paint transcendental spiritual transformation.jpg

STE, Interessefellesskap

STE står for 'spiritual transformative experience' og er en fellesbetegnelse på ekstraordinære transcendentale og transformerende opplevelser.   

For deg som ønsker å være en del av et fellesskap som forstår din oppvåkningsopplevelse (STE) og prosessene som ofte følger i etterkant av slike opplevelser ?

Zen Sangha er tilknyttet SAI, Spiritual Awakening International, en 'non profit', multireligiøs og multikulturell organisasjon som bl.a. jobber for å øke global bevissthet rundt åndelige transformerende opplevelser internasjonalt. Det etableres nå selvstendige nettverk tilknyttet SAI i flere land (64 til nå). 

Vi ønsker å bidra til opprettelsen av et støttefellesskap også her i Norge. 

Åndelig oppvåkning / metamorfose er ofte en strabasiøs og ensom livsreise fordi man 'skifter ham' uten mulighet til å kommunisere med kjære og nære hva dette innebærer. 

  • Les om STE /spirituell transformerende erfaring her

  • Les om psykospirituelle prosesser (emergence/ emergency) her

  • Les om spirituell oppvåkning fra et Yogisk perspektiv, her  

SAI_Affiliated_Group_logo TM.png

Spiritual Awakenings International har arrangementer 'free of charge' hver måned. Alle kan delta.