top of page
  • Forfatterens bildeSiv-Anita Øiaas

Helhetlig medisin vs Skolemedisin, del I

- et satirisk essay fra 2012Det er ulike oppfatninger rundt forståelsen av begrepet sykdom. Derfor er det også store forskjeller på hvordan sykdom behandles og når behandling anses nødvendig. Jeg vil forsøke å belyse hva disse forskjellene består i og hvordan sykdom behandles av de ulike kategoriene. I skolemedisinen tenker man at sykdom er en enkeltstående hendelse og et avvik fra normalsituasjonen. Fra et naturmedisinsk ståsted, er sykdom et uttrykk for noe som skjer i hele mennesket, som et ledd i en større sammenheng. Der skolemedisinen er opptatt av diagnoser og symptombehandling med syntetiske legemidler, jobber helhetlig medisin på lag med hele mennesket ved å styrke kroppens egne selvhelbredende krefter. Faktorer som sinnstilstand, livsstil og kosthold er viktige momenter i tillegg til behandlingsmåten den enkelte terapeut benytter seg av. Hva er sykdom? For å forstå den naturmedisinske/helhetlige tilnærmingen, tror jeg det er grunnleggende at man først definerer hva sykdom egentlig er? Vi er jo oppdratt til å tro at sykdom er noe som dukker opp i løse luften, er vi ikke? Man kan jo virkelig begynne å lure på den tilnærming skolemedisinen vektlegger som mer og mer fokuserer på fragmentering og spesialisering. Verdens helseorganisasjons definisjon på helse er "en tilstand av fullkomment legemlig, sjelelig og sosialt velvære og ikke bare fravær av sykdom eller lyte". Står ikke denne definisjonen i dyp kontrast til den skolemedisinske utøvelsen? Lege Jens Lunden som også er homeopat og akupunktør sier at "helse er full frihet til å kunne uttrykke sin egenart, både fysisk, følelsesmessig og mentalt". Jeg liker den siste definisjonen best fordi den uttrykker helt konkret hvor problemet ligger - det som er bakenforliggende og reell grunn til at sykdomsprosesser settes i gang. I polaritetsterapien bruker vi begrepet, "det du ikke uttrykker, 'inntrykker' du. Dette beskriver meget godt hva som skjer når man holder tilbake sitt uttrykk. Sykdom har mange faser, men den starter nesten alltid på energiplan, men en tanke, en følelse, et problem som ikke er møtt. Naturmedisinens helhetlige tilnærming til sykdom innebærer også at man ser på symptomer som 'varslere' på at noe er i ubalanse i ens kropp eller sinn. Når man forstår sykdomsbegrepet ut fra dette perspektivet, er det lett å forstå at man ikke bør medisinere bort symptomene. Det vil i de fleste tilfeller skape en større ubalanse og føre sykdommen dypere inn i organismen. Er en pasient helbredet når han er fri for symptomer, men fortsatt avhengig av medisiner? Jevnlig bruk av syntetiske legemidler fører i tillegg ofte til at det indre miljøet i kroppen kommer i ubalanse, noe som i seg selv svekker immunforsvaret og påvirker hele organismen. Økningen av kroniske sykdommer er økende og det er vel i grunnen ikke så merkelig! Frem til 1950 var det de smittsomme sykdommene som dominerte sykdomsbildet. I dag antas det at omkring 30 % av den voksne befolkningen har kroniske smerter. Årsakene er selvsagt komplekse, men det er interessant å peke på at antibiotika og vaksiner først ble tatt i bruk i stor skala henholdsvis fra 1940 og etter 1950. Innenfor vestlig naturmedisin, er begrepet homeostase som betyr balanse og likevekt, et sentralt begrep i forhold til helse. Sykdom utvikles når homeostasen brytes, dette skjer når summen av de belastninger vi utsetter oss for, overskrider kroppens iboende evne til selvregulering. Ordet helse kommer fra begrepet 'helhet'. Et helt menneske, er et menneske i harmoni i kropp og sinn. Å gjenvinne helse, er en prosess som kan ta tid, spesielt dersom man har å gjøre med en kronisk sykdom som har vart lenge. Prosessen følger et visst mønster som vi kaller 'Herings lov om helbredelse'. Det sies at det var den tyske legen dr Constantine Hering som formulerte denne prinsippet etter mange års studier rundt prosessene 'fra helse til sykdom og fra sykdom til helse'. Hennes oppdagelser brukes den dag i dag av mange naturmedisinere som jobber med å reversere sykdom. Den lyder slik: "All helbredelse skjer fra innsiden og ut, fra toppen og ned, fra et viktig organ til et mindre viktig organ, og symptomene oppstår i motsatt rekkefølge som de oppsto." Man kan si at Herings lov om helbredelse er en indikasjon på at kroppen har en indre intelligens som hele tiden forsøker å skåne de viktigste delene av organismen fra sykdom. De organer som er mest vitale for kroppen, er ofte de som sist affiseres i en kronisk sykdomsprosess og det første som leges i en helbredelsesprosess. Hvor går vegen? Jeg tror mange leger kan føle seg ubekvemme i møte med naturlig og helhetlig medisin. Jeg antar at mye skyldes uvitenhet, usikkerhet og manglende vitenskapelig dokumentasjon, men tenker også at de er et produkt av miljøet og den vegen de har gått. Heldigvis ser dette ut til at mye har endret seg de siste årene. Det virker som om det er en holdningsendring på gang både hos vanlige mennesker og blant leger for øvrig. Flere og flere opplever å få den hjelpen de trenger gjennom naturmedisinske behandlingsmåter. Undersøkelser viser at 50 % av den norske befolkningen søker alternativ behandling hvert år, det tar jeg som et bevis på at folk har begynt å tenke selv. Integrert medisin er et relativt nytt begrep som innebærer at utøverne av skolemedisin og utøverne av alternativ og komplementær medisin forenes. I USA og England jobbes det med dette for øye akkurat i disse dager. Det skal bli spennende å følge med på hva dette kan føre til for oss utøvere i lille Norge. Mye er i endring, det ser ut til at vi er på veg til noe som er bedre. På vegen mot fullstendig integrering, er det mye å ta tak i. Etter min mening, vil en god start være å enes om grunnleggende definisjoner, som for eksempel - hva er sykdom, og hva er et menneske? Etterord: Denne artikkelen er skrevet for 10 år siden, den er fremdeles like relevant, om ikke mer. Avslutningen i artikkelen står i dyp kontrast til den knebling og hets vi helhetsterapeuter har opplevd de siste årene. I dag er det i henhold til Norsk lovgivning, ikke anledning til å informere om naturlige fremgangsmåter, midler, kosttilskudd og urter som kan helbrede. Vi har heller ikke anledning til å fortelle om pasienter som blir friske eller bedre av en sykdom. Det sier seg selv at det å drive som helhetsterapeut på lovlig vis i Norge har sine utfordringer. Forbudet mot å uttale seg gjelder også leger og helsepersonell som benytter seg av behandlingsmåter som ikke hører inn under inn under vanlig skolemedisin. Flere leger i Norge har fått advarsler og noen har mistet lisensen fordi de har benyttet naturlige virksomme urter og kosttilskudd for å hjelpe pasienter. Referanser: Dr. Randolf Stone, Lege og homeopat Jan Lunden, Norsk Institutt for polaritetsterapi, Medisinfagskolen.


Siv-Anita Øiaas transpersonlig og holistisk terapeut
Flere artikler i samme serie:

39 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle
bottom of page