, stille sinn, nærvær

  • Gudommelig nåde, åpenbarelse, viten

  • Oppløsning av selvet, nedstigning av ånd

  • Sammensmelting (merging) med kosmos/ alt som er

Opplyst bevissthet kjennetegnes av indre glede/indre ro/tilfredshet, autentisitet, åpenhet, ærlighet, enkelhet, fryktløshet, helhetsperspektiv og en evne til kontinuerlig leve i en tilstand av 'enhet', som betyr at man er fri fra betingelser og adskiltheten den personlige bevisstheten bringer - 'cravings and aversions'.  

Kontaktopplysninger:

Siv-Anita Øiaas

7506 Stjørdal

Mail:

shivasivanita@gmail.com

Telefon:

922 44176

(for å avtale tid, ring mandager mellom 

kl 10:00 - 13:00)

Kontaktskjema

Thanks for submitting!

Formell kompetanse / videreutdanning:​

Ayurvedisk medisin og Yoga terapi, renselsesteknikker / ernæring / livsstil / pranayama / Yoga /

energiøvelser.

Kinesisk medisin, Innføring i Kinesisk medisin /akupunktur, Norsk Naturmedisinsk Fagskole

Antroposofisk homeopati, Homeopati basert på R. Steiners ideologi, Allergica, Danmark

Microbiom-based medicine, "The missing link", Interconnected Series 

Naturopati, Ernæring og dietter og detox, Norsk Institutt for polaritetsterapi

Phytoterapi, Kurs og fordypning, Urteterapiskolen, Medisinfagskolen

Frekvensmedisin, Bach blomsterremedier

Detox Chi Kroppsterapi, Thai medicine/terapi / indre organer, Bergen

Åndelig psykoterapi, Indre Lys

Dorn/virvelsøyleterapi, Dorn Norge

Bowen terapi, Bowen Norge

TRE trauma releasing exercises, Traumeterapi, SE-terapi Norge

Yoga anatomi, fysisk og subtil, NIPT / Mindful Yoga Norge

Reiki Master, inkludert Reiki I, II og III, Indre Lys

Mindfulness MBSR, Scandinavian Centre for Awareness Training - 2008 - 2009

Hata Yoga fordypning, Norges Yogalærerskole, 2010 - 2011 

Polaritetsterapi, Norsk Institutt for polaritetsterapi - 2011 - 2013 

Medisinfagskolen, Naturmedisin - 2011 - 2013

Kriya Yoga, NIPT/ Kriya Yoga Norge 2011 - 2013

Polaritets Yoga, Norsk Institutt for polaritetsterapi - 2011 - 2013

Mindful Yoga 125 RYT (Ashtanga / Yin Yoga), Mindful Yogalærerskole 2014 - 2015

Vipassana, Innsiktsmeditasjon, Dhamma, Sweeden - 2014 

Tantra og Tantra Yoga, Shimaev/ Nuzhdina HataYoga Academy - 2015 

Tantra Yoga, S.Kempton /L.Holden - 2015 

Bevissthetsutvikling, Energipsykologi, Prana Berlin 2017 - d.d.

True /real meditation, Open Gate Sangha 2008 - 2019

Transpersonlig selvutvikling/ dybdepsykologi (Jung, Assagioli, Wilber, Grof, Bertelsen, Tubali m.fl) fordypning, selvstudier og kurs 2016 - d.d.

Teachers of True Meditation & Kundalini, Kundalini Seminars 2017 - 2018

Real Meditation, Kundalini and realization, D. Schmidt, Samadhi Centre - 2018

Zen og Raja Yoga, bevissthetens og meditasjonens veg 2016 - d.d.

