top of page
  • Forfatterens bildeErling Hilmersen

Hvordan virker mRNA vaksinene egentlig?

Forskning fra Tyskland viser nå at piggproteinet som dannes i kroppen etter vaksine, gir langvarige skader.


- Av Lege Erling Hilmersen
MRNA i vaksinen er dekket av syntetiske fettstoffer. Disse fettstoffene beskytter mRNA under transport i kroppen og letter opptak i celler(endocytose).

Etter at mRNA har kommet inn i cellene oppløses fettstoffene og mRNA slippes ut i cellenes intracellulære væske (cytosol).

mRNA bindes så til proteinproduserende intracellulære elementer (ribosomer). mRNA programmerer deretter ribosomene til å produsere spikeprotein molekyler, d.v.s den farlige delen av coronaviruset. Så transporteres spikeproteinene til cellenes overflate. Før eller senere vil de spike-produserende cellene transporteres til lymfatisk vev. Der vil spikeproteinet framkalle reaksjon fra immunceller, bl.a B-lymfocytter som starter antistoffproduksjon mot spikeproteinet.


Videre vil en del av spikeproteinene fragmenteres og presenteres på celleoverflaten sammen med spesifikke "carrier proteiner". Disse blir gjenkjent av immunsystemet som "fremmed", d.v.s, ikke produsert av egen kropp. Cellene som presenterer de fragmenterte spikeproteinene vil bli angrepet av cytotoxiske T-lymfocytter(T-killer-cells) og ødelagt.


Den cyrotoxiske effekten til T -lymfocyttene forsterkes av andre immunologiske mekanismer. Mekanismer som settes i gang av antistoffene. Dersom de fragmenterte spikeproteinene fester seg til endotelcellene i blodkar, så kan angrepet mot cellene fra immunforsvaret føre til blodpropp, hjerteinfarkt, apoplexi etc.


Det finnes ytterligere en mekanisme som forklarer skade på blodårer og blodpropper. En del av Spikeproteinet (S1 fragmentet), kan løsne og bindes til blodplater og til endotelceller. Den siste mekanismen er spesifikk for SARS-CoV-2 proteinet.Hva hender så hvis vi setter en boosterinjeksjon?

Kroppen har antistoffer. Vaksinen inneholder imidlertid ikke antigener. Den bare programmerer kroppens egne celler til å lage antigener. Derfor vil vi få en repetisjon av det som skjedde ved første injeksjon. Reaksjonen vil imidlertid bli sterkere og komme raskere.

Det samme skjer på nytt ved hver ny injeksjon. Hver gang blir det laget nye antigener (spikeproteiner ) i cellene og hver gang blir cellene angrepet av kroppens immunsystem.

Det samme skjer også dersom naturlig immune etter gjennomgått infeksjon blir vaksinert.Hva skjer ved en naturlig infeksjon:

Hos det store flertallet vil infeksjonen forhindres eller bli bagatellmessig p.g.a. det naturlige uspesifikke immunforsvaret. Eventuelt kan det spesifikke immunforsvaret bli koblet inn, og reaksjonen ligner da på reaksjonen ved første gangs vaksinasjon. Hos de fleste stanses imidlertid infeksjonen i luftveiene. Spikeproteiner spres ikke rundt omkring i kroppen. 1 gangs vaksinasjon kan sammenlignes med en naturlig ganske sterk i infeksjon.

Ved ny smitte etter naturlig infeksjon vil et primet immunforsvar direkte angripe. Vi vil ikke få spikeproteiner inne i cellene.Det er 3 årsaker til at 1 injeksjon av mRNAvaksinen er farligere enn en tradisjonell vaksine med svekket live virus.


  1. Man bruker den farligste delen av viruset som antigen, og det uten at det er svekket.

  2. Rask spredning av mRNA (og spikeprotein) i blodstrømmen.

  3. Store mengder mRNA i hver injeksjon.


Vaksinasjon med mRNAvaksiner er en utrolig dårlig ide. Man bruker den farligste delen av coronaviruset og lar det spre seg rundt i kroppen. At det er farlig vet vi. For det er akkurat det som skjer hos alvorlig syke Covidpasienter. Og dette gjentar man igjen og igjen. Man påfører egentlig folk kronisk Coronasykdom.

Det kan nok beskytte enkelte mot alvorlig Coronasykdom, men til hvilken pris? Den er høy. Prisen for gjentatte vaksinasjoner er mye, mye høyere.Forskning viser at piggproteinet som dannes i kroppen etter vaksine, gir langvarige skader.

