Image by Dominik Schröder

For most people spiritual awakening is a gradual process. Rarely does it happen all at once. When it does, though, is usually brought about by intense suffering.
~ Echart Tolle

Spirituelle (transpersonlige) kriser

Spirituelle kriser kan ha mange årsaker. Felles for dem, er at de ofte ikke blir forstått, men kun sett på som psykiske, nevrologiske, hormonelle, kognitive forstyrrelser o.l.  Den åndelige komponenten i opplevelsene blir oversett da man mangler referanserammer (konvensjonell psykologi vs transpersonlig psykologi).

Prosessene som følger slike opplevelser/oppvåkninger er noe av det mest utfordrende et menneske kan gjennomgå. Dyp erfaringsbasert åndelighet har liten plass i samfunnet vi lever i, og forståelsen rundt psykospirituelle utviklingsprosesser er dessverre, så og si helt fraværende innenfor medisin, psykologi, utdannings- og behandlingsinstitusjoner. 

 

Når spirituelle kriser blir forstått og møtt på riktig  måte, utløses et enormt potensiale for vekst og utvikling. Informasjon og støtte er helt avgjørende for å lindre den mentale og følelsesmessige lidelsen disse opplevelsene forårsaker.

På disse sidene finner du informasjon om slike opplevelser og om utfordringene som følger i etterkant av disse. Du finner også en god oversikt over relevante ressurser; nettsteder, bøker og tips vedrørende terapi og selvhjelp.

 

 

Hva kan utløse en spirituell krise

Mer utdypende rundt spirituell krise og spirituell utvikling/ ascension

Hva kan du gjøre selv

Terapeuter og støtteorganisasjoner

Ressurser, spirituelle kriser 

Ressurser Kundalini

Hjelpetelefon

(mandager mellom kl 10:00 - 13:00)


For most people spiritual awakening is a gradual process. Rarely does it happen all at once. When it does, though, it is usually brought by intense suffering.

 

~ Echart Tolle