Polaritetsterapi

~Bliss through bodywork ~

Image by Chang Duong

 

Polaritetsterapi er en holistisk behandlingsform som jobber med hele mennesket, fysisk, mentalt, følelsesmessig og spirituelt. Den balanserer og sentrerer, og gir en veldig dyp avslapning. Dette kan bidra til å redusere stress, angst og smerte, og sette kroppen i stand til å helbrede seg selv. Dette oppnås ved å frigjøre blokkeringer og gamle mønstre som hindrer balanse og fri flyt. Hver behandling er svært intuitiv og personlig tilpasset individuelle behov.

 

Jevnlig bruk av polaritetsterapi har vist seg å gi bedre velvære, søvnkvalitet, økt styrke, energi og konsentrasjon, fornyet fleksibilitet og bevegelighet. Bedre psykisk helse, økt tilstedeværelse og sinnsro.

 

 

 

Terapien har flere grunnpilarer; Kroppsterapi, Ernæring og rensende dietter, Bevisstgjøring og Polaritetsyoga. Polaritetsterapien inneholder elementer fra flere behandlingsformer og fremstår som en syntese mellom Ayurvedisk medisin, Naturopati, Osteopati, Kiropraktikk, Cranio Sakral terapi, Reflexologi, Hermetisk visdom og Kvantefysikk.

 

 

NÆRMERE BESKRIVELSE AV POLARITETSTERAPI:

 

1.     Kroppsterapi - stimulere og balansere kroppens energier for å løse opp i blokkeringer.

Under en polaritetsbehandling bruker terapeuten ulike teknikker med hendene sine for å stimulere og balansere energien i kroppen. Terapeuten arbeider med reflekser og ulike trykkpunkter over hele kroppen. Blod-, lymfe-, hormon, nerve- og fordøyelsessystemet stimuleres også. Dette kan bidra til å helbrede og forebygge sykdommer samt styrke immunforsvaret.

2.     Naturopati - persontilpasset kosthold og rensende/avgiftende dietter.

Ernæringsterapi og rensende dietter anses av polaritetsterapien som en medisinsk behandlingsmåte i seg selv. Innenfor Ayurvedisk medisin sies det at 80 % av alle sykdommer, har sitt opphav i fordøyelsesorganene våre som av ulike årsaker ikke fungerer slik de skal. 

I polaritetsterapien benytter vi oss derfor av utrensende dietter og tilpasset kosthold. Tilbudet kan variere fra terapeut til terapeut, selv tar jeg utgangspunkt i Ayurvedisk medisin.

3.     Bevisstgjøring av sinnet og våre tankemønstre.

Polaritetsterapi er basert på at kropp og sinn påvirker hverandre og at den underliggende årsak til sykdom og ubalanse, som oftest ligger i sinnet (i dag er dette også vitenskapelig bevist).  Bevisstgjøring på eget tanke og handlingsmønster er essensielt i en helbredelsesprosess. Vi mennesker går jo ofte på «autopilot», det ubevisste forblir skjult for oss og hindrer oss i å gjøre endringer. Vi kan ikke gjøre noe med det vi ikke 'ser'.

4.     Individuelle tilpassede energiøvelser for å bedre og/eller opprettholde fri flyt.

Energiøvelser (polaritetsyoga) påvirker og åpner livsergistrømmen i kroppen. Øvelsene er konstruert med tanke på effektiv harmonisering av den enkeltes livsenergi og blir individuelt tilpasset. Det er enkle øvelser, men påvirker likevel på et dypt nivå. Tanken er å forsterke effekten av polaritetsterapibehandlingene, men de er også fine til selvhjelp og for å forebygge stress.

 

~ ~ ~

 

HELHETLIG TILNÆRIMING TIL HELSE

At polaritetsterapien er så helhetlig i sin tilnærming, gjør den ganske unik i sitt slag. I så måte, er det en behandlingsform som har gode muligheter for å skape en bedre helse og endre negativ livsstil.  Den skal bidra til å fjerne årsaken til sykdommen/lidelsen og er på den måten ikke bare symptomorientert.

