top of page
Koshas nr 1.jpg

Yogafilosofiens 5 Kosha, et selvrealiseringskart

Koshaene ble visstnok første gang beskrevet i Upanishadene rundt 6 århundre f.Kr. Vi snakker om et kart som gir innblikk i dypeste nivåene av vårt vesen og som viser vegen til selvrealisering (spirituell oppvåkning). Vedisk filosofi bruker ordet ’Ignorance’ (uvitenhet / blendeverk / illusjon) for å beskrive det motsatte, og påpeker at visdom, kunnskap, og åndelig forståelse ligger skjult i dypet av oss selv. 

 

Kartet beskriver fem forskjellige lag eller slør av bevissthet som dekker hverandre og som maskerer vår egentlige ubegrensede natur, som er ren Gudommelig bevissthet. Hvert lag har sine egenskaper og funksjoner og krever derfor ulike metoder for å avdekkes. Å bringe de fem koshaene i balanse gir ikke bare god helse og velvære, det kan også som sagt, bringe oss også nærmere vår egen indre essens. 

Kosha brukes i yogafilosofien for å beskrive de forskjellige bevissthetslagene i vårt vesen. Hver kropp (fysisk, astral og kausal) har en dimensjon (et erfaringsnivå) og et felt (slør /tildekning). Lagene kalles slør fordi de dekker hverandre og hindrer oss å se virkeligheten slik den faktisk er. Koshaene blir ofte sammenlignet med «russiske dukker», hvilket er en god beskrivelse. 

hinduismen regnes et individ som sammensatt av tre kropper karana sharira (årsakskropp), sukshma sharira, og karya sharira (brutto kropp). Disse tre kroppene er koblet sammen, og en person fungerer best når de er i harmoni med hverandre.

Lære om tre organer 'er et av de grunnleggende aspektene ved yoga. Her diskuterer vi teorien om sthula, sukshma og karana sharira - den fysiske, subtile og årsakssammenheng.

Ancient Indic-tekster, kalt Vedantic litteratur, presenterer en viktig lære kalt Sharira Traya. Den beskriver de tre kroppene til et 'individ' som stammer fra uvitenhet og forhindrer oss i å kjenne den sanne naturen til Selvet og det absolutte (Brahman).

Denne læren kalles også Tri Sharira eller Traya Deha, som oversettes til 'tre kropper.' Denne teorien er viktig fordi den er intrikat koblet til fem koshas eller kapper i kroppen, som vi har dekket i detalj i et eget innlegg.

Kroppene koshaene (slørene) dekker er:

- Fysisk kropp (Sthula / Karya Sharira) er den fysiske og dødelige kroppen og 'kjøretøyet' til den subtile og den kausale kroppen. Sthula betyr 'manifestert', den fysiske kroppen er altså en manifestasjon av den subtile og kausale. En Yogi forsøker å balansere de tre kroppene gjennom pranayama, meditasjon, asanas, renselsesmetoder og riktig tilpasset ernæring (Ayurveda). Denne kroppen kjennetegnes av Anatman. Vi fødes til Avidya (uvitenhet) og lever i en tilstand av Anatman (drøm / ikke sjel) som avsluttes gjennom den fysiske kroppens død. Identifisering med Anatman fører til Ahamkara (ego / illusjon / drøm). Den fysiske kroppen er bundet til Prakriti (naturelementene). Den fysiske kroppen er sjelens / Selvets (Purushas) bolig. Den er en kombinasjon av karma / samskaras og de fem subtile elementer / dimensjoners fortid.

 

- Subtil kropp (Sukshma Sharira): Denne kroppen består av Pranayama Kosha (vital /energi/de fem vitale vajus), Manomaya Kosha (sinn og sanser, handlingsorganer) og Vijnanamaya Kosha (intellekt og visdom). Når disse er i ubalanse, kan sykdom og forvirring oppstå.    
 

- Kausal kropp (Karana Sharira) : Er kroppen som bringer essensen fra et liv til et annet. Den kalles også årsakskroppen eller frøkroppen fordi den bærer karma / samskaras, som er erfaringsavtrykk i sinnet. Den kausale kroppen omslutter Anandamaya kosha (the blissbody). Noen refererer til denne kosha som "the true Self", andre mener det er portalen inn til "the true Self". En yogi kobles til den kausale kroppen gjennom to av de siste lemmer beskrevet i Patanjali Yoga Sutra (Dhyana /Dharana og Samadhi). I den kausale kroppen er det liten grad av individualitet. Det høyere Selvet manifesteres når man slutter å identifisere seg med det lavere selvets ønsker og behov.

Disse er samordnet, gjennomtrengende og gjennomstrømmende.

Hver gang vårt selv endrer dimensjon har vi en annen opplevelse. Penetreres slørene, blir også opplevelsen annerledes. Det er dette som skjer ved spirituell oppvåkning (åpning av de ulike chakra). Koshaenes’ (kartets) funksjon er altså å bistå den individuelle sjelen på reisen tilbake til seg selv. Etter hvert som lagene harmoniseres og balanseres, oppløses slørene og med det også vår virkelighetsoppfatning.

