top of page
Energihealing

Polaritetsterapi
Helhetsterapi, fysisk, psykisk, spirituelt

Polaritetsterapi er sammensatt av elementer fra flere behandlingsformer og fremstår som en syntese mellom Ayurvedisk medisin, Naturopati, Osteopati, Kiropraktikk, Cranio Sakral terapi, Reflexologi, Esoteriske visdomstradisjoner og kvantefysikk.

Hvordan jeg jobber med polaritetsterapi

Etter mange års praksis og videreutdanning innenfor helhetlig helse, har jeg tilpasset behandlingsformen  til det den er i dag. Behandlingen foregår på benk med samtale før og etter, jfr. punkt 1 og 3 nedenfor. 

Naturopati, energiøvelser og pranayama, punkt 2 og 4, er ikke en del av behandlingen, men kan avtales som et eget terapiforløp om ønskelig. 

 

En del av behandlingen består av bevisstgjøring rundt tanker, følelser og handlingsmønstre (pkt. 3). Blokkeringer sitter ofte dypt og de kan ligge i flere nivåer (fysisk, følelsesmessig, mentalt og på identitetsnivå) Bevisstgjøring er derfor ofte nødvendig for å skape varige resultater. Den somatiske delen og samtaleterapien utfyller hverandre. 

Det er en fordel om du har på deg myke klær, tights e.l. er fint.  

Jeg har erfaring med å lindre / behandle:  

- Stress, smerter, angst, utbrenthet, depresjon og traumer

- Mage/tarm problematikk

- Smerter i rygg og skjelett

- Bistå i sorgprosesser, livskriser og spirituelle kriser: forløsende samtale /behandling på benk

- Bistå høysensitive som sliter

Nærmere om polaritetsterapi

Polaritetsterapi er mest kjent som kroppsterapi (fysisk psykoterapi), men dette er bare en av fire måter å tilnærme seg sykdom på for en polaritetsterapeut. Implementeres alle deler, forsterkes mulighetene tilsvarende og blokkeringer slipper raskere. 

1.   Kroppsterapi,  løse opp i blokkeringer.

Under en behandling bruker terapeuten ulike teknikker med hendene sine for å stimulere og balansere energien i klientens kropp. Terapeuten arbeider med reflekser og ulike trykkpunkter over hele kroppen. Direkte og indirekte stimuleres alle kroppens systemer (blod-, lymfe-, hormon, nerve- og fordøyelsessystem), og dette kan bidra til bedring og forebygging av lidelser. Behandlingen oppleves behagelig og avstressende, og mange benytter derfor behandlingen for å mestre stress.

2.   Naturopati - persontilpasset kosthold, detox, diett og faste

Ernæringsterapi og avgiftning anses av polaritetsterapien som en medisinsk behandlingsform i seg selv. Innenfor Ayurvedisk medisin sies det at 80 % av alle sykdommer, har sitt opphav i fordøyelsesorganene våre som av ulike årsaker ikke fungerer slik de skal. Vi benytter oss derfor av utrensende dietter og tilpasset kosthold. Tilbudet kan variere fra terapeut til terapeut. Selv tar jeg utgangspunkt i Ayurvedisk medisin, som bygger på samme energetiske prinsipp som Yoga

3.   Bevisstgjøring av sinn og tankemønstre

Polaritetsterapi bygger på at kropp og sinn påvirker hverandre og at den underliggende årsak til ubehag og sykdom, ofte ligger i sinnet (i dag er dette også vitenskapelig bevist).  Bevisstgjøring på eget tanke og handlingsmønster, er derfor helt essensielt i en helbredelsesprosess. Som nevnt innledningsvis mener vi at problemet må løses på årsaksplan for at symptomene ikke skal komme tilbake. Jeg bruker derfor mye tid på denne delen

4.   Individuelt tilpassede energi- og pusteøvelser (pranayama)

Energiøvelser (PolaritetsYoga) og Pranayama (ikke alle tilbyr dette, krever tilleggsutdannelse) balanserer  og åpner strømmen av livsenergi i kroppen. Øvelsene er konstruert med tanke på effektiv harmonisering av den enkeltes energisammensetning og blir individuelt tilpasset. Dette er øvelser og teknikker som virker på dypt nivå. Tanken er å forsterke effekten av polaritetsterapibehandlingene, men de er også fine til selvhjelp, og for å forebygge stress.

Polaritetsterapi, en helhetlig tilnærming til  helse

At polaritetsterapien er så helhetlig i sin tilnærming, gjør den ganske unik i sitt slag. Behandlingsmåten bygger på at det eksisterer et samspill mellom kropp og sinn og at kroppen er en helhet hvor alle delene på en eller annen måte er forbundet med hverandre.  

 

Videre bygger den på at alt i universet, også vi mennesker, er gjennomstrømmet av livsenergi. Mest mulig fri flyt i disse energiene er en forutsetning for god helse og velvære så vel fysisk som psykisk. Vi mener at sykdom forårsakes av mangel eller ubalanse i disse energiene som følge av mentale og følelsesmessige blokkeringer. 

Polaritetsbegrepet

Polaritetsbegrepet har sammenheng med oppfatningen om at energi utspringer fra en nøytral kilde og at bevegelse bare kan komme i stand gjennom forholdet mellom to motsatte felt eller poler, positiv og negativ. Dette forholdet kalles polaritet. Den positive polen har en høyere, mer intens frekvens enn den negative. Forholdet mellom disse to polene skaper bevegelse. For å få strøm, f.eks, må energien gå fra den positive til den negative polen og tilbake igjen. Fra kjemien vet vi at atomet består av nøytrale, positive og negative energier som står i et dynamisk forhold til hverandre. Selv enkeltcellene i kroppen har en elektrisk spenningsforskjell mellom cytoplasma (cellesaften) inne i cellen og væsken utenfor cellen (ekstracellulærvæsken).

Historikk

Polaritetsterapiformen ble utviklet av kiropraktor, osteopat og naturopat 

Randolph Stone (1890-1981) som begynte å stille spørsmålstegn ved sin egen behandling, fordi han ikke oppnådde varige resultater.  Han begynte derfor å studere esoterikk og tradisjonelle helbredelsesformer fra Østen,  spesielt kinesisk og ayurvedisk medisin fra India.  Han forsto etter hvert at løsningen var å finne i menneskets bevissthet (mentale og følelsesmessige blokkeringer).

bottom of page