top of page
Satt på the Rocks

Ressurser 

Ressurser knyttet opp mot Spirituelle kriser og Psykospirituelle prosesser

Det som presenteres her, er ikke ment som direkte anbefalinger. Det som er nyttig for en, trenger ikke å være det for en annen. Det er viktig å bruke egen skjelneevne og søke profesjonell hjelp, dersom det skulle oppstå en overveldende situasjon. 

bøker

Bøker

Litteratur

som kan være til hjelp for den som søker støtte gjennom å lese.   

Image by Philipp Katzenberger

Linker

Linker og annet

som kan være til hjelp for mennesker i

spirituelle kriser

Image by Chris Ensey

Kundalini

Ressurser knyttet til Kundalini

(anbefalt av mennesker med direkte erfaring).

Image by Melissa Askew

Selvhjelp

Anbefalinger om hva du kan gjøre

selv for å få det bedre. 

(ut fra direkte erfaring)

bønnlys

Samlinger

Arrangementer og ulike samlinger

som kan være av interesse

(spirituell oppvåkning)

Image by Helena Lopes

Terapi

Finn egnet terapeut /nettverk / støttespillere. 

transcendental spiritual transformation.jpg

Interesse-
fellesskap

For deg som ønsker å være en del av et fellesskap som forstår din oppvåkningsopplevelse

bottom of page