Image by Bruce  Hong
Kopi av Kopi av DSCN2554_redigert_edited.jpg

Om

Siv-Anita Øiaas

holistisk og transpersonlig terapeut

Hei, mitt navn er Siv-Anita

Jeg er sertifisert polaritetsterapeut, yoga- og mindfulnesslærer med mange års fordypning og videreutdanning innenfor helhetlig medisin, yoga, meditasjon, integrale terapier, traume- og stressmestring, dybdepsykologi, transformerende spiritualitet, self-inquiry og selvutvikling. 

Her for detaljer.

 

Jeg er medlem av:

Association for Spiritual Integrity (ASI), Awaken the World community (ATW) og Mindfulness Norge. ​

ASI code of ethics

ASI-Member-150px.png

Kontakt-
opplysninger

Siv-Anita Øiaas

7506 Stjørdal, Norway

sivanitaoiaas@protonmail.com 

 

Andre nettsteder:

www.helhetligmedisin.com

www.rainintl.com/sivanitaoiaas

Kontaktskjema:

Thanks for submitting!

Hva med andre tradisjoner, finnes det opplysninger om Kundalini der? 

Dersom vi tror at Kundalini er den evolusjonære mekanismen i mennesket, må vi vel også  

 

Alle spirituelle tradisjoner har sitt eget navn på Kundalini. the Holy Spirit, Grace, Shekhinah, Amina, Chi, Bodhicitta og enhver mystiker og  helgen har kjent hennes velsignelse.  TA BORT DETTE AVSNITT?

Hvis du tror at kundalini er grunnlaget for åndelig fremgang, må enhver gyldig åndelig tradisjon ha en viss bevissthet om kundalini. Kristendommen (spesielt kvekerisme og pinsevenn), sufisme, kabalistisk mystikk, alkymi og magi har alle litteratur som demonstrerer en viss bevissthet om kundalini-prosessen, men disse tradisjonene er ikke, for denne forfatterens bevissthet, så åpne i sin utstilling av teknikkene, og det er derfor vanskelig å bedømme dybden av forståelse latent i disse tradisjonene. Likevel er bildespråket så umiskjennelig i disse tradisjonene at hver av dem må ha, i det minste en gang, vært fortrolig med kundalinibevegelsen.

 Hjelpetelefon
Psykospirituelle kriser /endringsprosesser

(Mandager mellom kl 10:00 - 13:00)

SEN Norge

Inspirerende Sitater

 fra kjente spirituelle lærere, Yogis og Yoginis, spirituelle skrifter; Bhagawad Gita, Patanjali Yoga Sutra og Buddha

Mindfulness quotes

Yoga quotes

Awakening quotes

8828739_xl_edited.jpg

Meditation practice isn’t about trying to throw ourselves away and become something better. It’s about befriending who we are already.

 

Pema Chödrön


Potensialene i Mindfulness

Hva er Mindfulness, og hvilke potensialer ligger i en integrert Mindfulnesspraksis. Visste du at nyere forskning viser at mindfulness endrer nevroplastisiteten i hjernen og hva dette innebærer? Les mer om dette her   

Inspirerende Sitater

 fra kjente spirituelle lærere, Yogis og Yoginis

Spirituelle skrifter;  Bhagawad Gita, Patanjali Yoga Sutra og Buddha

Mindfulness quotes

Yoga quotes

Awakening quotes

Psykologiske og mentale helseproblemer kan være dypt transformerende når vi legger til rette for gjennombrudd i stedet for sammenbrudd.

Helhetlig Medisin 

Helhetlig medisin kan oppsummeres som 'opprinnelig' medisin (før Rockefellers korstog med syntetiske og

symptomdempende legemidler), inkludert nyere medisinsk vitenskap.  

Helhetsprinsippet stammer fra erkjennelsen om at alt henger sammen, og at det ikke finnes noe skille mellom det fysiske, mentale, følelsesmessige og åndelige plan. Man anser at alt er bevissthet (også den fysiske kroppen), og at bevissthet opererer på forskjellige nivå (frekvens), men samtidig alltid forbundet. Det multidimensjonale mennesket, er mye omtalt i transpersonlig psykologi, en del av psykologien skolemedisinen omtaler som kontroversiell fordi den strider mot teorier den selv er best tjent med. Og, som legger grunnlaget for symptombehandling med patenterte og syntetiske legemidler.