De 5 slør som dekker de ulike bevissthetsdimensjonene er:

1. Annamaya Kosha - Den fysiske kroppen / feltet

2. Pranayama Kosha - Det vitale feltet: livskraften og det energetiske systemet i det biomagnetiske feltet

3. Manomaya Kosha - Det mentale (sinnet, programmering, identitet, ego)

4. Vijnanamaya Kosha - Visdomsfeltet, supramental (awareness)

5. Anandamaya Kosha - Feltet av Bliss, Lykke, (Samadhi) som sies å dekke vår indre essens, vår sanne             natur, som er ren bevissthet - Atman.

Annamaya Kosha – Fysisk kropp

Annamaya Kosha er grunnlaget (sløret som dekker) for vår fysiske kropp. Det er også resultatet av de andre slørene og omvendt. Anna betyr "mat", det er altså et filter/ bevissthetsfelt skapt av den maten vi spiser. Kosthold og ernæring er avgjørende for å åpne opp til den fysiske kroppen. Dette er årsaken til at ernæring og rensende dietter kombineres med kroppsterapi (Polaritetsterapi) Blokkeringer slipper mye raskere.

 

Vi kan støtte kroppen og bringe balanse gjennom riktig ernæring, Yama, Niyama, Asanas og Pranayama, fysisk aktivitet, meditasjon, god søvn osv. Det gjør kroppen mer satvisk og åpner Annamaya Kosha.

Pranamaya Kosha – Life force, Energikroppen, Vitalkroppen

1. Den fysiske kroppen er det ytterste laget og resultatet av de indre. Deretter kommer

2. Den vitale kroppen, det energetiske systemet (livskraften)

3. Den mentale (sinnet, personlighet, ego), så kommer

4. Visdomskroppen (Supramental kropp) (awareness), deretter

5. Bliss kroppen, Lykke, (Samadhi) som sies å dekke den indre essens, vår sanne natur, som er ren bevissthet - Atman.

Manomaya Kosha – Mentalkroppen – Sinnet – Personlighet - Ego

1. Den fysiske kroppen er det ytterste laget og resultatet av de indre. Deretter kommer

2. Den vitale kroppen, det energetiske systemet (livskraften)

3. Den mentale (sinnet, personlighet, ego), så kommer

4. Visdomskroppen (Supramental kropp) (awareness), deretter

5. Bliss kroppen, Lykke, (Samadhi) som sies å dekke den indre essens, vår sanne natur, som er ren bevissthet - Atman.

Vijnanamaya Kosha - Wisdom sheat – Awareness - Klarsyn – Intuisjon – uavhengig av tid og rom.

1. Den fysiske kroppen er det ytterste laget og resultatet av de indre. Deretter kommer

2. Den vitale kroppen, det energetiske systemet (livskraften)

3. Den mentale (sinnet, personlighet, ego), så kommer

4. Visdomskroppen (Supramental kropp) (awareness), deretter

5. Bliss kroppen, Lykke, (Samadhi) som sies å dekke den indre essens, vår sanne natur, som er ren bevissthet - Atman.

Anandamaya Kosha – Blissbody

1. Den fysiske kroppen er det ytterste laget og resultatet av de indre. Deretter kommer

2. Den vitale kroppen, det energetiske systemet (livskraften)

3. Den mentale (sinnet, personlighet, ego), så kommer

4. Visdomskroppen (Supramental kropp) (awareness), deretter

5. Bliss kroppen, Lykke, (Samadhi) som sies å dekke den indre essens, vår sanne natur, som er ren bevissthet - Atman.

Atman – True eternal Self – Self essence as distict from Ego, the Ahamkara.

1. Den fysiske kroppen er det ytterste laget og resultatet av de indre. Deretter kommer

2. Den vitale kroppen, det energetiske systemet (livskraften)

3. Den mentale (sinnet, personlighet, ego), så kommer

4. Visdomskroppen (Supramental kropp) (awareness), deretter

5. Bliss kroppen, Lykke, (Samadhi) som sies å dekke den indre essens, vår sanne natur, som er ren bevissthet - Atman.

5 ulike slør som dekker de ulike bevissthetsdimensjonene

1. Den fysiske kroppen er det ytterste laget og resultatet av de indre. Deretter kommer

2. Den vitale kroppen, det energetiske systemet (livskraften)

3. Den mentale (sinnet, personlighet, ego), så kommer

4. Visdomskroppen (Supramental kropp) (awareness), deretter

5. Bliss kroppen, Lykke, (Samadhi) som sies å dekke den indre essens, vår sanne natur, som er ren bevissthet - Atman.

5 ulike slør som dekker de ulike bevissthetsdimensjonene

1. Den fysiske kroppen er det ytterste laget og resultatet av de indre. Deretter kommer

2. Den vitale kroppen, det energetiske systemet (livskraften)

3. Den mentale (sinnet, personlighet, ego), så kommer

4. Visdomskroppen (Supramental kropp) (awareness), deretter

5. Bliss kroppen, Lykke, (Samadhi) som sies å dekke den indre essens, vår sanne natur, som er ren bevissthet - Atman.

bottom of page