Image by Suzanne D. Williams

Hva kan utløse spirituell krise?

Spiritual Transformative Experiences (STE), er en samlebetegnelse for transcendentale ekstraordinære opplevelser som assosieres med karakteristiske endringer i personlighet, persepsjon, adferd, verdier og identitetsforståelse. Begrepet kommer fra dr Yvonne Kason, og ble første gang presentert i hennes bok 'A fathers Shore' tilbake i 1994.  En STE- opplevelse forårsaker et grunnleggende skifte i måten man opplever liv og død. Resultatet er ofte et sterkt utvidet syn på harmonien i all skapelse, erkjennelsen om alle tings sammenheng og meningen med livet. 

 

Det er flere årsaker til at slike opplevelser utløses, noen av disse kan være:

 

 • Nær-døden opplevelse - NDO

 • Kundalinioppvåkning

 • Avansert Yogapraksis

 • Opplysningstilstander - peak experiences

 • Samadhi tilstander, sammensmelting/oneness

 • Mystiske opplevelser (mystical experiences)

 • Ut av kroppen opplevelser, OBE

 • Religiøs ekstase

 • Tantra

 • Sterke personlige traumer, tap og sorg

 • Traumatiske ulykker

 

Ettervirkningene resulterer ofte i dramatiske transformasjonsprosesser, og setter i gang en integreringsprosess som kan ta mange år å fullføre.

 

Mange som har disse erfaringene isolerer seg, eller de kan føle seg isolerte fordi de menneskelige 'rammene' er blitt for trange og/eller det er utfordrende å leve med utvidet sensitivitet og andre virkelighetsrammer enn de vanlige. Man kan føle seg mentalt ustabil og man kan frykte å bli stemplet som gal eller merkelig. Man kan også være utfordret fordi man ikke lenger er i stand til å leve med tidligere begrensninger og andres forventninger. Man kan ha symptomer, fysiske og mentale, som er vanskelig å snakke om. Man kan føle seg misforstått, kanskje t.o.m. mistrodd dersom man kommuniserer opplevelsene til andre. 

Spirituelle opplevelser og spirituell utvikling blir sjelden forstått i vår kultur, hvor personlig anseelse, kvalifikasjoner og 'laurbær', er det som teller, og den manglende forståelsen, kan være tung å bære.  Les mer utdypende om spirituelle kriser og spirituell utvikling, her.  

Zen Sangha

www.thejourneyofzen.com

 

SAI affiliated Group

SAI_Affiliated_Group_logo TM.png