Mistanken om at piggproteinet som dannes i kroppen som et resultat av «vaksinasjonen» mot Covid-19 kan være ansvarlig for patologisk observerte betennelser og skader i blodkar, er nå bekreftet immunohistologisk for første gang. Her med uttalelser fra prof. Dr Arne Burkhardt og Prof. Dr. Walter Lang og deres team."The suspicion that the spike protein formed in the body as a result of the "vaccination" against Covid-19 could be responsible for the pathologically observed inflammations and lesions of vessels has now been confirmed immunohistologically for the first time.


The pathologists Prof. Dr. Arne Burkhardt and Prof. Dr. Walter Lang and their team have succeeded in reliably detecting the vaccine spike protein in the vessels of a person who died 4 months after "vaccination" and who had vascular lesions and also vaccine-induced myocarditis. Detection was successful using an antibody specific for the spike protein by conventional immunohistochemistry on the tissue sections.


The described detection method can be applied to all organ and cell damage in which conspicuous pathological findings are found after "vaccination" against Covid-19. From this follows: For ethical, legal and scientific reasons, all histopathological examinations in connection with damage due to "vaccination" against Covid-19 must be accompanied with this method with immediate effect.


https://pathologie-konferenz.de/en/


Prof. Dr. Arne Burkhardt og Prof. Dr. Walter Lang


Kommentar:

Spikeproteiner ble påvist 4 mnd. etter vaksinasjon.

Det må enten skyldes at spikeproteiner produsert tidligere, ikke har blitt ødelagt av immunreaksjoner eller at det stadig produseres nye spikeproteiner. Begge deler er like skremmende.


At spikeproteinet kan produseres lenge, kan skyldes at injisert mRNA trolig er selvreplikerende.


"The cell then manufactures spike proteins until the artificial mRNA strands are ‘used up’. (There is a type of synthetic mRNA developed that has the capacity to ‘self-replicate’, which would mean that the yield from each individual strand of mRNA could be hundreds or thousands of discrete proteins."


Dette er et sitat fra en forståelig nok, anonym person, men bedømt ut i fra det øvrige han skriver, så har han ekstremt god kunnskap om både immunologi og vaksinene.

Og det at spikeproteiner kan påvises i måneder etter vaksinasjon indikerer at han har rett.

Det inntrykket man har er at vaksinene produserer antistoffer så lenge som mRNA produserer spikeproteiner. Den immunologiske hukommelsen er imidlertid i bare liten grad knyttet til spikeproteinet. Derfor må det stadig gis nye injeksjoner. Dette er ikke bevist, men kan forklare det som skjer.


En annen sak er at når viruset muterer, som det jo gjør, så vil antistoffene være lite virksomme. Da sitter man igjen med en lite effektiv vaksine og større og større bivirkninger.Mikrobiolog og Dr Sucharit Bhakdi mener at organer fra døde vaksinerte viser autoimmunangrep.


Dr Sucharit Bhakdi


https://www.bitchute.com/video/fHIT55iM4Zv9/


Kommentar:

Den han sier er fullstendig logisk og riktig. Det som skjer ved vaksinering, er i realiteten at folk påføres en middels alvorlig Covid19 (spikeproteinsyndrom) og at sykdommen holdes ved like gjennom stadig nye injeksjoner.


Har vaksinen ingen positive virkninger?


Jo. Vaksinen vil ikke forhindre smitte. Vaksinerte vil få luftveissymptomer og utskille virus som om de var uvaksinerte.(eller kanskje enda lettere). Men dersom infeksjonen er alvorlig og den ikke stanses i luftveiene, så vil virus spre seg til resten av kroppen. Da vil vaksinale antistoffer være tilstede og gjøre sykdommen mindre alvorlig. Da forutsatt at kroppen infiseres med et virus som vaksinen er i laget mot, og da virus stadig muterer så vil man ofte ligge på etterskudd.


Men det er nok riktig at vaksinasjon i en viss grad beskytter mot alvorlig Covid19 forårsaket av variantene vi hadde før Omicron.


Men igjen, til hvilken pris?


Folk påføres en alvorlig sykdom (spikeproteinsyndromet) for å unngå å få en enda mer alvorlig sykdom. Da må man se på risikoen for å få virkelig alvorlig Covid19. For barn, ungdom og friske, relativt unge voksene er risikoen absolutt minimal. For andre er risikoen større, men de tåler også vaksinen dårligere og vaksinen gir mindre effekt.Kanskje noen få kan ha nytte av vaksinen etter en totalvurdering?


Venter som får cytostatika. Da gir man en farlig behandling for å unngå videre utvikling av en sykdom som er enda farligere. Men man gir jo ikke cytostatika til friske, sånn for sikkerhets skyld.


Det som imidlertid er sikkert er at massevaksinasjon av tilnærmet hele befolkningen er et nærmest kriminelt eksperiment hvor det meste av både etikk og vitenskap er gjømt dypt nede i en skuff.Gjesteskribent

Lege Erling Hilmersenwww.thejourneyofzen.com

1 377 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle
bottom of page