top of page
hvite blomster

Hva kan utløse spirituell 'krise'?

Spiritual Transformative Experiences (STE), er en samlebetegnelse for transcendentale og andre ekstraordinære opplevelser (se nedenfor) som assosieres med karakteristiske endringer i personlighet, persepsjon, adferd, verdier og identitetsforståelse. Begrepet kommer fra dr Yvonne Kason, og ble første gang presentert i hennes bok 'A fathers Shore' tilbake i 1994.  

 

 

En STE- opplevelse forårsaker et grunnleggende skifte i måten man opplever liv og død. Resultatet er ofte et sterkt utvidet syn på harmonien i all skapelse, erkjennelsen om alle tings sammenheng og meningen med livet. 

 

Det er flere årsaker til at slike opplevelser utløses, noen av disse kan være:

 

 • Nær-døden opplevelse - NDO

 • Kundalinioppvåkning

 • Avansert Yogapraksis (intensiv meditasjon)

 • Opplysningstilstander - peak experiences

 • Samadhi tilstander, sammensmelting/oneness

 • Mystiske opplevelser (mystical experiences)

 • Ut av kroppen opplevelser, OBE

 • Religiøs ekstase

 • Tantra

 • Sterke personlige traumer, tap og sterk sorg

 • Traumatiske ulykker

 • Medisinsk eller terminal sykdom

 • Ayahuasca o.a. bevissthetsutvidende stoffer.

Ettervirkningene resulterer ofte i dramatiske transformasjonsprosesser, og setter i gang en integreringsprosess som kan ta mange år å fullføre.

 

Mange som har disse erfaringene isolerer seg, eller de kan føle seg isolerte fordi de menneskelige 'rammene' er blitt for trange og/eller det er utfordrende å leve med utvidet sensitivitet og andre virkelighetsrammer enn de vanlige. Man kan føle seg mentalt ustabil og man kan frykte å bli stemplet som 'gal' eller merkelig. Man kan også være utfordret fordi man ikke lenger er i stand til å leve med tidligere begrensninger og andres forventninger. Man kan ha symptomer, fysiske og mentale, som er vanskelig å snakke om. Man kan føle seg misforstått, kanskje t.o.m. mistrodd dersom man kommuniserer opplevelsene til andre. 

Spirituelle opplevelser og spirituell utvikling blir sjelden forstått i vår kultur, hvor personlig anseelse, kvalifikasjoner og 'laurbær', er det som teller mest. Den manglende forståelsen, kan være tung å bære. 

 

Her kan du lese hvordan slike opplevelser hegner sammen med spirituell oppvåkning.

Begrepet 'spirituell krise' er for øvrig godt belyst i transpersonlig psykologi. 

Siv-Anita Øiaas

www.thejourneyofzen.com

Ekstraordinære oppl.
bottom of page