top of page
  • Forfatterens bildeSiv-Anita Øiaas

Er det virkelig vaksiner som skal redde verdenssituasjonen?

Oppdatert: 22. jan. 2022I disse urolige tider, er det viktigere enn noen gang å stille spørsmål ved rådende omstendigheter. Sensur av leger, forskere og annet helsepersonell som har andre perspektiv, fjernes fra sosiale medier og kjente søkemotorer. Vi må selv lete opp den informasjonen vi trenger! Jeg hevder ikke å sitte på noen fasit, men ønsker å bidra til et bredere og mer helhetlig perspektiv ved å skrive om dette.


Hvorfor fjernes f.eks alle alternativer til vaksiner? Norge sier nei til velprøvd medikament mot coronavirus. Medikamentet er testet på flere tusen pasienter og er nå det foretrukne preparatet til behandling av koronaviruset i Japan. Det er også godkjent for bruk på korona i Kina, og Taiwan har kjøpt inn store mengder, sier Peter Dvergsdal, pensjonert lege og eier av Fornebu legesenter. Det er uforståelig. Tillatelsen til å bruke preparatet har han fått hvert år, med gyldighet for ett år av gangen. Men da han nå, midt under koronapandemien, søkte Statens Legemiddelverk om fornyet tillatelse fikk han plutselig nei. https://www.dn.no/helse/koronaviruset/statens-legemiddelverk/folkehelseinstituttet/tablettene-brukes-mot-korona-i-japan-men-norge-sier-nei/2-1-774976 Det samme har skjedde med malariamedisinen HCQ, en 70 år gammel mye brukt, effektiv medisin, ble plutselig forbudt. Ikke nok med det, plutselig kunne de slå i bordet med en (såkalt) vitenskapelig forskningsrapport som sa at HCQ var farlig. Mye tyder på at det ligger en verdensomspennende forent agenda bak den merkelige måten å håndtere dette på. Hvorfor skal vi ikke bruke velprøvde og trygge medikamenter mot det som, av regjeringer verden rundt, har betegnet som et 'dødsvirus'? Et dødsvirus som igangsetter restriksjoner som raserer verdens økonomi og sender millioner i arbeidsløshet, sykdom, sult og død? Det er ufattelig!

Etter alt som har skjedd de siste 7 månedene, er det enkelt å se at myndighetene ønsker å frelse verden med vaksiner. I dette ligger også den omfattende kriminaliseringen av immunoppbyggende medisin, som vi naturmedisinere står for.


I artikkelen nedenfor omtales vaksinen som nå nærmest skal 'tvinges' på våre eldre på institusjoner. Det er en helt ny vaksine, men av samme type som ble brukt under svineinfluensapandemien. En omstridt vaksine som inneholdt squalene, det gjør også den nye influensavaksinen. Squalen er mye brukt i vaksiner, og man frykter at det forårsaker alvorlige bivirkninger. Vi kjenner den best fra anthrax- eller miltbrann-vaksinen, som ble mistenkt å stå bak gulfkrigsyndromet, samt narkolepsi relatert til svineinfluensavaksinen i 2009. https://www.nrk.no/vestland/spesialvaksine-mot-influensa-for-fyrste-gong-i-noreg-1.15210855?fbclid=IwAR27KItbfJIWk4ygbrQ4Vts6kvNMipC_plmokic8A7y468zhXrPvbR1oFvk Norske myndigheter har besluttet at de eldre skal få en immunologisk, svært kraftig vaksine, som gjentatte ganger har vært gjenstand for utvidede undersøkelser grunnet bivirkninger og dødsfall. Vaksinen heter Fluad, inneholder squalene og produseres av det multinasjonale og korrupsjonsbelastede legemiddelselskapet Novartis, med hovedsete i Sveits. Selskapet eier patent på den omdiskuterte squalenkomponenten MF59. https://www.cdc.gov/flu/prevent/adjuvant.htm I følge tidligere forskningssjef ved Folkehelseinstituttet, Bjørn Haneberg så kan influensavaksine være til mer skade enn hjelp. De som vaksinerer seg uten å trenge det, kan komme dårligere ut senere. Forskning på historiske data fra tidligere influensapandemier har konkludert med at vaksine ikke bør settes på friske barn og voksne under 65 år. De peker også på observasjoner de har gjort, som taler for at man oppnår et sterkere cellulært immunsystem ved å gjennomleve selve influensaen. Vaksineindustriens promotører, avviser selvsagt dette! https://tidsskriftet.no/2013/11/podkast/friske-bor-ikke-ta-influensavaksine I en studie som ble publisert januar 2020 fant man at sjansen for coronasykdom økte med 36% hos influensavaksinert militærpersonell. Dersom ingen har nytte av denne type vaksinering, må man spørre seg hvem som tjener på denne virksomheten? https://stateofglobe.no/2020/07/28/den-squalenbaserte-vaksinen-fluad-som-a-kaste-bensin-pa-balet/ Det ser ut til at de fleste nye pandemivaksinene mot covid-19, også vil basere seg på squalene. Les mer om squalen, inflammasjon, autoimmunitet og gulfkrigsyndromet her: https://stateofglobe.no/2020/07/28/den-squalenbaserte-vaksinen-fluad-som-a-kaste-bensin-pa-balet/ Sigurd Nes, lege og spesialist i almennmedisin, har skrevet et åpent brev til helseminister Bent Høie i denne forbindelse. Han er en av veldig få som tør å stille kritiske spørsmål ved rådende forhold. Han setter søkelyset på uhyre viktig informasjon som myndigheter og sosiale medier avfeier som 'fake news'. Det er heller ikke til å tro! Hvorfor hindres viktig informasjon å nå ut til befolkningen? Dette er noe alle bør ha tilgang til, før de bestemmer seg for om de vil spille russisk rulett med sin helse. Her kan du lese det åpne brevet og spørsmålene han stiller: https://www.frittvaksinevalg.com/brev-til-hoie-om-tvangsvaksinering?fbclid=IwAR1R-9JQvyHDNfTRC8cRf4dG6ut7Gu_sVNsen0Y0IfIhke2AExLgZ3T-jfE


Håper du ble litt nysgjerrig, god jakt!790 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle
bottom of page