Image by Aaron Burden

SEN Norge - Hjelpetelefon 

Psykospirituelle kriser og endringsprosesser.

 

Mandager mellom kl 10:00  -13:00

Telefonnummer:  922 44 176

SEN nettverket, er en del av det Internasjonale ISEN-nettverket  som drives av frivillige fra hele verden og tilbyr faglig og erfaringsbasert veiledning kostnadsfritt.

 

Helsevesen, hjelpeapparat og samfunnet for øvrig, har lite kunnskap rundt ekstrasensorisk persepsjon  /transpersonlig erfaring /spirituell oppvåkning.  ISEN og SEN-nettverkene ble opprettet som følge av dette, da mange faller utenfor det etablerte behandlingsapparatet og/eller feilbehandles. Å møte 'erfarere' som forstår, har vist seg å være helt avgjørende for å integrere og komme seg videre i livet.  

Tilbudet er ikke ment å erstatte medisinsk / psykologisk behandling.