Et sentralt begrep i helhetlig medisin, er homeostase, som betyr balanse eller likevekt. Sykdom utvikles når homeostasen brytes, dette skjer når summen av de belastninger vi utsettes for, overskrider kroppens iboende evne til selvregulering. Stress, usunn livsstil og dårlig ernæring har stor påvirkning på vårt 'indre liv' (mikrobiota, biokjemiske og endokrine prosesser, det sentrale og det perifere nervesystem). Dette anerkjennes ikke av skolemedisin, selv om det for lengst er godt 'vitenskapelig' dokumentert. Mikroorganismene sies å være 'gamechangers', for de forandrer kroppens 'spilleregler.

Quote Antonie Bechamp,  the primary cause of disease is within us. 

 

Ny medisinsk helseportal er under oppbygging. 

 

Vårt grunnleggende mål er å gjøre holistisk og helhetlig medisin, mer kjent blant folk. Det er mange i dag som ikke vet hva de selv kan gjøre for å bedre sin helse. Langt færre vet at helbredelse faktisk er mulig. Ordet helbredelse ble utradert da den syntetiske medisinen infiltrerte helsevesenet, helseforetakene, vitenskapen og utdanningsinstitusjonene. Legene som nektet å gi slipp på 'helbredelsens kunst', ble stemplet som kvakksalvere, og slik er det fremdeles. I dag er naturleger/terapeuter bundet i lovverk som som regulerer og til dels forbyr medisinsk informasjon som kan hjelpe mennesker til en bedre helse.

Vi har nå kommet så langt bort fra 'naturen' som det er mulig å komme. Dette speiles i den måten moderne medisin praktiseres, spesielt ser vi dette nå i Coronatiden hvor the germ theory', har overtatt både vitenskap og fornuft. Vi lever i en meget spesiell tid, hvor meningsmotstand,  helhetlig medisin og nyere vitenskap sensureres i stadig større grad.

 

  • Informasjonsportal for helhetlig medisin

 

Nettstedet er tenkt å være et senter for helhetlig helseinformasjon, med egen redaksjon, åpen for aktører innenfor samme felt.

 

Vi ønsker derfor å komme i kontakt med helsejournalister, leger, naturleger, behandlere innenfor Ayurvedisk og Kinesisk medisin, naturterapeuter, holistiske jordmødre, psykologer/psykoterapeuter, ernæringsterapeuter, homeopater, biopater, polaritetsterapeuter og andre som ønsker å fremme helhetlig medisin. Vi trenger å samle vår kompetanse og gjøre den tilgjengelig.  

 

  • SOS hjelpetelefon

Nettstedet ønsker å etablere egen SOS hjelpetelefon (gratis) for mennesker i vanskelige livssituasjoner.

  • Faktainformasjon:  helse, stress, pandemi, tiltak, lov og rett, vaksiner, vitenskap m.m.

 

Helhetlig informasjon er viktigere enn noen gang. Biter av et 'puslespill', er viktige, men det er det store bildet som gir perspektiv og forståelse.   

 

  • Terapeutoversikt

På sikt ønsker vi å implementere en terapeutoversikt (database) for helhetlig/holistisk medisin, oppføringen medfører ingen kostnad. Ta kontakt for oppføring.

 

 

 

Vil du være med å bygge et nytt helseparadigme, og bidra til at helhetlig medisin gjeninntar sin naturlige autoritet og posisjon?

 

Ta kontakt på telefon 400 62 833.

   

www.helhetligmedisin.com

helseinformasjon, helsetjenester, hjelpetelefon, nettmagasin

Telefon 400 62 833

bottom of page