Image by Aaron Burden

SEN Norge, Spiritual Emergence Network

Spirituell /Transpersonlig Utvikling / Metamorfose 

I forbindelse med oppstart av ny støtte- og interesseforening, søker vi samarbeidspartnere som kan tenke seg å være en del av et supportteam (likemannsarbeid) for å bistå andre i psykospirituelle endringsprosesser/ spirituelle kriser. Teamet skal være en del av, og et samarbeid med det internasjonale ISEN- nettverket, International Spiritual Emergence Network. Nettverket drives i dag av frivillige fra hele verden og tilbyr faglig og erfaringsbasert veiledning kostnadsfritt. 

 

Helsevesenet, hjelpeapparatet og samfunnet for øvrig, har lite kunnskap og forståelse rundt slike aspekter av menneskelig erfaring, og dette gjør 'åndelige overganger' ekstra utfordrende. Det mangler et paradigme for gjenkjennelse her i Vesten. Vi må til Østen, til Yoga og Buddhistenes erfaringsbaserte forskning på menneskesinnet for å kunne forstå hva som skjer. Psykospirituelle prosesser som inkluderer kundaliniaktivitet, er turbulente perioder fordi man åpnes opp 'psykologisk', noe som også påvirker den fysiske kroppen i stor grad. 

 

Bevisstgjøring på dette området er viktig, da mange faller utenfor det etablerte behandlingsapparatet og/eller feilbehandles på det groveste. Det åndelige aspektet kan ikke forstås intellektuelt. Erfaringsbasert kunnskap, og særlig da i kombinasjon med relevant faglig kompetanse, har vist seg å være helt avgjørende for å forstå, integrere og gå videre i livet etter slike overganger. Legevitenskapen (vestlig medisin) har i løpet av de siste 100 år, dissekert mennesket, det behandles på overflaten, mens det åndelige er overlatt presteskapet. 

Dette er hovedårsaken til at ISEN og SEN nettverkene ble opprettet -  for å bevisstgjøre samfunnet, forhåpentligvis med tiden, også helsevesenet - og, for å være en støtte til de som opplever metamorfose /åndelig oppvåkning (kundalini / åndelig energi).   

Portalen vil få et eget nettsted og tilbud om støtte vil annonseres via denne. Opplæring hvis nødvendig, er en selvfølge.   

Mer om STE, Spiritual emergence / emergency nedenfor.

Kunne du tenke deg å være en del av ISEN's supportteam i Norge. Du må selv være godt kjent med slike prosesser, utdanning innenfor psykologi, psykosyntese, psykoterapi, naturmedisin o.l. er en fordel, men absolutt ikke nødvendig. Du og erfaringen din, er det viktigste.