top of page
Image by Masaaki Komori

Spirituell Støttetjeneste

Transcendens, endrede bevissthetstilstander, oppvåkning og psykospirituelle kriser

 

Visste du at 'spiritual transformative experience' er en samlebetegnelse for transcendentale og ekstraordinære opplevelser som assosieres med karakteristiske endringer i personlighet, persepsjon, adferd, verdier og identitetsforståelse?   

 

Spirituelle kriser, er 'kriser' som oppstår som følge av transcendentale opplevelser.  I utgangspunktet er disse positive og ønskelige, men de kan likevel være utfordrende å navigere. Dype åndelige opplevelser (oppvåkningsopplevelser) er fortsatt forbeholdt et fåtall mennesker. Prosessen er derfor lite forstått i vestlig kultur, det er derfor ganske vanlig å føle seg alene og fremmedgjort.  Å møte kunnskap med basis i personlig erfaring, kan være til stor hjelp og i mange tilfeller utslagsgivende. 

Det etablerte støtteapparatet har lite kjennskap til endrede bevissthetstilstander utover det de kategoriserer som rene psykopatologiske lidelser, og behandling er ofte kun medisinering. Transpersonlig psykologi ser det transpersonlige som en iboende del av den menneskelige opplevelsen og man må skille mellom reell sykdom og oppvåkningsopplevelser. Med riktig tilnærming kan sistnevnte føre til store positive endringer.

I Norge og Skandinavia finnes det ikke etablerte støttenettverk for personer med STE erfaring. Dette initiativet kom i gang som følge av det samt erfaring fra andre støttenettverk; Spiritual Emergence International ISEN, Spiritual Crises Network UK og Spiritual Awakening International, SAI m.fl. 

 

Støttetjenesten er en likemannstjeneste (gratis) og  innebærer verken terapi eller coaching. Tjenesten må sees i lys av dette. 

Du kan kontakte meg her

Varm hilsen

Spiritualitet begynner på en måte der tradisjonell psykologi 'slutter', i motsetning til f.eks. transpersonlig psykologi som omhandler menneskelig evolusjon utover 'vanlig personbasert bevissthet'. Verken transpersonlig psykologi eller Jungiansk psykologi (dybdepsykologi) er en del av det tradisjonelle helsetilbudet. Det er ikke uvanlig at genuine transcendentale opplevelser og symptomer som skyldes spirituell oppvåkning 'sykeliggjøres' og dette er svært ødeleggende.

Her kan du lese mer omfattende om psykospirituelle kriser

bottom of page