top of page
Image by v2osk

For most people spiritual awakening is a gradual process. Rarely does it happen all at once. When it does, though, is usually brought about by intense suffering.
~ Echart Tolle

Spirituelle kriser

Begrepet spirituell krise referer her til psykospirituell krise (kundalinisyndrom) som involverer ekstrasensorisk persepsjon, utvidelse av bevisstheten utover ordinære sanser.

 

 

Spirituelle kriser kan oppstå som følge av ekstraordinære opplevelser - NDO, Kundalinioppvåkning, Samadhi tilstander, peak experiences, sterke personlige traumer, alvorlige ulykker m.m. De blir sjelden forstått, men sett på som psykiske, nevrologiske, hormonelle og kognitive forstyrrelser. Den åndelige / bevissthetsmessige komponenten i opplevelsene blir oversett fordi referanserammene  mangler.  Dette gjør slike opplevelser ekstra utfordrende.

Når spirituelle kriser blir møtt og forstått, utløses store potensialer for vekst og utvikling. Informasjon og støtte er helt avgjørende for å lindre den mentale og følelsesmessige lidelsen disse opplevelsene forårsaker. Det jobbes derfor med å få på plass et støtteapparat i Norge som en del av det internasjonale nettverket Spiritual Emergence Network International.

 

Det er allerede opprettet støttetelefon.

Nedenfor finner du mer informasjon om slike opplevelser og  utfordringenene de kan utløse. Du finner også en god oversikt over relevante ressurser; nettsteder, bøker og tips vedrørende terapi og selvhjelp.

 

 

Hva kan utløse spirituelle kriser

Hva er og hva kjennetegner spirituelle kriser - tegn, utfordringer, hjelp

Hjelp til Selvhjelp

Terapeuter og støtteorganisasjoner

Ressurser, spirituelle kriser 

Ressurser Kundalini

Støtte telefon

(mandager mellom kl 10:00 - 13:00)

bottom of page