top of page
Image by Martin Adams
Kort om Transpersonlig psykologi 

Trans betyr 'det som er utenfor eller hinsides'. I denne sammenhengen, de aspekter som ligger utenfor det vi forbinder med personlighetens 'automatiske' og ubevisste adferdsmønstre.  

Transpersonlig psykologi er studiet om menneskelig vekst og utvikling utover såkalt 'vanlig' personbasert bevissthet' .

Den blir sett som det fjerde ledd i psykologien, "the fourth force in psychology",  som et tillegg til skolemedisinsk psykologi. Man kan også si at transpersonlig psykologi forener Vestlig psykologi og Østens forskning på menneskesinnet /bevissthetens evolusjon. 

 

Transpersonlig psykologi, eller dybdepsykologi som det også kalles, går dypere gjennom å inkludere transpersonlig bevissthet, 'innvielsesvegen' og selvrealisering. Innvielsesvegen strekker seg fra den første transpersonlige opplevelse  til full realisering og legemliggjøring (embodiment).

 

Blant pionerene for Transpersonlig psykologi finner vi bl.a. Richart Bucke, William James, Carl Jung, Roberto Assagioli, Stanislav Grof, Anthony Sutich, Viktor Frankl og Abraham Maslow.  Journal for Transpersonal psychology ble stiftet i 1969 og American Association for Transpersonal psychology i 1971.

Transpersonlige terapi/spiritualitet har basis i :

- Grunnleggende forståelse av sinn og bevissthet 

- Sinnets /personlighetens (egoets) evne til transcendens

- Transpersonlig psykologi / Integral psykologi/ spiritualitet

Terapiformer  og spiritualitet forankret i transpersonlig psykologi:

 

Integralterapi / Transformativ spiritualitet

Avansert Yogapraksis (bevissthetens- og  meditasjonens veg

Mindfulnessbasert terapi (terapeutavhengig)

Meditasjon og Yogaterapi (terapeutavhengig)

Psykosyntese

Åndelig psykoterapi

Fra Wikipedia

Transpersonal psychology, or spiritual psychology, is a sub-field or school of psychology that claims to integrate the spiritual and transcendent aspects of the human experience with the framework of modern psychology. The transpersonal is defined as "experiences in which the sense of identity or self extends beyond (trans) the individual or personal to encompass wider aspects of humankind, life, psyche or cosmos".[1] It has also been defined as "development beyond conventional, personal or individual levels".[2]

Issues considered in transpersonal psychology include spiritual self-development, self beyond the ego, peak experiencesmystical experiencessystemic trancespiritual crises, spiritual evolution, religious conversionaltered states of consciousness, spiritual practices, and other sublime and/or unusually expanded experiences of living. The discipline attempts to describe and integrate spiritual experience within modern psychological theory and to formulate new theory to encompass such experience.

bottom of page