Sam-Farrand_Multidimensional-alignments.jpg

Spirituell oppvåkning (emergence / emergency) 
Transpersonlig utvikling /psykospirituelle kriser /transcendentale opplevelser.  

 

Åndelig vekst og transpersonlig utvikling er en gradvis prosess som utfolder seg over et helt liv, men kan også initieres gjennom ekstraordinære og livsforvandlende opplevelser, spiritual transformative experiences, STE. På disse sidene finner du  informasjon om slike opplevelser og om utfordringene som følger i etterkant. Du finner også en god oversikt over relevante ressurser; nettsteder, bøker, interessefellesskap, arrangementer og tips angående terapi og selvhjelp.

 

Sidene er under kontinuerlig oppdatering.  

Spirituell oppvåkning og prosessene som følger er nok noe av det mest utfordrende et menneske kan gjennomgå. Dyp erfaringsbasert åndelighet, og at det finnes en intelligens bakenfor ordinær menneskelig erfaring, har ingen plass i det samfunnet vi lever i.  At vi er mer enn kropp og sinn, er også fraværende innenfor medisin, psykologi, utdanning- og behandlingsinstitusjoner. Norge skal visstnok også være et av seks mest konforme land i verden, og da er det ikke enkelt å stikke seg ut i noen som helst retning. Når man går gjennom slike prosesser, blir dette veldig tydelig, for man blir aldri den samme.  Ph.D Bonnie Greenwell sammenligner åndelig oppvåkning med pubertet, og det er et godt bilde. Man kan ikke leve som en 9-åring når man er 16, uten at dette blir en stor psykisk belastning.  

Åndelig oppvåkning fra et Yogisk perspektiv:

Åndelig oppvåkning er en realisering at vi er mer enn personlig bevissthet (det begrensede jeget). Realisering kommer som følge av utvidet bevissthet, ofte som følge av en livsforvandlende STE-erfaring. Fra et non-dualt perspektiv er åndelig oppvåkning en klar gjenkjennelse av hvem vi er - ett og intelligent forbundet med all eksistens. Realiseringen kan ledsages av innsikt langt utover det vi tidligere har hatt tilgang til, ekstase/bliss, mystiske lysfenomener, og ikke minst, ubetinget kjærlighet  

Opplysning /Enlightenment fra et Yogisk perspektiv:

Når/hvis oppvåkning blir stabil, kan vi erfare opplysthet (liberation). Alle bærer dette potensiale fordi det er alles sanne natur som allerede eksisterer inni oss. Vi frigjøres fra tidligere identifikasjoner om hvem vi er, inkludert sinnets begrensende og dømmende bevissthet.

 

Enlightenment er forsøkt beskrevet av mange tradisjoner; 

  • Permanent transcendens, stillhet, nærvær

  • Gudommelig nåde og åpenbarelse (viten)

  • Oppløsning av selvet og nedstigning av ånd

  • Sammensmelting (merging) med kosmos/ alt som er

Opplyst bevissthet kjennetegnes av indre glede/stillhet/ro/tilfredshet, autentisitet, åpenhet, enkelhet, fryktløshet, helhetsperspektiv og en evne til kontinuerlig leve i en tilstand av 'enhet', som betyr fri fra betingelser og adskiltheten den personlige bevissthet bringer (cravings and aversions). Naturlig nok, er det ikke mange som opplever dette, men det gir oss et perspektiv om hvor evolusjonen er på veg. 

 

Yogisk / Gopi Krishnas perspektiv på Kundalini som katalysator for evolusjon av menneskelig bevissthet: 

Kundalini er ansvarlig for alle mystiske opplevelser, klassiske kundalini-episoder, psykiske oppvåkninger, nær-dødsopplevelser og inspirert kreativitet /viten (STE). Han sa også at usunne reisninger av kundalinikraften kan trigge visse typer psykiske lidelser (spiritual emergency), men at disse også har mystiske trekk ved seg (Spiritual emergency). Videre mente han at Kundalini i 'våken' tilstand, er den biologiske-psykologiske og åndelige mekanismen som driver all menneskelig evolusjon som transformerer menneskehetens bevissthet og gjør det mulig for oss å oppnå utvidede bevissthetstilstander /høyre bevissthet. 

Dersom du vil lese mer om den Yogiske forståelsesmodellen av bevissthet og om Kundalini, kan du lese Gopi Krishnas bøker, men jeg vil også fremheve boken 'touched by the light' av Md Yvonne Kason.

Sam-Farrand_Multidimensional-alignments.jpg

Artk: Sam-Farrand_Multidimensional-alignments

The way of liberation is a way of completely facing yourself. It's a means of piercing through the veils of illusion and awakening to truth. 

 

~Adyashanti.