3501b6155dba403daaaff01fcc2b55a4_edited_

«The Journey of Zen»

 

er et nettsted med spirituelt innhold, hovedsakelig rettet mot Zen, bevissthetens Yoga og transformativ spiritualitet.

Mer om Zen og bevissthetens Yoga.

last ned.png

Hei, jeg heter Siv-Anita,

jeg er transcendental og holistisk terapeut, utdannet innenfor energi og bevissthet og holistisk medisin.

Jeg har studert helthetlig årsak basert medisin siden 2003. 

​Jeg har fordypninger i flere retninger innenfor klassisk yoga og meditasjon, bl.a: Hata Yoga, Ashtanga Yoga, Yin Yoga, Kriya Yoga, Tantra Yoga, Mindfulyoga, Polaritets Yoga, Mindfulness MBSR og Vipassana.

Yoga ble mitt 'dharma' og veiviser i livet, og begynnelsen på en lang og spennende reise inn i bevissthetens verden. Jeg har 12 års erfaring rundt dyp spirituell transformasjon (kundalinioppvåkning og spiritual ’emergency’) og har parallelt i disse årene studert Transpersonlig psykologi, Buddhistisk/Hinduistisk/Yogisk filosofi og psykologi, Mystikk, Non-duality, Zen og Raja Yoga, som er bevissthetens og meditasjonens veg.

Jeg er sertifisert lærer og terapeut i henholdsvis Mindfulness MBSR, Polaritetsterapi, Detox Chi terapi, Dorn-terapi, Aromaterapi og er Reiki Master. 

Meditasjon og self-inquiry er i dag en integrert del av mitt liv og en naturlig måte å leve på. Mine lærere de siste 12 årene har vært og er Adyashanti, Echart Tolle, Rupert Spira, Shai Tubali og Gangaji, helt fantastiske mennesker, som har tatt betydelige steg på den spirituelle 'veg'.  

Ellers har jeg har 30 års erfaring innenfor administrativ ledelse og omstilling, har tidligere drevet egen naturmedisinsk klinikk, og har erfaring som redaksjonell leder for en nettavis. Jeg bor i Trøndelag, er mor til tre og mormor til en fantastisk gutt på 9 år. Jeg elsker livet, og mest av alt, elsker jeg å 'være'. "The great science to live happily, is to live in the present moment" som Pyhagoras en gang sa :)  

Jeg er medlem i Norsk forening for oppmerksomt nærvær, Mindfulness Norge og International Scientific & Medical Network.

Mitt terapeutiske utgangspunkt og tilnærmingsmåte, er forankret i Zen, Transpersonlig psykologi, Yoga og Østens visdomstradisjoner.

Hva er Zen?

 

Zen blir beskrevet som en samling av 'metoder' (innadvendt praksis) som handler om å erfare, forstå og transformere menneskesinnets dualistiske tilstand av dyp søvn.

 

Som betyr; Å våkne opp til hvem vi er, og sette en stopper for den repetitive syklusen som genererer og forsterker 'lidelse'. Det er metoder som hjelper oss ut av våre reaktive mønstre og vekker oss fra 'søvnen' om at vi er adskilte og separate fra alt vi erfarer. Separasjonen er egentlig en fiksjon. Mange filosofer har i stor grad gått glipp av dette. Deres innsats for å leve autentisk og finne individuell mening i et ellers kaotisk univers, forutsetter at vi er separate fra den verden vi lever i. For å leve autentisk, må vi slutte å unngå 'lidelse', vi må rett og slett innta livets mysterium på egen hånd.

Zen og Yoga er egentlig en og samme ting, men sistnevnte beskrives i Yogalitteraturen, både som prosess og tilstand.

 
Hva er egentlig Yoga?

 

Yoga slik det vanligvis praktiseres her i Vesten, er egentlig bare forberedelser til noe langt 'dypere'. I tekstene til Patanjali heter det at Yoga først begynner når sinnet 'opphører'. I vesten hvor det ikke har vært tradisjon å jobbe med bevissthet, har dette vært målet.

 

De gamle yogiske skriftene inneholder dype innsikter om den mediative prosessen og bevissthetens utvikling, men de er skrevet i en form som gjør at den må 'gjenkjennes' av den enkelte (derav mange misforståelser). Dette er noe av grunnen til at Yoga (og Zen) omtales som en erfaringsbasert eller erkjennelsesbasert 'viten'. Det handler om å realisere virkeligheten i seg selv, ikke gjennom å tilegne seg kunnskap eller gjennom blind tro. Slik yogapraksis blir ofte referert til som avansert yoga eller yoga for viderekommende. Den er ment for de som ønsker å finne helt 'hjem'.

MANDALA FREE.png

Avansert yoga 

Avansert yoga, er bevissthetens yoga, meditasjonens veg. En mer direkte veg til yoga (enhet) kan man si, og ikke lik den komersielle yoga folk flest er i befatning med her i vesten (asanas, fysiske øvelser.)  

 

Yoga betyr som kjent 'forening eller integrering' av kropp, sinn og høyere bevissthet ('selfrealization' og 'enlightenment'). Ordet yoga beskriver en konkret bevissthetstilstand, men peker også på vegen mot slik tilstand.

 

Transpersonlig psykologi bygger på oppdagelsen av slike tilstander (transcendentale), men inkluderer hele sprektret av menneskelig bevissthet i sin terapeutiske tilnærming. Jeg har i mange sammenhenger valgt å bruke begrepet transformativ spiritalitet fordi det rommer hele sprektret av Yoga og Zen-praksis.