Image by Kai Dörner

Spiritual ermergence & Spiritual emergency

Transpersonlig utvikling og spirituelle kriser.

Spiritual Emergence - spirituell utvikling / modning

Termene, spiritual emergence/ emergency kommer fra Stanislaw og Christina Grof, her forklart av PhD Ted Esser, ref.: International Journal for Transpersonal Studies.

 

I Norge mangler vi ord og begreper for å beskrive 'spiritual emergence / emergency' på en god måte. Jeg viderefører derfor internasjonal terminologi  for å unngå misforståelser. 

Begrepet emergence, refererer til aspektet ved menneskelig utvikling utover personlige identitet - åndelig ekspansjon og transformasjon. Emergence er fremveksten av noe nytt, en naturlig evolusjonsprosess forbundet med økt tilstedeværelse (awareness), indre ro og en sterkere tilknytning og økt respekt for alt liv. Forsterkede sanser og evne til å se livet i et større perspektiv.

Erfaringene som ofte setter i gang slike prosesser, spiritual transformative experiences, kan være alt fra nær-døden opplevelser, kundalinioppvåkning, peak experiences, samadhi-tilstander, mystiske opplevelser, religiøs ekstase, og OBE - ut av kroppen opplevelser. Sterke personlige traumer og sorg, ulykker og seksuell aktivitet kan også utløse transcendentale erfaringer.

 

Denne prosessen kan oppleves utfordrende og turbulent, og kan ende i en psykospirituell krise, kjent som spiritual emergency.

Spiritual Emergency - spirituell krise

Spiritual emergency er en form for identitetskrise som oppstår etter en dyp transformerende opplevelse, der personen opplever drastiske endringer med hensyn til opplevelse og oppfatning av livet (identitet, tro, holdninger, fokus mål og verdier). Slike kriser kan forårsake betydelige forstyrrelser, fysisk, psykisk og sosialt. Man kan føle seg overveldet av gamle traumer og/eller uforklarlige åndelige opplevelser fordi man åpnes opp 'psykologisk' og bevissthetsmessig.  

 

Oppvåkningsprosessen forverres av at man ikke blir møtt eller forstått av omgivelsene. Får man den støtten man trenger, kan situasjonen og opplevelsene bearbeides og integreres på en langt bedre måte. 

Forskjellen mellom Spiritual emergence og emergency

Når prosessen skjer langsomt, balansert og over tid, kalles det spiritual emergence. Når 'noe' skjer plutselig, for raskt, for intenst og for tidlig, og samtidig kjennes uforenlig å integrere, kaller vi det spiritual emergency.

Man skal helst være psykologisk og emosjonelt klar, for eksempel 'klargjøres' gjennom yoga og meditasjon. De fleste er ikke der i dag, og nettopp derfor er Spiritual emergency langt vanligere enn tidligere, da slike prosesser skjedde i trygge omgivelser omgitt av mennesker som selv hadde gått samme veg. I dag ser man at prosessen kan bli såpass vanskelig og overveldende at man må søke profesjonell hjelp.

Hvor får jeg hjelp dersom jeg opplever Spiritual Emergency?

Helsevesen inkludert psykisk helsevern på verdensbasis, begynner så smått å bli mer klar over at de må inkludere psykospirituelle opplevelser, men transpersonlig psykologi er ikke en del av psykologistudiet, slik ernæring heller ikke er en del av legers pensum, så man bør trø varsomt. 

 

I dag, når det er mulig, samarbeider transpersonlige psykoterapeuter med klientens lege eller psykolog. Det er viktig å finne metoder som avstresser systemet, både psykologisk og psykospirituelt. Med riktig og god støtte kan de aller fleste jobbe seg gjennom problemene, slik at de blir i stand til å integrere, skape seg et meningsfylt liv og fungere på et høyere nivå enn de gjorde før krisen oppstod. 

Tegn på Spiritual Emergency

De som opplever Spiritual emergency forteller ofte at de opplever virkeligheten annerledes enn de gjorde før. I tillegg forteller mange at det meste faller sammen, også i det fysiske. Det er som en slags av-programmering av identitet som skjer på alle plan. Typisk er dette i praksis noe som er rettet mot det man tidligere identifiserte seg med, som jobb, familie og relasjoner. De hverdagslige vanlige oppgavene,  og kommunikasjon kan bli utfordrende, motivasjon er ofte borte.

