Satt på the Rocks

Ressurser 

Ressurser knyttet opp mot psykospirituelle prosesser

Det som presenteres her, er ikke ment som direkte anbefalinger. Det som er nyttig for en, trenger ikke å være det for en annen. Det er viktig å bruke egen skjelneevne og søke profesjonell hjelp, dersom det skulle oppstå en overveldende situasjon. 

bøker

Bøker

Litteratur

som kan være til hjelp for den som søker støtte gjennom å lese.   

Image by Philipp Katzenberger

Linker

Linker og annet

som kan være til hjelp for mennesker i

spirituelle kriser

Image by Chris Ensey

Kundalini

Ressurser knyttet til Kundalini

(anbefalt av mennesker med direkte erfaring).

Image by Melissa Askew

Selvhjelp

Anbefalinger om hva du kan gjøre

selv for å få det bedre. 

(ut fra direkte erfaring)

bønnlys

Samlinger

Arrangementer og ulike samlinger

som kan være av interesse

(spirituell oppvåkning)

Image by Helena Lopes

Terapi

Finn egnet terapeut /nettverk / støttespillere. 

transcendental spiritual transformation.jpg

Interesse-
fellesskap

For deg som ønsker å være en del av et fellesskap som forstår din oppvåkningsopplevelse