• Siv-Anita Øiaas

Mindfulness omprogrammerer gamle mønstre og endrer våre liv.Vi er det vi tenker. Alt det vi er, oppstår gjennom tankene. Med tankene skaper vi vår verden.


Å være bevisst tilstede i livet, gir oss muligheten til å velge hvilke tanker som får materialisere seg, og påvirke våre liv. Mindfulness eller oppmerksomt nærvær er et verktøy som hjelper oss med dette.


John Kabat-Zinn sier at Mindfulness kan forandre vår karma. Ofte omtales karma som en uunngåelig skjebne, men det er helt feil. Det er riktigere å si at det er en opphopning av tendenser som kan låse et menneske fast i spesielle atferdsmønstre som igjen fører til nye lignende mønstre. Det er derfor lett å bli fange av sin egen 'karma' og tenke at årsaken alltid ligger et annet sted, hos mennesker og forhold som vi ikke har kontroll over - og aldri hos oss selv.


Det gode er, at vi ikke behøver å være fanger eller slaver av egne mønstre. Mindfulness er ikke bare et verktøy for stressmestring. Brukes det på riktig måte, er det også et verktøy som kan sette oss fri slik at vi blir i stand til å velge, og skape en ny virkelighet, uavhengig av ytre omstendigheter.


Livet består av øyeblikk, og hvert eneste øyeblikk er muligheter, såfremt vi er våkne og tilstede. Og er vi ikke det, blir vi sittende fast i livets labyrint uten engang å vite det, og uten å finne vegen ut.


Våre ego sier: "det skulle ikke vært slik, dette er feil", og denne tanken får oss til å lide mer. Det er en forvrenging av virkeligheten som alltid handler om paradokser. Sannheten er at vi må si ja til vår egen lidelse, for å kunne transformere den.


To recognize ignorance, we have to meet ignorance in others and to recognize truth, we have to meet meet our own ignorance. Som er våre egne illusjoner om oss selv og den bobla vi lever i.
Siv-Anita <3

4 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle