top of page
Image by Chris Ensey

Kundalini ressurser

Når du søker støtte, potensielle lærere, terapeuter, helsepersonell, spør alltid om de har erfaring med å håndtere psykospirituelle prosesser og/eller Kundalinisyndrom og om de skjønner dynamikken i åndelig transformasjon. Hvis du ikke liker svarene deres, finn en annen. Jeg har laget en liste over terapi og støtteorganisasjoner, men vær klar over at de fleste, i beste fall, kun vil ha en teoretisk tilnærming til kundaliniprosessen. Jeg har også laget en oversikt over kundalinirelatert informasjon inkludert oversikt over internasjonale organisasjoner som bistår mennesker i slike prosesser og litteratur om emnet.

Nyttige nettsteder:

The Institute for Consciousness Research 

En veldedig, ikke-sekterisk organisasjon hvis mål er å øke bevissthet om kundalini og høyere bevissthet. 

I mer enn 30 år har medlemmer av Institute for Consciousness Research (ICR) jobbet utrettelig for å øke bevisstheten rundt Kundaliniprosesser. Som de selv sier "en oppdagelse som kan bli vår tids viktigste vitenskapelige gjennombrudd med tanke på å løse bevissthetens gåte". Gjennom forskning ønsker de å bidra til ny forståelse rundt evolusjon, religion, psykiske lidelser og andre paranormale fenomener relatert til sinnet. Instituttet er inspirert av Gopi Krishna.

Kundalini Wikipedia, a free library of information on Kundalini and Kundalini research. En tjeneste knyttet til the Institute of Consciousness Research.

 

Kundalini guide

Avdøde Bonnie Greenwell, PhD / transpersonlig psykolog / non-dual teacher i Adyashantis linje (lineage) (1941-2022). Bonnie har skrevet fire bøker relatert til åndelig oppvåkning /kundalini. Hun har veiledet mennesker i oppvåkning /kundaliniprosesser i over 30 år. Denne prosessen var også gjenstand for hennes doktorgradforskning ved Institute of Transpersonal Psychology (ITP).

Awakening Guide, m/ Bonnie Greenwell

Avdøde Bonnie Greenwell, PhD /transpersonlig psykolog / Non-dual teacher i Adyashanti's liniage (1941-2022). Bonnie har skrevet 4 bøker relatert til åndelig oppvåkning. Hun har veiledet mennesker i oppvåkning /kundaliniprosesser i over 30 år. Hun har også en annen webside, Kundalini-Guide.

Kundalini-aktivering og bevissthetsforandringer i åndelig oppvåkning

En video med Dr. Bonnie Greenwell i regi av SAI - Spiritual Awakening International fra mars 2021. Dette er den siste videoen med Bonnie før hun døde, den 20. januar 2020. Her snakker om de dyptgripende endringsprosessene som Kundalini aktiverer i kropp og sinn. Sitat fra videoen:  "Kundaliniprosessen, er en enorm deprogrammering og reorganisering av energifeltet som på sikt endrer opplevelsen av personlig identitet (endret bevissthet og økt følsomhet) fordi denne brytes ned (alkymisk transformasjon). Når vi blir i stand til å takle det, blir gamle trossystem og mønstre ryddet bort og slik blir en annen kvalitet av tilstedeværelse blir mulig.  Når transformasjonsprosessen integreres, kan vi oppleve store endringer i livene våre, vårt verdenssyn, ny kreativitet og til slutt en dyp avslapning inn i dynamikken liv / død." De fleste vil møte betydelige utfordringer i denne transformasjonsprosessen, før oppvåkningen blir stabil. Bonnie gir her et innblikk i prosessen basert på personlig erfaring og hennes arbeid med over 3000 klienter som har gjennomlevd kundaliniprosessen.

The Emerging Sciences foundation

En non-profit organisasjon som utfordrer vitenskapelig og kulturell konsensus knyttet til åndelig oppvåkning. Målet er å bevisstgjøre offentlige instanser for å kunne møte disse prosessene på en bedre måte enn i dag.

Tilgang til ESF Symposium /Kundalini konferanser 2016 - 2020.

Tegn og symptomer på Kundalini av El Collie

El Collie 1947 - 2002. Hadde en totalt uventet Kundalini awakening i 1991. Etter dette opplevde hun Kundalini-manifestasjoner 24 timer i døgnet. Fra 1993 og frem til sin død hjalp hun tusenvis av mennesker ved å stå frem offentlig om Kundalini oppvåkning på eget nettsted.

 

Science & Nonduality, SAND

Non-profit ideell organisasjon som arbeider for å skape et nytt paradigme innenfor spiritualitet. Fritt for religiøse dogmer og mer i retning av banebrytende vitenskap i samsvar med tidløse visdomstradisjoner og direkte erfaring rundt livets sammenhenger (ikke-dualitet). 

Her er en paneldiskusjon om Kundalini og psykospirituelle prosesser i regi av SAND;  The Power and Mystery of Kundalini

SCN, Spiritual Crisis Network, UK

Et nettverk i England grunnlagt av Catherine G. Lucas i 2004 for å øke bevisstheten rundt spirituelle kriser, samt tilby support og støtte til de som gjennomgår dyp personlig transformasjon, til fagpersoner, omsorgspersoner og andre støttespillere.

ISEN, International Spiritual Emergence Network

Internasjonalt nettverk, opprinnelig opprettet av Christina og Stan Grof i i 1978 etter at Christina ble eksponert for 'spiritual emergency.' Stan Grof er psykiater og forsket i mange år på transcendentale  opplevelser. 

Spiritual Awakening International (SAI)

Et verdensomspennende nettverk som jobber med å øke bevisstheten om spirituelle, transcendente erfaringer. SAI arrangerer 'free online events' relatert til spirituell oppvåkning hver måned, et foredragsarrangement og en 'Sharing Circle'-arrangement. Alle kan delta og registrere seg inne på SAIs nettsider.

The Kundalini Collective 

Et nettsted i England for gjensidig støtte og utveksling av kunnskap.

Awakened Kundalini Support Community

Privat facebook gruppe med nesten 4000 medlemmer opprette av Mary E. Rabyor som også har skrevet boken"Our light body - A kundalini awakening testimonial".

The Souls Journey

Et nettsted av PhD Lawrence Edvards, forfatter av 'The Soul's Journey,  Guidance from the Divine Within' og grunnleggeren av den ideelle organisasjonen, 'Anam Cara', (www.anamcara-ny.org). Lawrence skrev sin doktorgradsavhandling om "de ekstraordinære effektene av Kundalini".

International Journal of Transpersonal Studies

Et fagfellevurdert akademisk tidsskrift dedikert til kultivasjon og publikasjon av transpersonlig psykologi. Tidsskriftet har også fokus på studier om bevissthetstilstander, sosiologi, antropologi, medisin, psykiatri, psykoterapi, utdanning, ledelse, kultur, verdensreligioner og spiritualitet. Tidsskriftet sponses av California Institute of Integral Studies (CIIS), et internasjonalt universitet anerkjent som ledende innen integrert og transpersonlig utdanning, forskning og stipend.

Association for Transpersonal psychology

The Association for Transpersonal Psychology (ATP) er en medlemsstøttet, internasjonal koordinerende organisasjon som driver vitenskapelig, sosialt og klinisk transpersonlig forskning og arbeid. 

Awaken, The World Through Enlightened Media

Anbefalt litteratur: 

Allan Watts - The book on the tabo against knowing who you are

 

Allan Watts - Out of your mind

 

Adyashanti -  The End of your world, utdrag fra boken

Adyashanti - Falling into Grace,

Adyashanti - Resurrecting Jesus

Adyashanti - Healing the Core Wound of Unworthiness

Adyashanti - The way of liberation, free ebook

Bonnie Greenwell, PhD - When Spirit Leaps

Bonnie Greenwell, PhD - Awakening Guide

Bonnie Greenwell, PhD - The Kundalini Guide

Catherine G. Lucas - In Case of spiritual Emergency

Echart Tolle - En ny jord (spirituell oppvåkning)

Echart Tolle - The power of Now (spirituell oppvåkning)

Gopi Krishna - Kundalini: The Evolutionary Energy in Man

Gopi Krishna - Mitt liv med Kundalini

Genevieve Lewis Paulson - Kundalini and the Chakras

Lee Sannella, MD -The Kundalini experience

Lee Sanella, MD - Kundalini, Psychosis or Transcendence, pdf

Paramahansa Yogananda - En yogis selvbiografi

Stanislav Grof, PhD - Spiritual Emergency

Steve Taylor, Phd - Extraordinary awakenings - When trauma leads to transformation

Tara Springett - Enlightenment through the path of Kundalini

Teri Degler - Gopi Krishna - a biography - Kundalini consciousness and our evolution to enlightenment

Vigdis Garbarek - Veien (Vågestykket - Veien til deg selv - Samtale)

Yvonne M Kason, MD - Farther Shores


 

Yvonne M Kason, MD - Touched by the light

Her finner du oversikt og beskrivelse over flere fine bøker som omhandler 'spiritual crises'. 

Bøker som omhandler 'spiritual emergency' skrevet av Emma Bragdon. 

Yogaprosess

www.thejourneyofzen.com

Nettsteder
Litteratur
bottom of page