top of page
Image by Tyler Nix
Integral og mindfulnessbasert terapi

(Ingen enkeltkonsultasjoner for øyeblikket).

Støttetelefon Spiritual emergence, mandager 10:00 - 13:00)

Integral- og mindfulnessbasert kognitiv terapi 

Kroppsorientert terapi

Samtale / healing

Image by Lesly Juarez

Integral- og mindfulnessbasert kognitiv terapi

Integral terapi er en terapiform /spirituell praksis forankret i  transpersonlig psykologi, studiet om menneskelig vekst og utvikling utover vanlig personbasert bevissthet. Konvensjonell psykologi fokuserer på tre nivåer, det fysiske, det mentale og det følelsesmessige - livets forgjengelighet og foranderlighet. Transpersonlig psykologi innlemmer et fjerde bevissthetsnivå; erkjennelsen om menneskets essens og høyere bevissthet.  Man kan også si at transpersonlig psykologi forener Vestlig psykologi og Østens forskning på menneskesinnet og bevissthetens evolusjon.

Integrale terapeuter kan inkorporere  elementer fra flere teorier og tradisjoner som Yogapsykologi/filosofi, Mindfulness, Kunstterapi, Skrive/tegneterapi, Self-inquiry og lignende former for innadvendt oppmerksomhet. Formålet er å gi klienten innsikt i dype psykologiske mekanismer som begrenser livsutfoldelsen. I henhold til Integral terapi, blir livet og lidelsen sett på som muligheter til kontinuerlig transformasjon for å øke følelsen av indre harmoni, fred og glede.

Mye av æren for at integrale terapier nå sprer om seg, kan vi tillegge Ken Wilber, også kalt 'bevissthetens- og spiritualitetens Einstein' og Jon Kabat-Zinn, som er sagt å være  grunnleggeren av Mindfulness slik vi kjenner den i dag.

Teknikkene og filosofien i Mindfulness er hentet fra Yoga og Buddhistisk filosofi, spesielt har Thich Nhat Hanh spilt en nøkkelrolle her. Han har opprettet Mindful communities (Sanghas) over hele verden og har hatt stor innvirkning både på politikere, næringslivsledere, aktivister, lærere og utallige andre. I dag er Mindfulness en naturlig del av vårt helsevesen, spesielt innenfor psykiatri.

Det finnes en mengde relevant forskning som viser at Mindfulness rekonstruerer hjernen og at jevnlig praksis kan kurere en lang rekke lidelser og tilstander (nevroplastisitet). Du kan lese mer om dette nedenfor.

Image by Wil Stewart

Kroppsorientert terapi

Kroppsorientert psykoterapi / polaritetsterapi er en holistisk behandlingsform som jobber med hele mennesket. Behandlingsmetoden er sammensatt av elementer og fremstår som en syntese mellom Ayurvedisk medisin, Naturopati, Osteopati, Kiropraktikk, Cranio Sakral terapi, Reflexologi og kvantefysikk.

Les mer om polaritetsterapi her

Polaritetsterapi
bottom of page