Image by Suzanne D. Williams

Spiritual transformative experiences -

Ekstraordinære transcendentale opplevelser /spirituell oppvåkning.

Spiritual Transformative Experiences (STE), er en samlebetegnelse for transcendentale ekstraordinære opplevelser som assosieres med karakteristiske endringer i personlighet, persepsjon, adferd, verdier og identitetsforståelse.

 

Begrepet kommer fra dr Yvonne Kason, og ble første gang presentert i hennes bok 'A fathers Shore' tilbake i 1994. Yvonne er lege og president for 'Spiritual Awakenings International'. I dag benyttes STE betegnelsen over hele verden.

 

En STE- erfaring forårsaker et grunnleggende skifte i måten man opplever liv og død. Resultatet er ofte et sterkt utvidet syn på harmonien i all skapelse, erkjennelsen om alle tings sammenheng og meningen med livet. 

 

Det er flere årsaker til at slike opplevelser utløses, noen av disse kan være:

 

 • Nær-døden opplevelse - NDO

 • Kundalinioppvåkning

 • Avansert Yogapraksis

 • Opplysningstilstander - peak experiences

 • Samadhi tilstander, sammensmelting/oneness

 • Mystiske opplevelser (mystical experiences)

 • Ut av kroppen opplevelser, OBE

 • Religiøs ekstase

 • Sexuell aktivitet (tantra)

 • Sterke personlige traumer, tap og sorg

 • Traumatiske ulykker

 

Ettervirkningene resulterer ofte i dramatiske transformasjonsprosesser, og setter i gang en integreringsprosess som kan ta mange år å fullføre (spiritual emergencies / emergency).

 

Mange som har disse erfaringene isolerer seg, eller de kan føle seg isolerte fordi de menneskelige 'rammene' er blitt for trange og/eller det er utfordrende å leve med utvidet sensitivitet og andre virkelighetsrammer enn de vanlige. Man kan føle seg mentalt ustabil og man kan frykte å bli stemplet som gal eller merkelig. Man kan også være utfordret fordi man ikke lenger er i stand til å leve med tidligere begrensninger og andres forventninger. Man kan ha symptomer, fysiske og mentale, som man ikke kan snakke høyt om. Man føler seg veldig ofte misforstått, kanskje t.o.m. mistrodd, før man forstår at man må velge sitt publikum. 

 

I Norge er det lite bevissthet om slike opplevelser, og flere lever derfor et dobbeltliv. Det er synd, for den dype åndelige integriteten som kommer med slike opplevelser, er noe verden i dag trenger mer enn noensinne.

 

Spirituell fremvekst (emergence) blir sjelden forstått i vår kultur, hvor personlig anseelse, kvalifikasjoner og 'laurbær', er det som teller mest. Den manglende forståelsen i seg selv, er kanskje det som er mest utfordrende, men ofte også det som hjelper oss mest på lang sikt.

Ressurser:  

Diverse tips og råd:

Her finner du bl.a tips hva du selv kan gjøre, informasjon om kundalini, forslag på bøker / linker, terapi/støtteorganisasjoner, selvhjelpsgruppe og arrangementer.

Spiritual emergencies / emergency:

Forklaring på transpersonlig utvikling og åndelige kriser. 

Interessefellesskap:

For deg som kan tenke deg å være en del av et nettverk som forstår din oppvåkningsopplevelse og prosessene som ofte følger i etterkant. 

paint transcendental spiritual transformation.jpg

Zen Sangha

www.thejourneyofzen.com

 

SAI affiliated Group

SAI_Affiliated_Group_logo TM.png