• Siv-Anita Øiaas

Meditasjon som innvielsesveg, del I

Oppdatert: 28. okt. 2020

Jeg ønsker å invitere deg på en reise inn i deg selv, for her ligger alle 'portaler' og svar på menneskers undring og evinnelige søken. Har du forresten noen gang filosofert over hvem du er, uten å bruke mentale konsepter - din historie og planer for fremtiden.Svarene ligger ikke i intellektet og kommer ikke fra sinnet (tanker og følelser). De åpenbares som en følge av et 'stille' sinn og åpnede portaler som sann transformerende meditasjon bidrar til. For fred i verden, begynner dypest sett med oss selv. For å sitere, Dalai Lama, "we can never obtain peace in the outer world, until we make peace with ourselves". Og her er vi ved kjernen til alle problemer, personlig og kollektivt. Men det er ikke så enkelt å se det, for det meste av vår bevissthet ligger i 'blindsonen', ubevisst og utilgjengelig. Vår begrensede bevissthet blinder oss for å se virkeligheten slik den er, og dette gjør at vi blir hengende fast i gamle mønstre. Utilfredsstillelsen dette fører med seg, forsøker vi fylle, ved å fikse og oppleve på utsiden av oss selv. Det er selvfølgelig ikke noe galt i det, men det skaper ingen varig tilfredsstillelse, det skaper ingen vekst, for 'nissen blir alltid med på lasset'.Sann meditasjon

Sann meditasjon utvider bevisstheten, og gir oss et mer virkelighetsnært og realistisk syn på oss selv og verden. Alle snakker om å leve i nuet, men nesten ingen gjør det. Begrepet sikter til noe som er langt dypere enn vanlig dagsbevissthet. Paradoksalt er væren alltid tilstede inni oss, som 'rom' eller rommelighet, men vi er ikke i kontakt med det. En fin metafor på dette, er stjernene på nattehimmelen. Himmelrommet er endeløst og distansen mellom stjernene er store. Vi er opplært til kun å se stjernene, så vi glemmer det store rommet som omgir dem, og som gjør det mulig for dem å eksistere. Uten rom, ingen stjerner :) og rommet i oss selv er også endeløst. Sann meditasjon handler om å gå innover for å finne dette rommet.Det finnes mange 'veger', men til syvende og sist, må vi møte det som ligger i oss selv. Det er en reise i bevissthet, vår egen. Vi må bli kjent med alt det vi er, gjennom å avdekke våre 'skygger', ubevisste mønstre og illusjoner vi selv har skapt. Men, det vi har skapt, kan vi også skape om, for sann meditasjon bidrar til å frigjøre kapasiteten som tidligere ble brukt til å beskytte, skjule eller fortrenge...... som jo også er litt av et paradoks, for det er når vi åpner opp, lar 'murene' falle og legger ned våre 'våpen' at vi får oppleve, være og leve ut vår væren og indre styrke.


www.thejourneyofzen.com


27 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle