top of page
Image by Suzanne D. Williams

Hva kan utløse spirituell krise?

Spiritual Transformative Experiences (STE), er en samlebetegnelse for transcendentale og andre ekstraordinære opplevelser (se nedenfor) som assosieres med karakteristiske endringer i personlighet, persepsjon, adferd, verdier og identitetsforståelse. Begrepet kommer fra dr Yvonne Kason, og ble første gang presentert i hennes bok 'A fathers Shore' tilbake i 1994.  

 

 

En STE- opplevelse forårsaker et grunnleggende skifte i måten man opplever liv og død. Resultatet er ofte et sterkt utvidet syn på harmonien i all skapelse, erkjennelsen om alle tings sammenheng og meningen med livet. 

 

Det er flere årsaker til at slike opplevelser utløses, noen av disse kan være:

 

 • Nær-døden opplevelse - NDO

 • Kundalinioppvåkning

 • Avansert Yogapraksis (intensiv meditasjon)

 • Opplysningstilstander - peak experiences

 • Samadhi tilstander, sammensmelting/oneness

 • Mystiske opplevelser (mystical experiences)

 • Ut av kroppen opplevelser, OBE

 • Religiøs ekstase

 • Tantra

 • Sterke personlige traumer, tap og sterk sorg

 • Traumatiske ulykker

 • Medisinsk eller terminal sykdom

 • Ayahuasca o.a. bevissthetsutvidende stoffer.

Ettervirkningene resulterer ofte i dramatiske transformasjonsprosesser, og setter i gang en integreringsprosess som kan ta mange år å fullføre.

 

Mange som har disse erfaringene isolerer seg, eller de kan føle seg isolerte fordi de menneskelige 'rammene' er blitt for trange og/eller det er utfordrende å leve med utvidet sensitivitet og andre virkelighetsrammer enn de vanlige. Man kan føle seg mentalt ustabil og man kan frykte å bli stemplet som gal eller merkelig. Man kan også være utfordret fordi man ikke lenger er i stand til å leve med tidligere begrensninger og andres forventninger. Man kan ha symptomer, fysiske og mentale, som er vanskelig å snakke om. Man kan føle seg misforstått, kanskje t.o.m. mistrodd dersom man kommuniserer opplevelsene til andre. 

Spirituelle opplevelser og spirituell utvikling blir sjelden forstått i vår kultur, hvor personlig anseelse, kvalifikasjoner og 'laurbær', er det som teller mest. Den manglende forståelsen, kan være tung å bære.  Les mer utdypende om spirituelle kriser og spirituell utvikling, her.  

Begrepet 'spirituell krise' er for øvrig godt belyst i transpersonlig psykologi. 

Siv-Anita Øiaas

www.thejourneyofzen.com

Ekstraordinære oppl.
bottom of page