top of page
Image by Masaaki Komori

Support telefon: 

For deg som gjennomgår en utfordrende spirituell krise

 og trenger noen å snakke med

Mandager mellom kl 10:00  -13:00

Telefon.: 922 44 176

Vårt etablerte hjelpeapparatet har lite kjennskap til spirituelle 'kriser' og endrede bevissthetstilstander utover det vi kategoriserer som rene psykopatologiske lidelser. Transpersonlig og integral psykologi ser det transpersonlige som en iboende del av den menneskelige opplevelsen, og mener man må skille mellom reell sykdom og oppvåkningsopplevelser. Å møte kunnskap med basis i personlig erfaring, kan være til stor hjelp. Det er derfor opprettet  flere støttenettverk (non profit) internasjonalt relatert til paraplyorganisasjonen ISEN, International Spiritual Emergence Network. Tjenesten er en likemannstjeneste og er ikke ment å erstatte profesjonell behandling.

bottom of page