top of page
Image by Masaaki Komori

Støttetelefon Spirituell krise  

Psykospirituell krise, transpersonlig erfaring, kundalinisyndrom

 

Spirituelle kriser kan oppstå som følge av transpersonlig erfaring, spirituell transformerende erfaring.  I utgangspunktet er disse positive og ønskelige, men de kan være utfordrende å navigere. Dype åndelige opplevelser er fortsatt forbeholdt et fåtall mennesker og derfor lite forstått i vår kultur.


Hvis du tror at du, eller noen du er glad i, går gjennom en slik krise så har du kanskje behov for å snakke med noen? Å møte kunnskap med basis i personlig erfaring, kan være til stor hjelp. Det er derfor nå opprettet støttenettverk (non-profit) i flere land.  

Det etablerte støtteapparatet har lite kjennskap til endrede bevissthetstilstander utover det som kategoriseres rene psykopatologiske lidelser, og behandling er ofte kun medisinering. Transpersonlig psykologi ser det transpersonlige som en iboende del av den menneskelige opplevelsen og man må skille mellom reell sykdom og oppvåkningsopplevelser. Med riktig tilnærming kan sistnevnte føre til store positive endringer.

Støttetjenesten er en likemannstjeneste og  innebærer ikke terapi eller coaching. Tjenesten må sees i lys av dette. Du kan ta kontakt med meg her.

 

Varm hilsen

Transformerende spiritualitet begynner på en måte der tradisjonell psykologi 'ender', i motsetning til f.eks. transpersonlig psykologi som omhandler menneskelig evolusjon utover 'vanlig personbasert bevissthet'. Verken transpersonlig psykologi eller Jungiansk psykologi (dybdepsykologi) er en del av det tradisjonelle helsetilbudet. Det er ikke uvanlig at genuine transcendentale opplevelser og symptomer som skyldes spirituell oppvåkning 'sykeliggjøres' og dette er svært ødeleggende.

Her kan du lese mer omfattende om psykospirituelle kriser

bottom of page