 

Som tidligere nevt bygger behandlingsmetoden på at det eksisterer et samspill mellom kropp og sinn og at kroppen er en helhet hvor alle delene på en eller annen måte er forbundet med hverandre.

 

Videre bygger den på at alt i universet, også vi mennesker, er gjennomstrømmet av livsenergi. Mest mulig fri flyt i disse energiene er en forutsetning for god helse og velvære såvel fysisk som psykisk. Vi mener at sykdom forårsakes av mangel eller ubalanse i disse energiene. Sunnhet er balanse, dvs når energiene beveger seg fritt og alle systemene i kroppen fungerer slik de skal.

POLARITETSBEGREPET

 

Polaritetsbegrepet har sammenheng med oppfatningen om at energi utspringer fra en nøytral kilde og at bevegelse bare kan komme i stand gjennom forholdet mellom to motsatte felt eller poler, positiv og negativ. Dette forholdet kalles polaritet. Den positive polen har en høyere, mer intens frekvens enn den negative. Forholdet mellom disse to polene skaper bevegelse. For å få strøm, f.eks, må energien gå fra den positive til den negative polen og tilbake igjen. Fra kjemien vet vi at atomet består av nøytrale, positive og negative energier som står i et dynamisk forhold til hverandre. Selv enkeltcellene i kroppen har en elektrisk spenningsforskjell mellom cytoplasma (cellesaften) inne i cellen og væsken utenfor cellen (ekstracellulærvæsken).

 

 

 

 

HISTORIKK:

Polaritetsterapi i sin nåværende form er i hovedsak utviklet av østerriker-amerikaneren Randolph Stone (1890-1981). Han var opprinnelig både kiropraktor, osteopat og naturopat. I utviklingen av polaritetsterapien bygget han også på moderne fysikk og tradisjonelle helbredelsesformer fra Østen, særlig tradisjonell kinesisk og ayurvedisk medisin fra India. Dette kom i en tid hvor han begynte å stille spørsmålstegn ved sin egen behandling fordi han ikke oppnådde varige resultater hos pasientene sine. Han forsto etterhvert at løsningen var å finne i en bakenforliggene årsak til sykdom, nemlig i menneskets energetiske system (mentale, følelsesmesisge blokkeringer).


FORSKNING

 

Erfaring og en rekke studier tilsier at metoden kan være til hjelp. Imidlertid finnes det foreløpig ikke dokumentasjon som bekrefter effekt.

 

~ Kreft og utmattelse
En pilotstudie fra 2011 med 45 deltagere over tre uker,”Polarity Therapy for cancer-related fatigue in patients with breast cancer receiving radiation therapy: a randomized controlled pilot study”, viser at polaritetsterapi kan hjelpe kvinner som lider av utmattelse etter brystkreft og strålebehandling. Studien er publisert i PubMed.gov, US National Library of Medicine National Institutes of Health. Mer forskning må til før det kan konkluderes.

~ Demens
En samlestudie fra 2014 med tilsammen 753 deltagere, undersøker om blant annet polaritetsterapi kan redusere omsorgsbelastningen og stresset, og øke tidsperioden som en med demens kan fortsette å leve hjemme. “Respite care for people with dementia and their carers” ble publisert i Cochrane, januar 2014, og sier at behandlingen kan ha fordeler, men at mer forskning må til før man kan trekke en konklusjon.

KILDER OG LITTERATUR:

​1. Studier ved Norsk Institutt for polaritetsterapi (forsknings og utdannelsessenter fra midten av åttitallet som ble avviklet i 2016).

2. Wikipedia, www.en.wikipedia/Randolph_Stone

3.. Us National Library of Medicine, National institutes of health, www.nlm.nih.gov

4. Cochrane Library, www.cochrane.org

5. The Conscious Art of Living Well av  dr. Randolf Stone, amazon.com

6. The Complete Collected Works of This Revolutionary Healing Art, amazon.com

7.  Polarity Therapy av Alan Siegel, amazon.com
8. The Polarity Process, Energy as Healing Art av Franklyn Sills, amazon.com
9. Phil Young, Polaritetsterapiens kunst, norsk oversettelse 1999.
10. Esoteric Anatomy, The Body as Conciousness av Bruce Burger, amazon.com

Zen Sangha

Journey of Zen