top of page
  • Forfatterens bildeSiv-Anita Øiaas

Hva Yoga egentlig handler om

Oppdatert: 7. jan. 2022




Yoga betyr som kjent 'forening, eller integrering' av kropp, sinn og høyere bevissthet (selfrealization and enlightenment). Ordet yoga beskriver en konkret bevissthetstilstand, men peker også på vegen mot en slik tilstand. Transpersonlig psykologi bygger på oppdagelsen av slike tilstander og inkluderer hele sprektret av menneskelig bevissthet


Yoga slik det vanligvis praktiseres her i Vesten, er egentlig bare forberedelser til noe langt 'dypere'. I tekstene til Patanjali heter det at Yoga først begynner når sinnet 'opphører'. I vesten hvor det ikke har vært tradisjon å jobbe med bevissthet, har dette vært målet.


De gamle yogiske skriftene inneholder dype innsikter om den mediative prosessen og bevissthetens utvikling, men de er skrevet i en form som gjør at det må 'gjenkjennes' av den enkelte, derav mange misforståelser.


Dette er noe av grunnen til at Yoga omtales som en erfaringsbasert eller erkjennelsesbasert 'viten'. Det handler om å realisere virkeligheten i seg selv, ikke gjennom å tilegne seg kunnskap eller gjennom blind tro.


Lytt til denne videoen med Sadhguru, og forstå hva han mener når han sier, "Yoga is no Teachings, No Morals - Just Yoga"... For det er akkurat slik det er.








49 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle
bottom of page