 

Det motsatte kan også være tilfellet, men typisk er spiritual emergency preget av ytterligheter, en polaritet mellom kjærlighet/enhet/utvidet bevissthet på den ene siden, og dypt traumatisk på den andre. Som en slags pendel igangsatt som følge av STE-opplevelsen, og det tar tid å bringe denne i balanse. Prosessen er også omskiftelig og går gjennom flere stadier. Dette kan være ekstremt urovekkende, fordi det inkluderer opplevelser og en virkelighetsoppfatning langt utover vanlig konsensusvirkelighet. Sensitivitet og sanser forsterkes, man åpnes mer og mer opp, også til ubevisste aspekter. Dette i seg selv er vanskelig å takle, og mange føler seg både engstelige, redde og desperate.

Pendelen vil slutte å svinge, men det kan ta noe tid. Avhengig av om man er i stand til å finne balanse. Dersom man tidligere ikke har jobbet med indrebarn-problematikk, er det å anbefale å gjøre dette.

Sansene:

Noen kan føle seg tomme for energi eller motsatt. Man kan være rastløs, urolig, ukonsentrert, ha mange tanker, vanskeligheter med å sove. Man kan føle seg spacet, ujordet og ute av balanse. Og, man kan også oppleve det motsatte. 

Det er helt vanlig å bli mer sensitiv på alle måter - til lys, lyd, følelser, lukt, smak intuisjon, informasjon osv., og ha uforklarlige opplevelser med dette.  

Man kan oppleve en fysisk følelse/energi, som om noe farer gjennom kroppen.

 

Man kan oppleve en strøm av energi, elektrisk strøm eller flytende vann/lava. Kroppen kan føles uvanlig varm eller kald, den kan skjelve eller vibrere. Det kan være spontane ufrivillige bevegelser og/eller holdninger. 

Sinnet:

De kognitive funksjonene, som tenkning, hukommelse og evnen til å ta beslutninger, kan være midlertidig svekket, noe som gjør hverdagen vanskelig og skremmende. Ettersom livet i mindre grad erfares gjennom det rasjonelle sinnet, blir tid og mening mindre strukturert, og årsak og virkning kan bli mindre tydelig.

 

Følelsen av at tid og rom kan bli borte eller forvrengt. 

 

Identitetsforståelsen - å vite hvem man er kan forandre seg eller gå tapt. Dette kan oppleves som å være uten referansepunkter, føle seg frakoblet, alene, og at personligheten ikke hører til.

 

Sinnet kan bli ekstremt klart. Kapasiteten for å behandle informasjon kan økes og akselereres og det kan komme en følelse av direkte viten/kunnskap.


Man kan føle seg som en integrert del av naturen eller man kan ha en sterkere og mer meningsfylt forbindelse til alt liv.

Drømmer, minner, intuisjon og visjoner:

Mennesker med disse erfaringene  opplever ofte intense og til tider overveldende drømmer, minner, intuisjoner og visjoner. Disse kan være knyttet til personlig erfaring eller kan synes å komme fra ingensteds, noe som gjør dem forvirrende og vanskelige å forholde seg til.


Enkeltpersoner kan ha psykiske opplevelser som:

 

  • Klarsyn (visjoner, aura, spirits)

  • Klarhørsel (høre stemmer)

  • Klarfølelse (energier, sanse andre personers emosjoner)

  • Klarviten (direkte viten)

  • Telepati (kontakt utenfor tid/rom)

  • Forutanelse (føle, sanse, se, vite en fremtidig hendelse)

Andre utfordrende endringer

Det kan være vanskelig å utrykke tanker og følelser eller motsatt, dersom 'grensene' viskes ut kan det oppstå upassende situasjoner. Dette kan være fysisk, økonomisk, sosial eller seksuelt. 

Ønsket om sosial kontakt, inkludert kontakt med familie kan etter hvert bli mindre. Dette er veldig vanlig, til stor sorg eller frustrasjon for omverdenen. De menneskelige rammene kan bli for trange, andres forventning kan bli en byrde og man føler ikke man kan være seg selv.


Hvordan man ønsker å leve og hva man ønsker å spise, kan endre seg.

RESSURSER:

Diverse tips og råd: 

Her finner du bl.a. tips hva du selv kan gjøre, informasjon om kundalini, forslag på bøker / linker, terapi/støtteorganisasjoner, selvhjelpsgruppe og arrangementer.

STE, Spiritual Transformative Experience: 

Forklaring på transcendentale ekstraordinære opplevelser

Interessefellesskap:

For deg som kan tenke deg å være en del av et nettverk som forstår din oppvåkningsopplevelse og prosessene som ofte følger i etterkant. 

Zen Sangha

www.thejourneyofzen.com