top of page
Image by Beth Macdonald

Support telefon, Spirituell krise

Mandager mellom kl 10:00  -13:00

Telefonnummer:  922 44 176

Spirituelle kriser, også omtalt som spiritual emergency, oppvåkning eller psykospirituell krise, er en turbulent periode med store forandringer, psykologiske og spirituelle åpninger.

 

Dersom du tror at du, eller en du er glad i, går gjennom en slik krise, kan du ringe vår support-telefon hver mandag mellom kl 10:00 og 13.00.  Tjenesten er gratis.

 

Det etablerte hjelpeapparatet har lite kunnskap og forståelse rundt slike prosesser. Det er  opprettet nettverk over hele verden for å bøte på dette. Å møte kunnskap med basis i personlig erfaring, har ofte vist seg å være avgjørende for å bli i stand til å integrere det man opplever og komme seg videre i livet.

 

Spirituelle kriser kan oppstå som følge av transpersonlig erfaring så vel som sterke personlige traumer og alvorlige ulykker. Mer om dette nedenfor.

  

Støttetelefonen er ikke ment å erstatte medisinsk / psykologisk behandling.

bottom of page