top of page
Image by Masaaki Komori

Min tilnærming til meditasjon m.m.

Min definisjon: 
Meditasjon er en bevissthetstilstand, men også en måte å leve på. Videre er det teknikk. Felles, på tvers av visdomstradisjoner, handler meditasjon om å bringe oppmerksomt nærvær / tilstedeværelse i hverdagen (awareness training). Nærvær er portalen til indre ro, men også til stadig dypere bevissthetsnivåer i oss selv. 

Hvorfor meditere?

⟡ Du ønsker et mer stabilt sinn (redusere stress)
⟡ Du ønsker mer glede og tilfredshet 
⟡ Du ønsker å jobbe med ubevisste mønstre og/eller traumer
⟡ Du ønsker å 'utvikle' mer vennlighet mot deg selv og andre
⟡ Du ønsker å få dypere kontakt med deg selv (transformerende selvutvikling)
⟡ Du ønsker å utvikle deg, forstå deg selv bedre, få mer selvinnsikt
⟡ Du ønsker å redusere smerter eller forbedre fysisk helse (blodtrykk, psykosomatiske utfordringer o.a)
⟡ Du ønsker å redusere frykt, bekymring, usikkerhet eller annet ubehag
⟡ Du ønsker å utvide sanser, energi- og kroppsbevissthet

Det viktigste poenget med meditasjon er å kultivere oppmerksomhetsmuskelen slik at vi blir i stand til å holde oppmerksomheten 'her og nå' (nærværsbevissthet) over tid. Oppmerksomhetsnettverket og standardmodusnettverket i hjernen er anti-korrelerte. De kan ikke være aktive på samme tid, det er et biologisk faktum. Når det dorsale oppmerksomhetsnettverket DAN er aktivt, er sinnet i en tilstand av nærværsbevissthet og i en holdning av mottakelighet og mental fleksibilitet. Når standardmodusnettverket DMN er aktivt, preges vi av selvrefererende tenkning og forestillinger om oss selv og andre basert på 'levd liv' (gamle mønstre på autopilot). Jo mer oppmerksomt tilstede vi er, jo mindre tanker og bekymringer og jo sjeldnere fanges vi i gamle mønstre. Hjernens nevroplastisitet endres og slik endres også vår opplevelse av livet.


Les mer om hvordan meditasjon endrer nevroplastisiteten i hjernen her; Vitenskapen bak Zen, Mindfulness og meditasjon

Her kan du lese om potensialene som ligger i Mindfulness; 
Mindfulness som transformasjonsprosess

Forandringene en fast meditasjonspraksis skaper, 'bygges' over tid, men forskning viser forandringer i hjernenettverkene etter bare få uker. 

Kan alle meditere?

De aller fleste kan lære seg meditasjon / trene opp sin oppmerksomhetsevne, men det krever vilje og rett holdning, for som Kabat-Zinn sier, 'It's simple, but it's not so easy'. For å lykkes, trenger man som regel en mentor med erfaring som kan veilede og følge opp. Det tar ofte litt tid å skape nye vaner (komme seg ut av autopiloten). Og når du har lært teknikken (e), blir neste fase å integrere meditasjon i hverdagen, som betyr at meditasjon blir en måte å leve på -  noe du ER og ikke noe du gjør.

Store psykiske ubalanser, uforløste traumer, PTSD, ADHD o.l. kan kreve spesialkompetanse og/eller jevnlig dialog med lege/psykiater/psykolog parallelt med undervisning og praksis, men dette kan vi finne ut av sammen.  

Selvrealisering

Meditasjon og self-inquiry (transformerende selvutvikling) kan føre til det vi forbinder med spirituell oppvåkning (selvrealisering), men dette er noe som helst vokser frem gradvis over tid. Selvrealisering preges av dyp selvinnsikt, via sinnets elementer og videre.    

Ordet enlighten, Bodhi, kommer fra Sanskrit og beskrives i flere visdomstradisjoner. Generelt kan man si at awakening peker på oppvåkningen fra det illusoriske forestillingen om hvem vi er og hva vi trenger for å være lykkelige. Zen og Buddhisme legger stor vekt på vegen mot slik oppvåkning. 

Les mer om oppvåkning her.

Hva kan jeg tilby

⟡ Mentoring:
For deg som har et genuint ønske om å fordype deg i meditasjon (nærværstrening)  og / eller transformerende selvutvikling.

⟡ Samtale og veiledning:
For deg som gjennomgår en utfordrende spirituell oppvåkning.  
 

⟡ Kurs:
Mindfulness basert selvutvikling, Mindfulness MBSR / MBI (mindfulness-baserte intervensjoner), Transformerende selvutvikling, the direct path.
- (Ingen kurs planlagt 2024)

Tilnærming, undervisning 

Undervisning bærer preg av egen selvrealiseringsprosess, spirituelle lærere gjennom mange år, bl.a. Tubali, Tolle, Adyashanti og Maharishikaa, klassisk og 'spirituell' Mindfulnesspraksis, avansert yogapraksis og Zen, the direct path (transformerende selvutvikling). 

Litt om meg og mitt livssyn

Du kan lese mer om meg på denne siden. Her en kort oppsummering.

Jeg har min utdannelse og fordypning i avansert Yoga, Zen og Mindfulness. Jeg er også utdannet innenfor segmentet psykoterapi / traumeterapi, og har spesialisert meg i energi- og bevissthetspsykologi, transpersonlig psykologi og transformerende selvutvikling.


Jeg følger ingen spesiell religion, men forholder meg til Gudsbegrepet som høyere bevissthet, det altomfattende og styrende prinsipp i Universet. Vi kan kalle det ubetinget, intelligent eller ren bevissthet, Gud, Gudommelig skaperkraft, naturens intelligens og mye annet. Jeg er ikke så opptatt av merkelapper, konsepter og trossystem, erkjennelse er mer min veg. Og jeg er overbevist om at vi alle har muligheten til å nå stadig dypere nivåer av innsikt i oss selv som er mer overbevisende enn tro og dogmer. Det er også min overbevisning at vi alle har i oss det vi trenger for å snu om på en nedadgående livsspiral, for meditasjon er ikke bare en omprogrammeringsprosess, det er også en psykologisk bevisstgjøring- og frigjøringsprosess.   

Jeg begynte å fordype meg i ulike tradisjoner av yoga, awareness og meditasjon i 2008, her for detaljer

Lærere og andre som har inspirert min tilnærming er bl.a, Shai Tubali, Echart Tolle, Adyashanti, Maharishikaa Preeti, Rupert Spira, Pema Chodron, Sri Mooji, Ken Wilber, Roberto Assagioli, Vigdis Garbarek, Dr. Gabor Matè, Thich Nhat Hanh, Carl Jung, Ramana Maharishi, Jiddu, Krishnamurti, Paul Brunton, Osho, Patanjali, Alan Watts, Gopi Krishna, m.fl.
 

Yogaprosess

Siv-Anita Øiaas

www.thejourneyofzen.com

Meditasjon defininisjon
bottom of page